Jídelní lístek

14. 10. 2020

VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY ZŠ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY

Vážení rodiče!
V době distanční výuky mohou žáci odebírat oběd do vlastních nádob.
Výdej obědů bude probíhat u výdejního okénka ŠJ v době
od 11.00 do 11.30 hodin.
V případě vašeho zájmu o odebírání obědů je nutné informovat vedoucí školní jídelny paní Miroslavu Ličmanovou  na tel. 774 527 981 v pondělí 19.10. 2020.
Upozornění
: Neodebrané obědy propadají!

Věříme, že tuto nelehkou situaci opět společně zvládneme.
Děkujeme vám za spolupráci, které si velmi vážíme.                     Mgr. Lenka Vavrušová


JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 10. - 16. 10. 2020

Vedoucí kuchařka: Martina Hofmanová, Vedoucí ŠJ: Miroslava Ličmanová
Jídelníček schválila a kontrolovala: Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Změna jídelníčku vyhrazena.

SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE ZDE:


Kontakt

Miroslava Ličmanová

Vedoucí školní jídelny, kuchařka

tel: +420 774 527 981
       577 991 115


Případné dotazy zodpoví vedoucí ŠJ ve dnech:  úterý od 7:00 - 15:30
                                                                                čtvrtek od 7:00 - 11:30.


Vnitřní řád školní jídelny


Stravování ve školní jídelně

 • Školní jídelna především zabezpečuje stravování dětí, žáků v době jejich pobytu
  ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců
 • Aby žák ZŠ obdržel požadovaný oběd, musí si jej objednat v daný den do 7.45 hodin tak, že se nahlásí vedoucí školní jídelny a ta si jej zapíše do formuláře k tomu předem určenému. Odběr oběda může nahlásit i zákonný zástupce žáka telefonicky či osobně u vedoucí školní jídelny nejpozději do 7.45 hod. Pokud se stane, že si oběd
  v daný den žák neodebere ( náhlé onemocnění, nevolnost, úraz apod.), má možnost zákonný zástupce dítěte oběd odnést v jídlonosiči. V opačném případě oběd propadá.
 • Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v základní škole i v mateřské škole s týdenním předstihem. Jsou na něm uvedeny i alergeny.
 • Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny. Je sestaven dle zásad racionální výživy
  a doporučeného spotřebního koše pro školní stravování.
 • Rovněž je vyvěšen jídelní lístek pro MŠ. Dbá se o střídání masitých a polomasitých, bezmasých a zeleninových jídel ( syrová zelenina, ovoce)
 • Mléčné výrobky se podávají v souladu s průměrnou spotřebou vybraných druhů potravin ve školní jídelně.
 • V souladu se současnými výživovými trendy obohacujeme jídelníček
  o celozrnné pečivo, obiloviny (jáhly, pohanka, ovesné vločky), dostatek ovoce a zeleniny. 

 • Z masa vybíráme zvláště drůbež, ryby a netučné části vepřového a hovězího. Sladká jídla z bílé mouky, smažená jídla, hutné omáčky
  s knedlíkem apod. dětem nabízíme výjimečně. 

 • Učíme děti přirozenou cestou budovat si správné stravovací návyky jako nedílnou součást zdravého životního stylu.


Školní kuchyně

Ve školní kuchyni se vaří pro děti mateřské školy, žáky základní školy a školní zaměstnance.

V budově ŠJ je školní kuchyně, přípravná kuchyňka pro děti MŠ, chodba s výdejním
a odběrným oknem pro žáky ZŠ, sklady potravin, úklidová místnost, místnosti pro zaměstnance ( kuchařky, vedoucí školní jídelny a účetní školy) a sociální zařízení pro zaměstnance školní jídelny. Prostor kuchyně je rozdělen na výrobní úseky, které jsou označeny, aby nedocházelo ke křížení potravin.