Vítejte na stránkách naší školy.
Nabízíme Vám základní informace o naší základní
a mateřské škole.

Základní údaje o škole:

Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvková organizace

Adresa školy: Bohuslavice u Zlína č. 221, 763 51

Jméno ředitelky školy: Mgr. Lenka Vavrušová, jmenovaná do funkce od 1. 8. 2007

telefon: 577 991 006, 733 508 680

E-mail: zsboh@zlinedu.cz, lenka.vavrusova@seznam.cz

IČO: 70 299 862

Škola sdružuje:
Mateřskou školu       IZO: 107 606 305          kapacita: 28 dětí
Základní školu           IZO: 600 114 236          kapacita: 60 žáků
Školní družinu           IZO: 118 500 015           kapacita: 30 žáků
Školní jídelnu             IZO: 103 119 370           kapacita: 230 jídel 

Zřizovatel školy: Obec Bohuslavice u Zlína Seznam zaměstnanců:

Vedení školy
Mgr. Lenka Vavrušová - ředitelka ZŠ a MŠ

Základní škola
Mgr. Helena Štipčáková - I. třída ( tř. učitelka 1. a 2. ročníku)
Mgr. Lenka Vavrušová -   II. třída ( tř. učitelka 3. a 4. ročníku)
Mgr. Šárka Votavová -     III. třída ( tř. učitelka 5. ročníku)
Veronika Vavrušová - t. č. na mateřské dovolené
Jan Divoký -  hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova ve 3. - 5. ročníku

Školní družina
Eva Kudelová - vychovatelka ŠD

Mateřská škola
Bc. et Bc. Lucie Gottfried - učitelka MŠ
Božena Mikuličková - učitelka MŠ

Školní jídelna
Miroslava Ličmanová - vedoucí ŠJ, pomocná kuchařka
+ 1 vedoucí kuchařka

Provozní zaměstnanci
1 uklízečka, školnice, pomocná pracovnice v MŠ
1 správce budovy, topič

Externí pracovníci
ekonomka školy
mzdová účetní školy
učitel náboženství