Vítejte na stránkách naší školy.
Nabízíme Vám základní informace o naší základní
a mateřské škole.

Základní údaje o škole:

Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvková organizace

Adresa školy: Bohuslavice u Zlína č. 221, 763 51

Jméno ředitelky školy: Mgr. Lenka Vavrušová, jmenovaná do funkce od 1. 8. 2007

tel.: 577 991 006, 733 508 680

E-mail: zsboh@zlinedu.cz, lenka.vavrusova@seznam.cz

IČO: 70 299 862

Škola sdružuje:
Mateřskou školu       IZO: 107 606 305          kapacita: 28 dětí
Základní školu           IZO: 600 114 236          kapacita: 60 žáků
Školní družinu           IZO: 118 500 015           kapacita: 30 žáků
Školní jídelnu             IZO: 103 119 370           kapacita: 230 jídel 

Zřizovatel školy: Obec Bohuslavice u Zlína Seznam zaměstnanců:

Vedení školy
Mgr. Lenka Vavrušová- ředitelka ZŠ a MŠ

Základní škola
Mgr. Helena Štipčáková - I. třída ( tř. učitelka 1. a 2. ročníku)
Mgr. Lenka Vavrušová - II. třída (tř. učitelka 3. a 4. ročníku)
Veronika Vavrušová - III. třída ( tř. učitelka 5. ročníku)
Ing. Kamil Vyoral -
 informatika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
                               ve 3. - 5. ročníku

Školní družina
Eva Kudelová - vychovatelka ŠD

Mateřská škola
Božena Mikuličková - učitelka MŠ
Bc. et Bc. Lucie Gottfried - učitelka MŠ
+ 1 školní asistentka

Školní jídelna
Miroslava Ličmanová - vedoucí ŠJ, pomocná kuchařka
+ 1 vedoucí kuchařka

Provozní zaměstnanci
1 uklizečka, školnice, pomocná pracovnice v MŠ
1 správce budovy, topič

Externí pracovníci
účetní školy
učitel náboženství