Ceny a platba stravného

Možnosti platby:

Stravné se vybírá vždy po uplynutí měsíce a to do 15. dne měsíce následujícího.

Možnosti platby:
  • Platba v hotovosti vedoucí školní jídelny paní Miroslavě Ličmanové
  • Platba převodem na číslo bankovního účtu 181500994/0300 (VS - datum narození nebo RČ dítěte, KS - 0308)

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni
do věkových skupin po dobu celého školního roku, ve kterém dosahují věku dle kategorií.

Děti do 7 let při celodenní stravě

37 Kč

Děti nad 7 let při celodenní stravě

39 Kč

Žáci 6-10 let

25 Kč

Žáci 11 let a výše

26 Kč

Zaměstnanci školy

25 Kč ( příspěvek z FKSP )

Výdejní doba oběda je od 11:30 do 12:00 hodin