Ceny a platba stravného


Informace o stravování - zdražení stravného od ledna 2023

Vážení rodiče,
z důvodu zvyšování cen potravin jsme nuceni od ledna 2023 zdražit úplatu za stravné.
Celodenní strava v MŠ u dětí do 6 let bude stát 50 Kč a u dětí 7 letých 53 Kč.
Polodenní strava bude snížena v obou případech o 10 Kč ( do 6 let 40 Kč, od 7 let 43 Kč).
Cena obědu pro žáky ZŠ do 10 let bude 30 Kč, pro žáky nad 10 let 32 Kč.

Podrobný ceník je uveřejněn ve vnitřním řádu školní jídelny.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny.


Úhrada stravného - způsob a podmínky placení

1. Úhradu platby za školní stravování (stravné) je nutno provést nejpozději k 15. dni předchozího měsíce
   na následující měsíc !

2. Stravné se hradí:
    a) bankovním příkazem
    b) hotovostně (po předchozí domluvě u p. Miroslavy Ličmanové - vedoucí ŠJ)

3. Na začátku školního roku se stanovuje jednorázová záloha na stravování, tato jistina na počátku stravování
    činí 500 Kč. Částka bude strávníkovi vyúčtovaná po ukončení docházky v ZŠ.

4. Možnosti platby:

  1. Platba v hotovosti vedoucí školní jídelny paní Miroslavě Ličmanové denně od 7:00 - 8:00 hodin
  2. Platba převodem na číslo bankovního účtu 181500994/0300 (VS- datum narození nebo RČ dítěte,
    KS - 0308)

5. V případě neuhrazení stravného může ředitelka školy na základě zákona 561/2004 Sb., § 35 rozhodnout
    o ukončení stravování dítěte.


Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni
do věkových skupin po dobu celého školního roku, ve kterém dosahují věku dle kategorií.

Děti do 6 let při celodenní stravě

50 Kč

Děti do 7 let při celodenní stravě

53 Kč

Žáci 6-10 let

30 Kč

Žáci 11 let a výše

32 Kč

Zaměstnanci školy

40 Kč (20 Kč příspěvek z FKSP )

Výdejní doba oběda je: od  11:30 do 12:00 hodin ( 1. směna)
                                         od  12:30 do 13:00 hodin ( 2. směna)