Ceny a platba stravného

Možnosti platby:

Stravné se vybírá vždy po uplynutí měsíce a to do 15. dne měsíce následujícího.

Možnosti platby:
  • Platba v hotovosti vedoucí školní jídelny paní Miroslavě Ličmanové
  • Platba převodem na číslo bankovního účtu 181500994/0300 (VS - datum narození nebo RČ dítěte, KS - 0308)

Děti do 7 let při celodenní stravě

37 Kč

Děti nad 7 let při celodenní stravě

39 Kč

Žáci 6-10 let

23 Kč

Žáci 11 let

24 Kč

Zaměstnanci školy

25 Kč

Výdejní doba oběda je od 11:30 do 12:00 hodin

Oznámení o změně ceny stravného v základní škole

Vážení rodiče, z důvodu stálého růstu cen potravin a nutnosti dodržování výživových norem dochází od 1.9. 2019 ke zvýšení ceny za stravování pro žáky ZŠ, a to následovně:

žáci 6 - 10 let                25 Kč,-

žáci 11 let a výše          26 Kč,-

Děkujeme za pochopení!

Mgr. Lenka Vavrušová                                                  
Miroslava Ličmanová