Zájmové kroužky a nepovinné předměty
ve školním roce 2019/2020

   

Náboženství                                                  Pondělí 13,00 h.                   Mgr.Fojtík

Taneční kroužek ( 2.- 4.r.)                            Čtvrtek 13,00 h.                    Mgr. Štipčáková

Angličtina                                                      Úterý 13,00 h.                        lektor Kroužky Zlín

Kroužek výpočetní techniky(3.+4.r.)          Úterý 14,00 h.                        Ing. Tyl

Integrace žáků se SVP                                 Středa 13,00 h.                     Mgr.Štipčáková,
                                                                                                                        Mgr. Vavrušová

Logika hrou a deskové hry (3.+4.r.)            Středa 13,00 h.                     Mgr. Vavrušová

Hra na zobcové flétny (4.ročník)                Úterý 13,30h.                        Eva Machů

Divadlo a dramatická výchova (MŠ, ZŠ)    Čtvrtek 15,00 h.                   Mgr. Mrlíková

Barevný minivolejbal                                    Úterý 15,30 h.                      p. Karabec

Doučování                                                      Čtvrtek 11,50 h.                   Mgr. Štipčáková,
                                                                                                                       Mgr.Vavrušová 

Hasičský kroužek                                          Pátek 17,00 h.                      Adéla Rochovanská

Zahájení činnosti nepovinného předmětu náboženství bude v pondělí 16. září
od 13 hodin ve II.třídě ( 3.+4. ročník).
Zahájení činnosti kroužku Barevný minivolejbal bude v úterý 17. září od 15,30 hodin.
Zahájení činnosti všech ostatních kroužků bude v prvním říjnovém týdnu (od 1. 10. 2019).


KROUŽEK DOUČOVÁNÍ 2019-2020

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK 2019-2020

TANEČNÍ  KROUŽEK 2019-2020

KROUŽEK LOGIKA HROU A DESKOVÉ HRY 2019-2020

KROUŽEK HRA NA ZOBCOVÉ FLÉTNY 

KROUŽEK LOGIKA HROU A DESKOVÉ HRY 2018-2019