Zájmové kroužky a nepovinné předměty
ve školním roce 2018/2019


Náboženství                                           Pondělí 14,00 h.                           Mgr. Fojtík

Břišní tance                                            Čtvrtek 13,00 h.                            Mgr. Štipčáková

Kroužek výpočetní techniky                 Úterý    13,00 h.                             Ing. Tyl

Integrace žáků se SVP                          Pondělí 13,00 h.                            Mgr. Vavrušová 
                                                                 Středa   13,00 h.                            Mgr. Štipčáková

Kroužek Logika hrou   (3.+4.ročník)     Středa   13,00 h.                            Mgr. Vavrušová

Hra na zobcové flétny (3.+4.ročník)     Úterý     13,30 h.                            Eva Machů

Divadlo a dramatická výchova              Úterý  14,30-17,30                         Mgr. Martina Mrlíková

Kroužek Divadlo a dramatická výchova bude probíhat pro děti MŠ a žáky ZŠ od 11. září 2018 dle informačních letáků a bude zpoplatněn ( 500 Kč,- za pololetí). Bližší informace poskytne Mgr. Martina Mrlíková.

Zahájení činnosti nepovinného předmětu náboženství bude v pondělí 17.9.2018. 
Zahájení činnosti všech kroužků bude v prvním říjnovém týdnu (od 1. 10. 2018).


BŘIŠNÍ TANCE 

KROUŽEK VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

KROUŽEK HRA NA ZOBCOVÉ FLÉTNY 

KROUŽEK LOGIKA HROU