Jsme jeden tým ( 3. a 4. ročník )

"Do školy vždy s úsměvem..."


PODZIMNÍ  LES

V hodině prvouky a přírodovědy jsme pozorovali krásy a barvy podzimní přírody, zaměřili jsme se na ekosystém LES, poznávali jsme stromy, přemýšleli jsme, k čemu stromům slouží jednotlivé části, porovnávali jsme jehličí
a listy, přiřazovali jsme plody k jednotlivým stromům.  Všichni jsme 
si tuto hodinu užili v lese mezi stromy. Dozvěděli jsme se, jaká tajemství skrývají stromy a jaký vedou život. A hlavně jsme byli na čerstvém vzduchu!


HRAJEME  SI NA MALÍŘE

V hodině výtvarné výchovy se děti snažily napodobit ilustrace Radka Pilaře, od jehož narození letos uplynulo
již 90 let. Tento významný představitel českého výtvarného umění se věnoval hlavně ilustracím, ale i grafice, malbě, filmové tvorbě a režii.


MATEMATIKA HROU

Vždycky jsme rádi, když si hodiny matematiky zpestříme různými soutěžemi, ať už jsou to matematické duely, kvízy, kvarteta, domina, pexesa, rébusy, bludiště nebo hry Bomba, Početní král a královna apod.