Jsme jeden tým ( 3. a 4. ročník )

"Do školy vždy s úsměvem..."

VÝUKA PRV/PŘ a PČ V PŘÍRODĚ


JARNÍ TVOŘENÍ


SURVIVOR V TV


PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ - LÉTAJÍCÍ BARVY 

V rámci výtvarné výchovy proběhl ve 3. a 4. ročníku projektový den s názvem Létající barvy.
Žáci se seznámili s novou kreativní výtvarnou technikou a vyzdobili si svá trička.


NÁVŠTĚVA OBECNÍ KNIHOVNY

V březnu - měsíci knihy - se v literární výchově intenzivně věnujeme knihám a podpoře čtenářské gramotnosti. 
V pátek 18. března se žáci 3. a 4. ročníku společně se svými učitelkami vypravili do místní knihovny.
Návštěva knihovny patří mezi jednu ze zážitkových aktivit během školního roku, na kterou se žáci vždy velmi těší. Našim úkolem je jim četbu a práci s knihou zpříjemnit.
Ve dvouhodinovém projektu
 jsme se seznámili se spoustou zajímavých knížek a her, paní knihovnice nám přiblížila možnost jejich půjčování a žáci si mohli některé z nich prohlédnout
a vyzkoušet. 
Připomněli jsme si 160. výročí úmrtí Boženy Němcové. Povídali jsme si o jejím životě a zejména
o pohádkách, které pak děti ve skupinkách vyprávěly. Společně také plnily zajímavé úkoly
a doplňovačky.
Setkání jsme ukončili prohlídkou knihovny a slibem, že naše návštěva nebyla poslední.


KARNEVALOVÁ SEZÓNA 


VÝROBA LAPAČŮ SNŮ V PRACOVNÍCH ČINNOSTECH


VÁNOČNÍ BESÍDKA S NADÍLKOU


VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ A TVOŘENÍ S PANEM FARÁŘEM


DEN DÍKŮVZDÁNÍ V PRACOVNÍCH ČINNOSTECH

Pracovní činnosti jsme propojili s angličtinou a povídali jsme si o americkém svátku DEN DÍKŮVZDÁNÍ.
Tento svátek se slaví každoročně vždy poslední listopadový čtvrtek. Žáci si vytvořili papírového krocana,
který je symbolem tohoto svátku a vepisovali do něj, za co jsou vděčni.


PRVOUKA PRAKTICKY

V rámci hodiny prvouky zjišťovali žáci rozpustnost různých látek ve vodě.


SPORTOVÁNÍ NÁS BAVÍ


HALLOWEENSKÉ VYUČOVÁNÍ


ANGLIČTINA HROU


PODZIMNÍ  LES

V hodině prvouky a přírodovědy jsme pozorovali krásy a barvy podzimní přírody, zaměřili jsme se na ekosystém LES, poznávali jsme stromy, přemýšleli jsme, k čemu stromům slouží jednotlivé části, porovnávali jsme jehličí
a listy, přiřazovali jsme plody k jednotlivým stromům.  Všichni jsme 
si tuto hodinu užili v lese mezi stromy. Dozvěděli jsme se, jaká tajemství skrývají stromy a jaký vedou život. A hlavně jsme byli na čerstvém vzduchu!


HRAJEME  SI NA MALÍŘE

V hodině výtvarné výchovy se děti snažily napodobit ilustrace Radka Pilaře, od jehož narození letos uplynulo
již 90 let. Tento významný představitel českého výtvarného umění se věnoval hlavně ilustracím, ale i grafice, malbě, filmové tvorbě a režii.


MATEMATIKA HROU

Vždycky jsme rádi, když si hodiny matematiky zpestříme různými soutěžemi, ať už jsou to matematické duely, kvízy, kvarteta, domina, pexesa, rébusy, bludiště nebo hry Bomba, Početní král a královna apod.