Jsme jeden tým ( 3. a 4. ročník )

" Do školy vždy s úsměvem "


MALOVÁNÍ ÚSTY 

(SPOLUPRÁCE VE DVOJICÍCH; UVĚDOMĚNÍ, JAK VZÁCNÉ JSOU NAŠE RUCE A ZDRAVÍ) 


MALOVÁNÍ VE SKUPINÁCH: MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL


VÝMĚNA ZÁLOŽEK MEZI ŠKOLAMI (14. ročník česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spojuje školy")


GYMNASTIKA, FLORBAL, AKROBATICKÁ DRÁHA


TVORBA VÝROBKŮ NA VÁNOČNÍ JARMARK


FLORBAL


 HALLOWEENSKÉ VYUČOVÁNÍ (31. 10.)


JABLÍČKOVÝ DEN ( 25. 10. 2023)


MALOVÁNÍ KAPLE (U PŘÍLEŽITOSTI 20. LET VÝROČÍ SVĚCENÍ)


KOLÁŽ "BAREVNÝ PODZIM"


NETRADIČNÍ ŠTAFETA (PŘES KRUHY)


LITERÁRNÍ VÝCHOVA - PŘÍSLOVÍ, RČENÍ, PŘIROVNÁNÍ


SPORTEM KU ZDRAVÍ (září, říjen 2023)


NOVÁ POČÍTAČOVÁ UČEBNA - INFORMATIKA


28. 3. - DEN UČITELŮ ANEB VYUČOVÁNÍ NARUBY

V rámci Dne učitelů si děti připravily pro své spolužáky i učitelky spoustu zábavných aktivit a vyzkoušely si, jaké to je být v roli vyučujících.   


MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN 2023


VÁNOČNÍ BESÍDKA


HALLOWEENSKÉ VYUČOVÁNÍ


JABLÍČKOVÝ DEN

Ve středu 12. 10. 2022 jsme se věnovali projektovému vyučování nazvanému JABLÍČKOVÝ DEN.
K podzimu patří jablka, a tak jsme se zaměřili právě na tyto plody. Nejprve jsme si zkusili s jablíčky zacvičit
a protáhnout svá těla, snažili jsme se udržet rovnováhu, házet a chytat jablka a někteří si vyzkoušeli i žonglování s jablky. Potom jsme si povídali, co všechno nám jablko připomíná. Pokračovali jsme prací na interaktivní tabuli, abychom pozorovali proměnu jabloně během ročních období. Na tabuli jsme měli nakreslenou jabloň a do ní jsme vepisovali různé asociace, které v nás jablko vyvolává.  
O jablíčku jsme si přečetli krátké příběhy i básničky, tvořili jsme slova příbuzná, mnohoznačná a souznačná, zazpívali jsme si písničky Koulelo se, koulelo, Měla babka a Pod naším okýnkem.
V rámci matematiky a geometrie jsme počítali a řešili tajenky, doplňovačky, jednotažky, bludiště, puzzle a hráli jsme ovocné pexeso a kvarteto.
Poté jsme dělali malé vědecké pokusy s jablíčky a jejich částmi, stavěli jsme věže z jablečných kostek a povídali jsme si o zdraví a prospěšnosti konzumace tohoto ovoce. Na obrázcích jsme si ukázali, co prospívá a škodí stromům a jejich plodům a jak se správně o stromy starat.   
Zkrátka dnešní dopoledne jsme trénovali nejen hlavu, ale i ruce.
Ve druhé části projektu jsme si společně s mladšími spolužáky upekli výborný jablečný závin a ochutnávali jsme všechny dobroty z jablíček, které si děti předem připravily doma se svými rodiči a babičkami. To bylo koláčků, křížal, štrůdlů, jablečných muffinů, buchet, moštů a dalších výrobků.
Tento projekt se nám velice vydařil. Děti si užily napečených jablečných dobrůtek od rodičů i netradičního vyučování. Všechny úkoly výborně zvládly stejně jako jablíčkové tvoření.


ŠKOLA HROU ANEB UČENÍ JE ZÁBAVA