Jsme jeden tým ( 3. a 4. ročník )

" Do školy vždy s úsměvem "


AKROBATICKÁ DRÁHA, FLORBAL


VENKOVNÍ FLORBAL


VYUČOVÁNÍ NARUBY - DEN UČITELŮ


NOC S ANDERSENEM - 100.VÝROČÍ NAROZENÍ EDUARDA PETIŠKY


PRACOVNÍ ČINNOSTI - VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK


TURNAJ VE FLORBALU


VÝROBA POMAZÁNEK


AKROBATICKÁ DRÁHA


TVORBA VÝZDOBY NA MAŠKARNÍ KARNEVAL


PŘESKOK PŘES KOZU


STOLNÍ TENIS


BRUSLENÍ


TVOŘENÍ "NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ"


VÁNOČNÍ BESÍDKA


VÁNOČNÍ SMAŽENÍ PALAČINEK


VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ S PANEM FARÁŘEM


RADOST ZE ZIMY


VÝTVARNÉ PRÁCE (TECHNIKA HOUBIČKOVÁNÍ)


MALOVÁNÍ ÚSTY 

(SPOLUPRÁCE VE DVOJICÍCH; UVĚDOMĚNÍ, JAK VZÁCNÉ JSOU NAŠE RUCE A ZDRAVÍ) 


MALOVÁNÍ VE SKUPINÁCH: MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL


VÝMĚNA ZÁLOŽEK MEZI ŠKOLAMI (14. ročník česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spojuje školy")


GYMNASTIKA, FLORBAL, AKROBATICKÁ DRÁHA


TVORBA VÝROBKŮ NA VÁNOČNÍ JARMARK


FLORBAL


 HALLOWEENSKÉ VYUČOVÁNÍ (31. 10.)


JABLÍČKOVÝ DEN ( 25. 10. 2023)


MALOVÁNÍ KAPLE (U PŘÍLEŽITOSTI 20. LET VÝROČÍ SVĚCENÍ)


KOLÁŽ "BAREVNÝ PODZIM"


NETRADIČNÍ ŠTAFETA (PŘES KRUHY)


LITERÁRNÍ VÝCHOVA - PŘÍSLOVÍ, RČENÍ, PŘIROVNÁNÍ


SPORTEM KU ZDRAVÍ (září, říjen 2023)