Škola hrou (1. a 2.ročník)

"Škola nás prostě baví..." :)

VÝUKA V PŘÍRODĚ


MOTÝLI, JARNÍ LOUKA


PASOVÁNÍ PRVÁČKŮ NA ČTENÁŘE


DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, MATEMATIKA


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - HONZA MÁLEM KRÁLEM


ZKOUMÁNÍ PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ NAŠÍ ZEMĚ


PRO MAMINKU


PTÁCI NAŠICH ZAHRAD A LESŮ


DEN ZEMĚ


MOJE TĚLO


VELIKONOCE


VYUČOVÁNÍ NARUBY


VITRÁŽOVÉ OKÉNKO


VESELÉ ZOUBKY - PROJEKT 1.ročník


VÝCHOVNÝ KONCERT


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ


VALENTÝNKY


POLÁRNÍ ZÁŘE - POKUSY SE SOLÍ


MODELOVÁNÍ - POSTAVA V POHYBU


LEDNOVÉ TVOŘENÍ A VÝZDOBA NA KARNEVAL


LEDOVÉ OBRÁZKY, POKUSY S VODOU


GEOMETRIE HRAVĚ


SPORTOVÁNÍ


OSLAVA TŘÍ KRÁLŮ


VÁNOČNÍ BESÍDKA


MAGNETICKÉ ZÁLOŽKY


NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY


ČTENÁŘSKÉ LISTY A OBRÁZKY DO MÍSTNÍ KNIHOVNY