Škola hrou (1. a 2.ročník)

"Škola nás prostě baví..." :)

MOJE TĚLO


VELIKONOCE


VYUČOVÁNÍ NARUBY


VITRÁŽOVÉ OKÉNKO


VESELÉ ZOUBKY - PROJEKT 1.ročník


VÝCHOVNÝ KONCERT


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ


VALENTÝNKY


POLÁRNÍ ZÁŘE - POKUSY SE SOLÍ


MODELOVÁNÍ - POSTAVA V POHYBU


LEDNOVÉ TVOŘENÍ A VÝZDOBA NA KARNEVAL


LEDOVÉ OBRÁZKY, POKUSY S VODOU


GEOMETRIE HRAVĚ


SPORTOVÁNÍ


OSLAVA TŘÍ KRÁLŮ


VÁNOČNÍ BESÍDKA


MAGNETICKÉ ZÁLOŽKY


NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY


ČTENÁŘSKÉ LISTY A OBRÁZKY DO MÍSTNÍ KNIHOVNY 


VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ S PANEM FARÁŘEM


ZIMNÍ RADOVÁNKY


 "POZNÁNÍ PROŽITKEM" 

VÝUKOVÝ PROGRAM ZLÍN 1.12.2023


"ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY"

ČESKO-SLOVENSKÝ PROJEKT

(záložky od dětí ze Slovenska)


LISTOPADOVÉ HRÁ´TKY