Dokumenty ke stažení

 • Čestné prohlášení pro návrat do školy po nemoci delší než 3 dny

 • Výroční zpráva o činnosti školy 2021 - 2022

 • Výroční zpráva o činnosti školy 2020 - 2021

 • Výroční zpráva o činnosti školy 2019 - 2020

 • Výroční zpráva o činnosti školy 2018 - 2019

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • Zápisní list pro žáka 1. ročníku

 • Žádost o odklad povinné školní docházky

 • Školní řád ZŠ 

 • Žádost o uvolnění žáků z vyučování

 • Bezpečnostní opatření školy