Dokumenty ke stažení


  • Výroční zpráva o činnosti školy 2022 - 2023

  • Výroční zpráva o činnosti školy 2021 - 2022

  • Výroční zpráva o činnosti školy 2020 - 2021

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

  • Zápisní list pro žáka 1. ročníku

  • Žádost o odklad povinné školní docházky

  • Školní řád ZŠ 

  • Žádost o uvolnění žáků z vyučování

  • Bezpečnostní opatření školy