Dokumenty ke stažení

  • Čestné prohlášení pro návrat do školy po nemoci delší než 3 dny

  • Výroční zpráva o činnosti školy 2020 - 2021

  • Výroční zpráva o činnosti školy 2019 - 2020

  • Výroční zpráva o činnosti školy 2018 - 2019

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

  • Zápisní list pro žáka 1. ročníku

  • Žádost o odklad povinné školní docházky

  • Školní řád ZŠ 2020 - 2021

  • Žádost o uvolnění žáků z vyučování

  • Bezpečnostní opatření školy