Dokumenty ke stažení

  • Výroční zpráva o činnosti školy 2018 - 2019
  • Výroční zpráva o činnosti školy 2017 - 2018
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • Zápisní list pro žáka 1. ročníku
  • Žádost o odklad povinné školní docházky

  • Výroční zpráva o činnosti školy 2016 - 2017

  • Školní řád ZŠ 2019 - 2020

  • Žádost o uvolnění žáků z vyučování

  • Bezpečnostní opatření školy