Důležité informace


Provoz MŠ je od 6:15 do 16:15 hodin.

Omlouvání žáků
Omluvy dětí přijímáme den předem anebo do 7:15 hodin daného dne.

Způsoby omlouvání:


 • Telefonicky
 • Ústně
 • SMS
Omlouvání nepřítomnosti dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání, je upřesněno ve školním řádu mateřské školy - viz. Dokumenty


Povinnosti rodičů

 • přivést dítě až do třídy a předat učitelce
 • sdělit veškeré potřebné informace týkající se momentálního zdravotního stavu dítěte
 • vždy přivádět dítě zdravé (léky ani jiné preparáty se zásadně v MŠ nepodávají)
 • nezatajovat důležité informace o dítěti
 • platby za školné a stravné provádět každý měsíc včas
 • odhlašovat a přihlašovat dítě ke stravě
 • vyzvedávat dítě včas
 • být seznámeni se školním řádem a respektovat jej (Školní řád)

 • zapojit se do života školy, účastnit se na programu
 • účastnit se porad, schůzek
 • seznámit se se závěry těchto porad a sdělovat své názory
 • spolupracovat s učitelkou
 • konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, cíle jeho výchovy
  a postup, jak je podporovat