Fotogalerie

Veškeré fotky z uplynulých školních let 2016 - 2020 naleznete zde.


Na fotografie Vašich dětí se můžete podívat i v záložce KROUŽKY


Fotky z 1.třídy (1. a 2. ročník) naleznete v podsložce Škola hrou.


1.6.2021

61. ročník Zlínského filmového festivalu pro děti - promítání oceněných filmů


23.4.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ


30.4.2021

Čarovné vyučování ve 3. a 4. ročníku


7. 12. 2020

Netradiční Mikuláš ve 3. a 4. třídě.


4. 11. 2020

NAŠE DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka žáků 3. - 4. ročníku je podporována on-line výukou pomocí aplikace ZOOM. Realizujeme ji podle doporučení MŠMT. Žáci pod vedením paní učitelek pracují s moderními technologiemi prostřednictvím sdílení obrazovky počítače, což přispívá ke zpestření online výuky. Využíváme i činnosti a aktivity, které se od začátku roku naučily děti ve škole. 
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří s dětmi v rámci domácí výuky vymýšlejí aktivity nad rámec distanční výuky a posílají pěkné fotografie.


30. 9. 2020

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ - VÝROBA KELTSKÝCH PLACEK

V hodině prvouky a vlastivědy si žáci 3. a 4. ročníku vyzkoušeli, jak si v době železné Keltové jednoduše vyráběli jídlo. Společně si připravovali keltské placky, které ozdobili medem, oříšky a čerstvými lesními plody. Na závěr je všichni ochutnávali.