Fotogalerie


Veškeré fotky z uplynulých školních let 2016 - 2023 naleznete zde.


Na fotografie Vašich dětí se můžete podívat i v záložce KROUŽKY


PLAVECKÝ VÝCVIK


PROJEKT MLÉKO DO ŠKOL - OCHUTNÁVKOVÝ KOŠ


EDUKATIVNÍ PROGRAM POZNÁNÍ PROŽITKEM (26. 1. 2024)


3D KINO VE ŠKOLE A VÁNOČNÍ PROCHÁZKA K LESU


VÁNOČNÍ TURNAJ VE HŘE HOCKEY - ŠPRTEC O MALÝ A VELKÝ POHÁR


KOUZLENÍ S HERCEM TOMÁŠEM ŠULAJEM


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA


NÁCVIK VYSTOUPENÍ U PŘÍLEŽITOSTI ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU


DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V MALENOVICÍCH (7. 11. 2023)


VYHODNOCENÍ SBĚRU PAPÍRU - PODZIM 2023

Děkuji všem žákům a ochotným rodičům, kteří se aktivně zapojili do letošního podzimního sběru papíru. 


PODPORA PACIENTŮ ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ KNTB VE ZLÍNĚ


JABLÍČKOVÝ DEN (25. 10. 2023)


STROMOVÉ SLAVNOSTI - SAD SVOBODY VE ZLÍNĚ (19. 10. 2023)


SPOLEČNÁ MATEMATIKA (3. - 5. ROČNÍK)


ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO MEZINÁRODNÍHO
ČESKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU "ZÁLOŽKA DO KNIHY
SPOJUJE ŠKOLY"

Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii
a podpora čtení prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy,
na níž libovolnou technikou ztvární téma letošního česko-slovenského projektu Inspirující svět pohádek, básní a příběhů, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky.


NÁCVIK HUDEBNÍHO VYSTOUPENÍ U PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ VYSVĚCENÍ KAPLE V BOHUSLAVICÍCH


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - POHÁDKA O STVOŘENÍ (3.-5. ROČNÍK)


EDUKATIVNÍ PROGRAM ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA ( 3. - 5. ROČNÍK )


PROJEKT REFLEXÁCI 2023-2024

V letošním školním roce se naše škola zapojila do pilotního projektu REFLEXÁCI. Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o důležitosti nošení reflexních prvků v silničním provozu u nejzranitelnější skupiny obyvatel, dětí školního věku. Naši žáci tak mohou reflexní samolepky umístěné v zásobnících v blízkosti školy využívat kdykoli a zcela zdarma. 


PLAVECKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ 3. TŘÍD - STŘÍBRNÝ VĚNEC


ŠKOLNÍ VÝLET - MLADEČSKÉ JESKYNĚ, GALERIE POD BOUZOVEM


DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V MALENOVICÍCH


ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE S MYSLIVCI