Kdo si hraje, nezlobí

Provoz školní družiny

Školní družina je v době před vyučováním v provozu od 6:30 do 7:30 hodin.
V odpoledních hodinách pak od 11:25 do 16:15.

Eva Machů

Vychovatelka ŠD

Tel: 577 991 006


Základní informace

Školní družinu mohou navštěvovat všichni žáci naší školy
do naplnění kapacity. Kapacita školní družiny je 30 žáků.
Celkem bývá přihlášeno do školní družiny kolem 25 - 30 žáků.
Je přístupná všem dětem z Bohuslavic, Šarov i Březnice, které navštěvují 1. až 4.  ročník základní školy.
Školní družina nabízí kromě tradičních odpočinkových
a relaxačních aktivit po vyučování možnost zájmové činnosti
v kroužcích. Každoročně je v nabídce kroužek  taneční, kroužek angličtiny, kroužek hry na flétnu, kroužek Logika hrou, počítačový kroužek, kroužek minivolejbalu a kroužek dramatický.

Třída školní družiny je velká světlá místnost, vybavená odpovídajícím moderním nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy, příruční knihovnou, drobným sportovním nářadím.
Vychovatelka školní družiny zde má umístěn psací stůl.
Pro relaxaci a hry využívají děti velký koberec, který kryje podlahu školní družiny a rozkládací pohovku sloužící k odpočinku i sezení žáků při odpočinkových aktivitách.

V odpoledních hodinách lze ke hrám, pro práci v kroužku a k drobným pohybovým aktivitám využít v omezené míře nejen školní družinu, ale i halu u ŠD a počítačovou učebnu.
Pro sportovní vyžití žáků slouží tělocvična školy, hřiště u školy a školní zahrada.

Režim ve školní družině

 • 11,25 - 12,00 hod oběd - stolování ve školní jídelně
 • 12,00 - 13,00 hod odpočinkové činnosti
 • 13,00 - 15,00 hod zájmové a rekreační činnosti, vycházky, pobyt na hřišti
 • 15,00 - 16,15 hod odpočinkové činnosti 

Časový harmonogram je samozřejmě pouze orientační, může být upraven podle momentální situace.

Přihlašování a odhlašování žáků do ŠD je prováděno na základě písemných žádostí ( zápisních lístků) zákonných zástupců žáka. Tyto zápisní lístky obdrží rodiče první školní den.

KRITÉRIA K PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:

  Přednostně budou přijímáni žáci a žákyně:

 • 1., 2. + 3. ročníku
 • Obou zaměstnaných rodičů
 • V případě volné kapacity žáci 4.ročníku

V případě potřeby bude zajištěn dohled nad žáky, kteří nebudou přijati do ŠD:

 • před náboženstvím
 • před začátkem zájmového kroužku


Vybavení školní družiny

Po skončení vyučování všichni žáci potřebují relaxovat a nabrat síly pro další práci.
Proto je čas strávený dětmi ve školní družině záměrně směřován k co nejčastějšímu pobytu dětí venku, na čerstvém vzduchu. Téměř každý den jdeme na krátkou vycházku nebo využíváme k pobytu dětí školní zahradu a hřiště.

Sportovní nářadí ze sportovního skladu je využíváno v hodinách tělesné výchovy, ale je neomezeně k dispozici také dětem ze školní družiny. V přízemí školy je umístěn druhý sklad, který využívá také školní družina pro uložení sportovních pomůcek určených pro hry a sport venku / boby, koloběžky, fotbalové míče, apod. /.

Po skončení vyučování mohou žáci využívat učebnu PC, kde je celkem 8 počítačů / jeden počítač slouží pro učitele a vychovatelku, 7 počítačů je určeno žákům /. Umístěny jsou zde také dvě tiskárny, z toho jedna s funkcí kopírky.

Do žákovských počítačů jsou nainstalovány softwarové programy pro děti, určené jednak
pro doplnění výuky v hodinách jednotlivých předmětů, ale i pro zábavu a neformální učení
v odpoledních hodinách.

Vychovatelka školní družiny má k dispozici audio-vizuální techniku: televizi s video-přehrávačem, přehrávač DVD a CD, rádio s přehrávačem magnetofonových pásků i CD.
Bohatá videotéka a DVD nabízí výběr dětských filmů a naučných pořadů určených nejen
do vyučovacích hodin. Fonotéka obsahuje CD s oblíbenými písničkami a pohádkami.

Při nácviku nových písní nebo jen k doprovodu zpěvu dětí má vychovatelka také možnost využít hudební nástroje školy - klávesy, kytaru, Orffovy nástroje a klavír.

Žáci mají možnost zapůjčit si domů knihy ze školní knihovny. Škola pravidelně odebírá časopisy Sluníčko, Pastelka a Mateřídouška a děti si je mohou ve školní družině číst a prohlížet. Dále jsou k dispozici hádanky, křížovky, doplňovačky, kvízy a omalovánky.

Stolní fotbal i hokej mohou žáci hrát o hlavní přestávce nebo odpoledne v družině.
Často také využívají stolní hry pro chvíle klidu / Dostihy, Člověče nezlob se, šachy..../, různé druhy stavebnic / LEGO, SEVA ..../, mozaiky a puzzle.

Děvčata si ráda hrají s panenkami. Mezi oblíbené činnosti patří také hra s molitanovými kostkami, maňásky a loutkové divadlo. Garáže, dopravní značky a auta jsou využity pro hru
na dopravním koberci.

I když je materiální vybavení školní družiny nadstandardní, vychovatelka se stará o průběžné doplňování a zlepšování materiálních podmínek zejména pro výtvarné, poslechové a sportovní činnosti.
Každý rok jsou podle potřeby dokupovány výtvarné potřeby, nové hračky a stavebnice.


Dokumenty ke stažení

 • Vnitřní řád ŠD
 • Vnitřní směrnice o úplatě
 • Odhlášení ze školní družiny
 • Bezpečnostní opatření školy