Plán třídních schůzek

Třídní schůzky budou probíhat v daném termínu vždy od 16 hodin v jednotlivých kmenových třídách.
Individuální pohovory s rodiči se budou konat vždy od 15-17 hodin.

Plán třídních schůzek na školní rok 2019/2020

Září :          17.9. 2019           Úvodní třídní schůzky, seznámení se školním řádem, organizace
                                               školního roku, školská rada - volba nových členů, zasedání ŠR,
                                               prospěch a chování žáků, adaptace žáků 1. ročníku

Listopad:  28.11. 2019           Třídní schůzkyprospěch a chování žáků v prvním pololetí

Leden:       16. 1. 2020           Pohovory s rodiči

Duben:       7. 4. 2020           Třídní schůzky, prospěch a chování žáků ve 3.čtvrtletí, plán akcí
                                                do konce školního roku

Červen:    11. 6. 2020             Individuální pohovory s rodiči po předchozí domluvě