Plán třídních schůzek

Třídní schůzky budou probíhat v daném termínu vždy od 16 hodin v jednotlivých kmenových třídách. Úvodní třídní schůzky se budou konat již od 15,30 hodin.
Individuální pohovory s rodiči se budou konat vždy od 15 - 17 hodin.

Plán třídních schůzek na školní rok 2022/2023

Září :            6. 9. 2022         Úvodní třídní schůzky, seznámení se školním řádem, organizace
                                                školního roku, školská rada - volba nových členů, zasedání ŠR,
                                                adaptace žáků 1. ročníku - v 15,30 hodin!

Prosinec:   8. 12. 2022         Třídní schůzkyprospěch a chování žáků v prvním pololetí 

Leden:        24. 1. 2023         Individuální pohovory s rodiči ( jen po předchozí domluvě )

Duben:       13. 4. 2023         Třídní schůzky, prospěch a chování žáků ve 3.čtvrtletí,
                                                plán akcí do konce školního roku 

Červen:      13. 6. 2023         Individuální pohovory s rodiči ( jen po předchozí domluvě )