Plán třídních schůzek

Třídní schůzky budou probíhat v daném termínu vždy od 16 hodin v jednotlivých kmenových třídách.
Individuální pohovory s rodiči se budou konat vždy od 15-17 hodin.

Plán třídních schůzek na školní rok 2019/2020

Září :          17. 9. 2019           Úvodní třídní schůzky, seznámení se školním řádem, organizace
                                                školního roku, školská rada - volba nových členů, zasedání ŠR,
                                                prospěch a chování žáků, adaptace žáků 1. ročníku

Listopad:  26. 11. 2019         Třídní schůzkyprospěch a chování žáků v prvním čtvrtletí

Leden:       16. 1. 2020          Pohovory s rodiči

Duben:       7. 4. 2020          Třídní schůzky, prospěch a chování žáků ve 3.čtvrtletí,
                                                plán akcí do konce školního roku

Červen:    11. 6. 2020            Individuální pohovory s rodiči ( jen po předchozí domluvě )