Plán třídních schůzek

Třídní schůzky budou probíhat v daném termínu vždy od 16 hodin v jednotlivých kmenových třídách.
Individuální pohovory s rodiči se budou konat vždy od 15-17 hodin.

Plán třídních schůzek na školní rok 2018/2019

Září :          18.9. 2018            Úvodní třídní schůzky, seznámení se školním řádem, organizace
                                               školního roku, školská rada - zasedání, prospěch a chování žáků,                                                   adaptace žáků 1. ročníku

Listopad:  29.11. 2018            Třídní schůzkyprospěch a chování žáků v prvním pololetí

Leden:       17. 1. 2019             Pohovory s rodiči

Duben:     16. 4. 2019             Třídní schůzky, prospěch a chování žáků ve 3.čtvrtletí

Červen:    11. 6. 2019             Pohovory s rodiči