Plán třídních schůzek

Třídní schůzky budou probíhat v daném termínu vždy od 16 hodin v jednotlivých  kmenových třídách. 
Individuální pohovory s rodiči se budou konat vždy od 15 - 17 hodin.

Plán třídních schůzek na školní rok 2023/2024

Září :            26. 9. 2023      Úvodní třídní schůzky, seznámení se školním řádem, organizace
                                              školního roku, školská rada - zasedání ŠR,
                                              adaptace žáků 1. ročníku 

Prosinec:   7. 12. 2023         Třídní schůzkyprospěch a chování žáků v prvním pololetí 

Leden:        23. 1. 2024         Individuální pohovory s rodiči ( jen po předchozí domluvě )

Duben:       9. 4. 2024         Třídní schůzky, prospěch a chování žáků ve 3. čtvrtletí,
                                               plán akcí do konce školního roku 

Červen:      11. 6. 2024          Individuální pohovory s rodiči ( jen po předchozí domluvě )