Plán třídních schůzek

Třídní schůzky budou probíhat v daném termínu vždy od 16 hodin v jednotlivých kmenových třídách.
Individuální pohovory s rodiči se budou konat vždy od 15-17 hodin.

Plán třídních schůzek na školní rok 2020/2021

Září :          15. 9. 2020         Úvodní třídní schůzky, seznámení se školním řádem, organizace
                                                školního roku, školská rada - volba nových členů, zasedání ŠR,
                                                prospěch a chování žáků, adaptace žáků 1. ročníku

Listopad:  24. 11. 2020         Třídní schůzkyprospěch a chování žáků v prvním čtvrtletí

Leden:       19. 1. 2021           Pohovory s rodiči

Duben:      13. 4. 2021          Třídní schůzky, prospěch a chování žáků ve 3.čtvrtletí,
                                                plán akcí do konce školního roku - ZRUŠENO na základě nařízení MZČR
                                            o shlukování osob, koncem dubna plánujeme individuální pohovory

Červen:    15. 6. 2021            Individuální pohovory s rodiči ( jen po předchozí domluvě )