Plán třídních schůzek

Třídní schůzky budou probíhat v daném termínu vždy od 16 hodin v jednotlivých kmenových třídách.
Individuální pohovory s rodiči se budou konat vždy od 15-17 hodin.

Plán třídních schůzek na školní rok 2021/2022

Září :          14. 9. 2021          Úvodní třídní schůzky, seznámení se školním řádem, organizace
                                                školního roku, školská rada - volba nových členů, zasedání ŠR,
                                                prospěch a chování žáků, adaptace žáků 1. ročníku

Listopad:  23. 11. 2021         Třídní schůzkyprospěch a chování žáků v prvním čtvrtletí - zrušeno z důvodu 
                                        zpřísnění mimořádných opatření MZČR !!!

Leden:        20. 1. 2022         Individuální pohovory s rodiči ( jen po předchozí domluvě )

Duben:      12. 4. 2022          Třídní schůzky, prospěch a chování žáků ve 3.čtvrtletí,
                                                 plán akcí do konce školního roku 

Červen:    14. 6. 2022            Individuální pohovory s rodiči ( jen po předchozí domluvě )