JÍDELNÍ LÍSTEK 5.6.2023 - 9.6.2023

Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

Používáme ovocné, zelené a černé čaje (druhy obměňujeme), někdy je ochucujeme citronem. Čaj mírně doslazujeme. Jednou týdně podáváme ovocné nápoje s příchutí nebo mošty.

Na přesnídávku podáváme jablka, hrušky, banány ( v sezóně také mandarinky, pomeranče, hroznové víno, švestky, blumy).

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.

Vedoucí kuchařka: Martina Hofmanová, Vedoucí ŠJ: Miroslava Ličmanová
Jídelníček kontrolovala a schválila: Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy 

KOMPLETNÍ SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE PO ROZKLIKNUTÍ ZDE:

Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená, pestrá a kvalitní strava dle příslušných předpisů

 • Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržování technologie přípravy pokrmů
  a nápojů.
 • Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu dne. Po celý den mají děti ve třídě připraveny tekutiny na vozíku (ovocný čaj, ovocná nebo citronová šťáva v zásobníku na teplé nápoje) a ty si formou samoobsluhy podle potřeby samostatně nebo s pomocí dospělé osoby čepují, nalévají. Při pobytu venku v letních měsících je nápoj přinesen na zahradu či veřejné sportoviště a dětské hřiště.
 • Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.
 • Děti jsou vedeny ke stolování v klidné, pohodové atmosféře. Volí si samy porci jídla, říkají si o přídavek.
  Na jídlo je jim poskytováno dostatek času. Nikdy je nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému a pestrému stravování.

Cena stravného v MŠ

Oznámení o změně ceny stravného v mateřské škole od ledna 2023

Vážení rodiče, z důvodu navýšení limitů na nákup potravin, které byly zaslány v listopadu 2022 MŠMT
( Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ) a zvýšení cen potravin jsme nuceni navýšit ceny stravného od 1. 1. 2023, a to následovně:

celodenní strava pro děti od 3-6 let     50 Kč,-
polodenní strava pro děti od 3-6 let     40 Kč,-


celodenní strava pro děti od 7 let         53 Kč,-
polodenní strava pro děti od 7 let         43 Kč,-

Podle vyhlášky 100/2005 Sb., příloha o školním stravování, finanční normativ na nákup potravin:
Do věkových skupin budou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. To znamená, jestliže ve školním roce, tj. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dítě MŠ dosáhne 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7 - 10let.


Úhrada stravného - způsob a podmínky placení

1. Úhradu platby za školní stravování (stravné) je nutno provést nejpozději k 15. dni předchozího měsíce
   na následující měsíc !

2. Stravné se hradí:
    a) bankovním příkazem

    b) hotovostně (po předchozí domluvě)

3. Od 1. 9. 2022 se stanovuje jednorázová záloha na stravování, tato jistina na počátku stravování
    činí 1 200 Kč. Částka bude strávníkovi vyúčtovaná po ukončení docházky v mateřské škole.

4.  Možnosti platby:

 1. Platba v hotovosti vedoucí školní jídelny paní Miroslavě Ličmanové denně od 7:00 - 8:00
 2. Platba převodem na číslo bankovního účtu 181500994/0300 (VS- datum narození nebo RČ dítěte,
  KS - 0308)

5. V případě neuhrazení stravného může ředitelka školy na základě zákona 561/2004 Sb., § 35 rozhodnout
    o ukončení předškolního vzdělávání dítěte