JÍDELNÍ LÍSTEK 3. 10. - 7. 10. 2022

Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

Používáme ovocné, zelené a černé čaje (druhy obměňujeme), někdy je ochucujeme citronem. Čaj mírně doslazujeme. Jednou týdně podáváme ovocné nápoje s příchutí nebo mošty.

Na přesnídávku podáváme jablka, hrušky, banány ( v sezóně také mandarinky, pomeranče, hroznové víno, švestky, blumy).

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.

Vedoucí kuchařka: Martina Hofmanová, Vedoucí ŠJ: Miroslava Ličmanová
Jídelníček kontrolovala a schválila: Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy 

KOMPLETNÍ SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE PO ROZKLIKNUTÍ ZDE:

Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená, pestrá a kvalitní strava dle příslušných předpisů

 • Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržování technologie přípravy pokrmů
  a nápojů.
 • Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu dne. Po celý den mají děti ve třídě připraveny tekutiny na vozíku (ovocný čaj, ovocná nebo citronová šťáva v zásobníku na teplé nápoje) a ty si formou samoobsluhy podle potřeby samostatně nebo s pomocí dospělé osoby čepují, nalévají. Při pobytu venku v letních měsících je nápoj přinesen na zahradu či veřejné sportoviště a dětské hřiště.
 • Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.
 • Děti jsou vedeny ke stolování v klidné, pohodové atmosféře. Volí si samy porci jídla, říkají si o přídavek.
  Na jídlo je jim poskytováno dostatek času. Nikdy je nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému a pestrému stravování.

Cena stravného v MŠ

Oznámení o změně ceny stravného v mateřské škole

Vážení rodiče, z důvodu navýšení limitů na nákup potravin, které byly zaslány 19. 7. 2021 MŠMT ( Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ) a zvýšení cen potravin jsme nuceni navýšit ceny stravného od 1.9. 2021, a to následovně:

celodenní strava pro děti od 3-6 let     46 Kč,-
polodenní strava pro děti od 3-6 let     37 Kč,-


celodenní strava pro děti od 7 let         48 Kč,-
polodenní strava pro děti od 7 let         39 Kč,-

Děkujeme za pochopení!
                                                                   Mgr. Lenka Vavrušová, Miroslava Ličmanová


Úhrada stravného - způsob a podmínky placení

1. Úhradu platby za školní stravování (stravné) je nutno provést nejpozději k 15. dni předchozího měsíce
   na následující měsíc !

2. Stravné se hradí:
    a) bankovním příkazem

    b) hotovostně (po předchozí domluvě)

3. Od 1. 9. 2021 se stanovuje jednorázová záloha na stravování, tato jistina na počátku stravování
    činí 1 000 Kč. Částka bude strávníkovi vyúčtovaná po ukončení docházky v mateřské škole.

4.  Možnosti platby:

 1. Platba v hotovosti vedoucí školní jídelny paní Miroslavě Ličmanové denně od 7:00 - 8:00
 2. Platba převodem na číslo bankovního účtu 181500994/0300 (VS- datum narození nebo RČ dítěte,
  KS - 0308)

5. V případě neuhrazení stravného může ředitelka školy na základě zákona 561/2004 Sb., § 35 rozhodnout
    o ukončení předškolního vzdělávání dítěte