JÍDELNÍ LÍSTEK 27.5.2024 - 31.5.2024

 • Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.
 • Používáme ovocné, zelené a černé čaje (druhy obměňujeme), někdy je ochucujeme citronem. Čaj mírně doslazujeme. Jednou týdně podáváme ovocné nápoje s příchutí nebo mošty.
 • Na přesnídávku podáváme jablka, hrušky, banány (v sezóně také mandarinky, pomeranče, hroznové víno, švestky, blumy).
 • Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.


 • Vedoucí kuchařka: Martina Hofmanová
 • Vedoucí ŠJ: Miroslava Ličmanová

 • Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená, pestrá a kvalitní strava dle příslušných předpisů.
 • Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržování technologie přípravy pokrmů a nápojů.
 • Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu dne. Po celý den mají děti ve třídě připraveny tekutiny na vozíku (ovocný čaj, ovocná nebo citronová šťáva v zásobníku na teplé nápoje) a ty si formou samoobsluhy podle potřeby samostatně nebo s pomocí dospělé osoby čepují, nalévají. Při pobytu venku v letních měsících je nápoj přinesen na zahradu či veřejné sportoviště a dětské hřiště.
 • Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.
 • Děti jsou vedeny ke stolování v klidné, pohodové atmosféře. Volí si samy porci jídla, říkají si o přídavek.
 • Na jídlo je jim poskytováno dostatek času. Nikdy je nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému a pestrému stravování.


Cena stravného v MŠ

celodenní strava pro děti od 3-6 let     50 Kč,-                                                          polodenní strava pro děti od 3-6 let     40 Kč,-

celodenní strava pro děti od 7 let         53 Kč,-
polodenní strava pro děti od 7 let         43 Kč,-                                                                                                                       


Podle vyhlášky 100/2005 Sb., příloha o školním stravování, finanční normativ na nákup potravin: Do věkových skupin budou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. To znamená, jestliže ve školním roce, dítě MŠ dosáhne 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7 - 10let.


Úhrada stravného - způsob a podmínky placení

1. Úhradu platby za školní stravování (stravné) je nutno provést nejpozději k 15. dni předchozího měsíce
   na následující měsíc !

2. Stravné se hradí:
    a) bankovním příkazem                                                                                                                                                    b) hotovostně (po předchozí domluvě)

3. Od 1. 9. 2022 se stanovuje jednorázová záloha na stravování, která na počátku stravování činí 1.200,- Kč.          Částka bude strávníkovi vyúčtovaná po ukončení docházky v mateřské škole.

4.  Možnosti platby:                                                                                                                                                                a) Platba v hotovosti vedoucí školní jídelny paní Miroslavě Ličmanové denně od 7:00 - 8:00                                  b) Platba převodem na číslo účtu:  181500994/0300 (VS- datum narození nebo RČ dítěte, KS - 0308)

V případě neuhrazení stravného může ředitelka školy na základě zákona 561/2004 Sb., § 35 rozhodnout 
o ukončení předškolního vzdělávání dítěte