Společně za        vzděláním (5.ročník)

" Spojení je začátek, setkávání je pokrok, spolupráce je úspěch."


VELIKONOCE VE VÝUCE


VYUČOVÁNÍ NARUBY


VÝTVARNĚ ZTVÁRNĚNÁ JMÉNA, ČÍSLA A PŘÍRODNINY


VÝROBA POMAZÁNEK


AKROBATICKÁ DRÁHA


ZIMNÍ ČAS V LÁHVI, MEDVĚD LYŽAŘ


STOLNÍ TENIS, PŘESKOK PŘES KOZU


BRUSLENÍ


TVOŘENÍ (VÝZDOBA) NA MAŠKARNÍ KARNEVAL


VÁNOČNÍ BESÍDKA


VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ S PANEM FARÁŘEM


VÁNOČNÍ SMAŽENÍ PALAČINEK


ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU


RADOST ZE ZIMY


VÝTVARNÉ PRÁCE (TECHNIKA HOUBIČKOVÁNÍ)


MALOVÁNÍ ÚSTY

(SPOLUPRÁCE VE DVOJICÍCH; UVĚDOMĚNÍ, JAK VZÁCNÉ JSOU RUCE A ZDRAVÍ)


KREATIVNÍ TVOŘENÍ VE SNĚHU


VÝMĚNA ZÁLOŽEK MEZI ŠKOLAMI (14. ročník česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spojuje školy")


VYBÍJENÁ


TVORBA VÝROBKŮ NA VÁNOČNÍ JARMARK 


VÝTVARNÉ PRÁCE S TUŠÍ - PODZIM


FLORBAL, AKROBATICKÁ DRÁHA


HALLOWEENSKÉ VYUČOVÁNÍ (31. 10. 2023)


Připomínáme si státní svátek 28.října


JABLÍČKOVÝ DEN (25. 10. 2023)


HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ

MALOVÁNÍ SE SOLÍ: HALLOWEEN 


BASKETBAL


PRÁCE VE SKUPINÁCH


MALOVÁNÍ LISTŮ: "PODZIMNÍ DÁMA"; MALOVÁNÍ KAPLE (VÝROČÍ 20. LET SVĚCENÍ)


ŠTAFETA + FOTBAL


TURISTICKO- VLASTIVĚDNÁ PROCHÁZKA - okruh kolem Tlusté hory
(5. 10. 2023)


TVORBA TRANSPARENTŮ NA AKCI BOHUSLAVSKÝ SPARTÁČEK 2023


SPORTEM KU ZDRAVÍ (září, říjen 2023)