Naši sponzoři

Naši sponzoři

Děkujeme všem sponzorům za poskytnutí sponzorských darů a dotací v roce 2022 a 2023.

Velice si vážíme Vašeho rozhodnutí podpořit naši činnost a pomoci tak dětem v naší škole.


1.  Firma LEKIS s. r. o.                                    7 000,-      kancelářské a čisticí potřeby

2.  Kašpaříkovi                                                                   výtvarný materiál, bloky, kancelářský papír, ceny
                                                                                             do soutěží

3.  Anonymní dárce                                       2 000,-       euroobaly, kreslicí potřeby, didaktické pomůcky  

4.  Hujíčkovi                                                                výtvarné potřeby - papíry, bločky, hračky do ŠD

5.   Hutyrovi                                                                        kancelářský papír