Dokumenty ke stažení

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

  • Evidenční list dítěte v mateřské škole

  • Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2018 - 2019

  • Oznámení o nepřítomnosti dítěte

  • Žádost o uvolnění dětí z MŠ (předškoláci)

  • Školní řád MŠ

  • Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí


  • Vnitřní směrnice o úplatě

  • Bezpečnostní opatření školy