Dokumenty ke stažení


 • Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2022 - 2023

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

 • Evidenční list dítěte v mateřské škole

 • Změnový dotazník k evidenčnímu listu dítěte

 • Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2021 - 2022

 • Žádost o uvolnění dětí z MŠ (předškoláci)

 • Školní řád MŠ

 • Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí


 • Vnitřní směrnice o úplatě od 1. 9. 2023

 • Bezpečnostní opatření školy