Dokumenty ke stažení

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • Výroční zpráva o činnosti školy 2016 - 2017

  • Oznámení o nepřítomnosti dítěte

  • Žádost o uvolnění dětí z MŠ (předškoláci)

  • Školní řád MŠ

  • Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí


  • Vnitřní směrnice o úplatě