Dokumenty ke stažení

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

 • Evidenční list dítěte v mateřské škole

 • Změnový dotazník k evidenčnímu listu dítěte

 • Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

 • Pověření k vyzvedávání dítěte z MŠ

 • Oznámení o nepřítomnosti dítěte

 • Žádost o uvolnění dětí z MŠ (předškoláci)

 • Školní řád MŠ

 • Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí


 • Vnitřní směrnice o úplatě

 • Bezpečnostní opatření školy