24. 3. 2023

O Z N Á M E N Í 
o přerušení provozu mateřské školy

Ředitelství ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína po projednání se zřizovatelem školy oznamuje rodičům dětí mateřské školy, že z důvodu čerpání řádné dovolené pedagogických pracovníků (hlavní prázdniny)
bude v době od 1. 7. 2023 do 20. 8. 2023 provoz mateřské školy Bohuslavice u Zlína přerušen.

Provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí dne 21. srpna 2023.

Mateřská škola bude v provozu od 21. 8. 2023 jen pro stávající přihlášené děti ve školním roce 2022/2023.

                                                                                                                              Mgr. Lenka Vavrušová


5. 3. 20232. 2. 2023


2. 2. 2023

Milí rodiče, 

v tuto chvíli byste již všichni měli mít ve své elektronické poště e-mail s přístupovým kódem, který vám umožní stažení výsledků screeningového vyšetření očí dětí v elektronické podobě. V emailu naleznete také návod, jak přesně postupovat. Informace vám byly zaslány na emailovou adresu, kterou jste uvedli ve "formuláři pro vyjádření souhlasu s vyšetřením".

Po provedené registraci na webovém portálu vysledky.primavizus.cz také obdržíte informace o uskutečněném vyšetření a rovněž potvrzení o platbě.

Pokud jste informace emailem ještě neobdrželi (z důvodu chybějícího nebo nečitelného emailu), kontaktujte Prima Vizus na emailu: vysledky@primavizus.cz.


10. 1. 2023

Uplatnění daňové slevy za pobyt dítěte v MŠ

Vážení rodiče,

v daňovém přiznání můžete požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole.
Sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v kalendářním roce vydal
za umístění svého dítěte v mateřské škole, tj. za úplatu za předškolní vzdělávání.
Do slevy se nezapočítává úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ.
Podle § 35b zákona o daních z příjmů lze za rok na každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.
Výši těchto výdajů bude rodičům potvrzovat mateřská škola od 17. ledna na vyžádání u paní učitelek nebo u paní účetní Dany Vávrové.


3. 1. 2023

Vážení rodiče,

v naší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu "Koukají na nás správně?". Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné

Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.

  • CENA VYŠETŘENÍ: 200,- Kč na dítě

Oznámení o změně ceny stravného v mateřské škole od ledna 2023

Vážení rodiče, z důvodu navýšení limitů na nákup potravin, které byly zaslány v listopadu 2022 MŠMT
( Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ) a zvýšení cen potravin jsme nuceni navýšit ceny stravného
od 1. 1. 2023, a to následovně:

celodenní strava pro děti od 3-6 let     50 Kč,-
polodenní strava pro děti od 3-6 let     40 Kč,-


celodenní strava pro děti od 7 let         53 Kč,-
polodenní strava pro děti od 7 let         43 Kč,-


Podle vyhlášky 100/2005 Sb., příloha o školním stravování, finanční normativ na nákup potravin:

Do věkových skupin budou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.
To znamená, jestliže ve školním roce, tj. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dítě MŠ dosáhne 7 let věku, finanční normativ
bude stanoven ve věkové skupině 7 - 10let.
21. 11. 2022


15. 11. 2022


15. 11. 2022

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Ředitelství ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem školy oznamuje rodičům dětí,
že z organizačních a personálních důvodů bude v době vánočních prázdnin,
tj. od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. ledna 2023
Mateřská škola Bohuslavice u Zlína    U Z A V Ř E N A.

Provoz MŠ bude opět zahájen v úterý 3. 1. 2023.


11. 11. 2022

Prosíme, aby si děti přinesly příští týden do MŠ malou zavařovací skleničku (např. od přesnídávky). Děkujeme.

VÁNOČNÍ FOCENÍ

proběhne dne 1. listopadu. Budete-li mít o focení zájem, napište se na papír vyvěšený na nástěnce v šatně mateřské školy. Na výběr máte ze tří variant (A, B, C), kdy každá varianta obsahuje 3, 4 nebo 5ks fotografií.  Vybrat si můžete jednu, dvě i všechny tři varianty.

Ceny jedné varianty dle počtu fotek:

  • 3 ks fotografií 150,- Kč
  • 4 ks fotografií 165,- Kč
  • 5 ks fotografií 180,- Kč


RÁKOSNÍČKOVA PODZIMNÍ VÝSTAVA30. 9. 2022

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče,

od pondělí 17. 10. 2022 zahajuje naše škola sběr papíru. Kontejner bude přistaven za budovou bývalé základní školy na betonové ploše.
Sbíráme pouze tříděný papír - časopisy, noviny, letáky, sešity, knihy, katalogy, psací a balicí papír.

Prosíme, nesbírejte a nenoste kartóny, krabice.
Papír doneste vždy svázaný, popřípadě i zvážený.
Sběr nesmí být mokrý nebo plesnivý.
Budeme rádi za aktivní účast všech dětí a rodičů a za jakýkoliv příspěvek v rámci možností.
Vybraná částka poslouží k pořádání školních akcí nebo nákupu pomůcek pro žáky.
Sběr je do odvolání.
Děkujeme !!!