Aktuálně pro rodiče


2. 4. 2020

INFORMACE PRO RODIČE - období nouzového stavu

Milí rodiče,
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat "školskými úkoly" (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme prostřednictvím Národního pedagogického institutu ČR paní Mgr. Hany Splavcové:
- věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
- podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání,  
  hygiena...);
- zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, 
  péče o blízké, o květiny, o zvířata...);
- dbejte na pravidelný režim;
- podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i
  významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení,
  oslava tradic a výročí...);
- zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry
  "na něco"...);
- s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte
  dětem k přečtenému otázky;
- společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se,
  hrajte společenské hry;
- využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy
  odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné
  činnosti, pohybové aktivity...);
- povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují  
  orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají,
  komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně
  důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.
Díky Vám všem.
                                        Mgr. Lenka Vavrušová

Weby pro rodiče o předškolním vzdělávání:

www.predskolaci.cz
www.detsky-web.cz
www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

www.krokotak.com

www.tvorivedeti.cz

www.sikovny-cvrcek.cz

Zde je další nabídka webové stránky, kterou si, milí rodiče, můžete prohlédnout, popřípadě využít. Každý den zde najdete nové cvičení pro své děti:
https://www.facebook.com/Babyonline.cz
www.babyonline.cz/skolka-hrou


2. 4. 2020

Milé děti,

pamatujete na Truhlíka a Truhličku? Tady vám posílají písničku :)


1. 4. 2020

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE- úplata za předškolní vzdělávání a platba stravného

Vážení rodiče,
sděluji Vám, že úplata za předškolní vzdělávání na měsíc duben nebude z důvodu přerušení provozu MŠ vybírána. Pokud by přerušení činnosti mateřské školy bylo prodlouženo i na celý měsíc květen, bude úplata vrácena i za tento měsíc. Poměrná část úplaty bude rodičům kompenzována při opětovném zahájení provozu mateřské školy.
Výběr platby stravného za měsíc březen proběhne taktéž až po znovuotevření školy.
Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám i Vašim dětem pevné zdraví a hodně trpělivosti.
Mgr. Lenka Vavrušová


19. 3. 2020

Zápis do 1. třídy - POZOR, ZMĚNA!

Upozorňujeme rodiče, že v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo MŠMT nové opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis k povinné školní docházce v naší škole proběhne pouze formálně, motivační část se neuskuteční, tzn. bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Žádosti o přijetí k povinné školní docházce mohou rodiče podat prostřednictvím datové schránky (mz4tyb), emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email), poštou nebo osobně. Pokud zvolíte osobní předání, vhoďte prosím veškeré potřebné dokumenty
v obálce do poštovní schránky u hlavního vchodu školy. Na obálku napište heslo: ZÁPIS

Příjem žádostí bude probíhat od 2. 4. do 10. 4. 2020. Pokud zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat. Ke všem "Žádostem" je také nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte a zaslat ji spolu s "Žádostí" dálkovým způsobem nebo přiložit do obálky k ostatním dokumentům.

V případě Žádosti o odklad školní docházky je potřeba stejnou cestou doložit k "Žádosti" dvě přílohy (doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Po ukončení mimořádných opatření naše škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi i jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a dalšími informacemi. Proto prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění Vašich Žádostí
o přijetí, prosíme také o uvedení emailové adresy a telefonního čísla, abychom Vás o tomto setkání mohli uvědomit.

Po doručení Vaší "Žádosti" Vám bude prostřednictvím emailu nebo SMS zprávou zasláno její registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno do 25. 4. 2020 na našich stránkách v sekci Základní škola - Aktuálně pro rodiče - Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. V seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

V případě nejasností či dalších informací můžete volat na telefonní číslo 733 508 680.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


11. 3. 2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ !!!

Oznamuji všem rodičům, že na základě doporučení MŠMT České republiky a po domluvě se zřizovatelem školy
přerušuji provoz mateřské školy
od čtvrtka 12. 3. 2020 po dobu uzavření základní školy.

Žádosti o ošetřovné pro děti do 10 let s razítkem a podpisem ředitelky školy si můžete vyzvednout v kanceláři účetní školy p. Vávrové po předchozí domluvě na tel. 733 579 007

Mgr. Lenka Vavrušová

DOPORUČENÍ MŠMT:


8. 3. 2020

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020 - 2021 se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13.00 hodin do 17.00 hodin. 
K zápisu se dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šesti let ( tzn. děti narozené
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 ) včetně těch, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky.
K zápisu s sebou přineste:

 • průkaz totožnosti ( občanský průkaz )
 • rodný list dítěte
 • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ( ke stažení v sekci Dokumenty ZŠ )
 • zápisní list pro žáka 1. ročníku ( v sekci Dokumenty ZŠ )
 • v případě žádosti o odklad povinné školní docházky - doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře!!!
  ( Žádost o odklad PŠD je taktéž přístupný v sekci Dokumenty ZŠ )
Od 10. března 2020 se v mateřské škole můžete zapsat do harmonogramu, ve kterém si vyberete vyhovující čas
k zápisu. Také zde budete mít možnost vyzvednout si všechny potřebné dokumenty k zápisu.
Těšíme se na budoucí školáky!
                                                                              Mgr. Lenka Vavrušová


KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ZŠ:


5. 3. 2020

Vážení rodiče!
Oznamujeme vám, že MATEŘSKÁ ŠKOLA je v pátek 6. 3. 2020, 
z důvodu nízkého počtu dětí, UZAVŘENA.

Děkujeme za pochopení.


21. 2. 2020

UKONČENÍ SBĚRU PAPÍRU

Vážení rodiče,
firma ROJAK s.r.o. , která od nás dlouhodobě odebírá a zpracovává starý papír, asi vzhledem k situaci v celé ČR, přistoupila k tomu, že nám
za sesbíraný starý papír ( karton) účtuje poplatky za jeho odvoz, které tak převyšují cenu námi sesbíraného papíru.
V současné době proto škola doplácí na tuto aktivitu.
Vzhledem k této situaci musíme bohužel sběr starého papíru ukončit.

Děkujeme všem, kteří společně s námi sbírali a třídili starý papír. 
Nutnost třídění však tímto určitě nekončí. Třídění i nadále musí jak v naší obci, tak i v celé ČR pokračovat. Množství netříděného odpadu (určeného ke skládkování) je už nyní neúnosně vysoké a do budoucna je nutné hledat řešení. Ve sběrnách je možné nadále papír odevzdávat k výkupu,    i když za minimální cenu. 

Věřím, že situace se do budoucna zlepší a škola bude moci pokračovat ve sběru jako 
v minulých letech.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


8. 1. 2020

Zavařovací láhev s víčkem

Prosíme, aby si děti na čtvrtek 9. ledna 2020 přinesly do školky na tvoření malou zavařovací sklenici i s víčkem (například od přesnídávky).

Děkujeme


7. 1. 2020

Žádost o odklad povinné školní docházky

Vážení rodiče,
pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky vašeho dítěte, kontaktujte, prosím, Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu Zlín s žádostí, kterou si můžete stáhnout
na webových stránkách KPPP v kategorii Formuláře ke stažení (Dotazník MŠ).
KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Zlín
A. Bati 5520 (SVIT, budova č.22)
760 01 Zlín
Telefon: 575 570 491
Mobil: 734 780 348
web: www.poradnazl.cz

Vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám (3 - 4 měsíce) doporučujeme objednat se co nejdříve.
Zápis do ZŠ proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


5. 1. 2020

Uplatnění daňové slevy za pobyt dítěte v MŠ

Vážení rodiče,
v daňovém přiznání můžete požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole.
Sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v kalendářním roce vydal
za umístění svého dítěte v mateřské škole, tj. za úplatu za předškolní vzdělávání.
Do slevy se nezapočítává úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ.
Podle § 35b zákona o daních z příjmů lze za rok na každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Výši těchto výdajů bude rodičům potvrzovat účetní mateřské školy paní Vávrová od měsíce ledna na vyžádání.
                                                                                                               Mgr. Lenka Vavrušová


4. 1. 2020

Sbírka pro útulek

Ráda bych poděkovala vám všem, kdo jste se na předvánoční sbírce pro Útulek Zlín- Vršava podíleli. V útulku měli z tak velké hromady darů velkou radost nejen zaměstnanci, ale určitě 
i samotná zvířátka. Děkuji.

Bc. Lucie Gottfried


31. 12. 2019

Přejeme Vám v novém roce zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. 

Těšíme se na vás v pondělí 6. ledna 2020!6. 12. 2019

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Ředitelství ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína po projednání se zřizovatelem školy oznamuje rodičům dětí mateřské školy, že z organizačních a provozních důvodů- čerpání řádné dovolené pedagogických pracovníků (Vánoční prázdniny) bude v době 
od pondělí 23.12.2019 do pátku 3.1.2020 přerušen provoz mateřské školy Bohuslavice
u Zlína.
Provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí dne 6. ledna 2020.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka ZŠ a MŠ                                                    


13. 11. 2019


10. 11. 2019


5. - 29. 11. 2019

2. ROČNÍK CHARITATIVNÍ SBÍRKY NA POMOC ÚTULKU


4. 11. 2019

2. SCHŮZKA RODIČŮ

Hlavní body programu:
 • Oslava sv. Martina na myslivecké chatě (akce pro rodiče a děti)
 • Mikuláš a Vánoce v MŠ
 • Rozsvěcování vánočního stromu na dědině 


4. 11. 2019

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ PRIMA VIZUS

 • Vyšetření proběhne ve čtvrtek dne 7. 11. 2019 v 9:30 hod. (změna času)
 • vybíráme 150,- Kč


25. 10. 2019
 • logopedickou diagnostiku provede p. Mgr. Lucie Gajdůšková   

 • logopedickou diagnostiku hradí MŠ všem dětem


Logopedické lekce

v případě zájmu o lekce logopedie (na základě doporučení z logopedické diagnostiky) můžete kontaktovat p. Gajdůškovou 
na telefonním čísle -  607 010 474

Ceník logopedických lekcí (dle volby rodičů)

 • 20 minut - 200,- Kč
 • 30 minut - 250,- Kč

29. 9. 2019

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografování proběhne 11. 10. 2019 v 8:00 hodin. Přiveďte, prosím, děti včas. Děkujeme.

 • Série fotografií portrétu 220,- Kč
 • Série fotografií postavy 220,- Kč

 • Série fotografií postavy + portrétu 280,- Kč

 • Série fotografování dvou a více dětí společně 320,- Kč


27. 9. 2019

VEČERNÍČKOVA PODZIMNÍ VÝSTAVA

Děti si do MŠ přinesou různé podzimní plody:

 • ořechy, kaštany, šípky, obiloviny, kukuřici, květiny, ovoce, zeleninu atd. 
 • dle vlastních možností

Výstava podzimních plodů probíhá v týdnu od 31. 9. - 4. 10. 2019.