Aktuálně pro rodiče

Odkaz na facebookovou skupinu mateřské školy:1. 10. 2020

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

  • proběhne v úterý 6. 10. 2020
  • cena vánoční sady je 250,- Kč
  • sadu fotografií získají všechny děti a v případě zájmu si sadu můžete zakoupit.     
    V opačném případě sadu fotografií vrátíte zpátky do MŠ.

1. 10. 2020 

30. 9. 2020


29. 9. 2020

PRIMA VIZUS

  • své děti můžete přihlašovat na vyšetření očí ve školce (formulář je na nástěnce u třídy),
  • cena za vyšetření očí je 150,- Kč,
  • částka se vybírá v mateřské škole před vyšetřením.


21. 9. 2020

Zápis z I. schůzky rodičů ke stažení níže:


26. 8. 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020-2021 bude zahájen v úterý dne 1. září 2020.

Informace k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19

Zahájení školního roku

Školy zahájí činnost ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu. Nebude nijak omezen počet dětí ve třídách a dalších skupinách. Není nutné vyplňovat prohlášení o bezinfekčnosti a žádný předpis ani neupravuje pohyb před budovou školy.

Při zahájení školního roku provede škola aktualizaci údajů / telefonní čísla a e maily zákonných zástupců a zaměstnanců školy/

Hygienická opatření

Ve školce bude k dispozici dezinfekce, po příchodu do budovy si budou všichni mýt ruce. Bude se častěji větrat a vytírat. Škola je opatřena dálkovými teploměry. Nemusí se ale měřit teplota při vstupu do školy.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školky vstoupit.

V rámci hygienických opatření a v rámci omezení rizika šíření onemocnění a zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí a zaměstnanců školy bude pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen. Rodiče předají dítě pracovníkovi školy a opustí bez zbytečného odkladu mateřskou školu.

Karanténa

Pokud bude dítě nebo učitel pozitivní na covid-19, o umístění dalších lidí do karantény rozhodne krajská hygienická stanice. Neplatí přitom, že by do karantény automaticky musela celá třída nebo každý, kdo s nakaženým přišel do kontaktu. Podle manuálu se hygienici budou rozhodovat podle velikosti školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony) nebo počtu dětí ve třídě, především ale podle místní epidemiologické situace.

Distanční výuka

Ve školkách je výuka na dálku povinná pro poslední ročník, který je povinný. Distanční výuka se zavádí ve chvíli, kdy je v karanténě polovina dětí posledního ročníku nebo celé školky.

Školné při nařízené karanténě

Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a školné se platí, uvádí MŠMT.

Pokud bude přerušen provoz v mateřské škole 5 dní a více, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu.

Doporučení

Vzhledem k tomu, že se mohou informace měnit ze dne na den, doporučujeme rodičům, aby více sledovali webové stránky školy, popřípadě nástěnky ve školce.

Vážení rodiče,

věříme, že letošní školní rok zahájíme s úsměvem a optimismem, že bude probíhat
v přátelské atmosféře bez neočekávaných a nepříjemných situací v souvislosti
s koronavirovou situací.

Na všechny děti i rodiče se těší celý pedagogický sbor ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína
a zaměstnanci školy

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy