30.5.2019

UPOZORNĚNÍ !!!

KONTEJNER NA SBĚR PAPÍRU JE JIŽ NAPLNĚN.
PROSÍME, POKUD MÁTE JEŠTĚ SBĚR, UKLÁDEJTE HO POD PŘÍSTŘEŠEK U VCHODU BÝVALÉ BUDOVY ŠKOLY.
DĚKUJEME!


30.5.2019

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ

Školský zákon č.561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 §183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění...
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem
o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY konaného dne 14.5.2019

Do MŠ byli přijati:

registrační číslo 1/2019 přijat/a
registrační číslo 2/2019 přijat/a
registrační číslo 3/2019 přijat/a
registrační číslo 4/2019 přijat/a
registrační číslo 5/2019 přijat/a
registrační číslo 6/2019 přijat/a
registrační číslo 7/2019 přijat/a

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka MŠ a ZŠ


16.5.2019

SBĚR PAPÍRU

Kontejner na papír bude přistaven od 27.5.2019 na betonové ploše u budovy bývalé ZŠ.
Děkujeme všem, kteří nám přispíváte.
Mgr. Lenka Vavrušová


9.5.2019

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Ředitelství ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína po projednání se zřizovatelem školy oznamuje rodičům dětí mateřské školy, že z důvodu čerpání řádné dovolené pedagogických pracovníků (hlavní prázdniny) bude  v době  od pondělí 1. 7. 2019 do pátku 23. 8. 2019
mateřská škola Bohuslavice u Zlína
u z a v ř e n a.

Provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí dne 26. srpna 2019.
Mateřská škola bude v provozu od 26. 8. 2019 jen pro stávající přihlášené děti ve školním roce 2018/2019 !!!
Mgr. Lenka Vavrušová


29.4.2019

Knihovna v Bohuslavicích zve na třetí ročník Cesty za poklady, Tentokrát to bude v neděli 12.5.2019 ve 14 hodin. Snad se všichni sejdeme na stejném místě :)

24.4.2019


16.4.2019

VESELÉ VELIKONOCE PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY


16.4.2019

INFORMACE O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 bude přerušen provoz mateřské školy a školní jídelny.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy

16. dubna 2019

15. dubna 2019


17.3.2019

Oficiální plakát na Školní "besídku" po rocku je na světě. Těšíme se na všechny a děkujeme těm, kteří nosí věcné i finanční dary do tomboly.


5. března 2019

UPOZORNĚNÍ


Omluvy dětí přijímáme den předem nebo do 7:15 hodin daného dne.

 • Neomluvené děti budou zapsány a bude jim účtováno celodenní stravné.

4. března 2019

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU ROCKSOAR

Milí rodiče, 

srdečně Vás zveme na tradiční zábavu se skupinou Rocksoar, která se koná v sobotu 13.4.2019 na Sokolovně v Bohuslavicích u Zlína. Pokud byste chtěli přispět sponzorským darem do tomboly (finančním či věcným), doneste ho prosím do středy 10.4. do družiny. Podpoříte tak děti z MŠ a ZŠ.

Předem děkujeme a těšíme se na setkání!

Za celý tým SRPŠ Martina Mrlíková.


4. - 29. března 2019

ČTEME DĚTEM

Vážení rodiče a prarodiče,

měsíc březen je považován za měsíc knihy. A tak jsme se v naší školce rozhodli uskutečnit projekt "Čteme dětem". Rádi bychom tímto u dětí upevnili zážitek ze čtení, s cílem rozvíjet u nich mluvené slovo, správnou výslovnost, rozšiřovat slovní zásobu, prodlužovat dobu pozornosti a především bychom chtěli vzbudit touhu po dalším vědění a po budoucím čtení.

Jak to bude probíhat?

Každé pondělí a pátek v 11:30 hodin budou maminky, tatínkové, babičky či dědečkové číst našim dětem ve školce pohádky a jiné příběhy. Knihu je možno přinést vlastní nebo vám ji poskytneme ve školce. 

Tímto Vás tedy prosíme, zda byste si udělali čas a pomohli nám projekt zrealizovat.

Zapište se na nástěnce ve školce a přijďte mezi nás... 

Děkujeme, že nám pomáháte s výchovou a vzděláváním Vašich dětí a vnoučků.


21. ledna 2019

POTVRZENÍ

Vážení rodiče,
potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ si můžete vyzvednout 
u paní účetní Dany Vávrové v týdnu od 21. 1. 2019 ( vždy v pondělí do 12 hod. a ve středu
do 15 hod.)
                     Mgr. Lenka Vavrušová


11. ledna 2019

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vážení rodiče,
pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky či předčasném zaškolení  Vašeho dítěte ( týká se dětí, které k začátku školního roku 2019/2020 nedovrší 6 let), kontaktujte, prosím, pedagogicko-psychologickou poradnu, která Vám na základě žádosti o vyšetření
v KPPP Zlín vydá doporučení.
Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách KPPP Zlín.

KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Zlín
A. Bati 5520 (SVIT, budova č.22)
760 01 Zlín
Telefon: 575 570 491
Mobil: 734 780 348
web: www.poradnazl.cz

Vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám (3 - 4 měsíce) doporučujeme objednat se co nejdříve.
Zápis do ZŠ proběhne začátkem dubna 2019.


Mgr. Lenka Vavrušová


18. prosince 2018

Radostné a pokojné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a pohody 
v novém roce 2019 přejí všichni zaměstnanci školy.

13. listopadu 2018

SCHŮZKA RODIČŮ

Srdečně Vás zveme na schůzku rodičů, aneb malé předvánoční posezení

 • v úterý 20. listopadu v 15:30 hod. v jídelně ZŠ.
 • děti si můžete vyzvednout až po schůzce.

13. listopadu 2018


13. listopadu 2018

PRIMA VIZUS - VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ

Vážení rodiče,

dne 28. listopadu 2018 se v mateřské škole uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu "Koukají na nás správně?".

Jestliže máte o vyšetření zájem, hlaste se u paní učitelky.

Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.

Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix?

 • Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.
 • Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně poškodit.
 • Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

5. října 2018

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Vážení rodiče,
distribuce EON oznamuje, že v důsledku oprav bude ve dnech 8.10.2018 ( od 9-14 hodin), 10.10.2018 ( od 9-11 hodin) a 23.10.2018 ( od 7,30-15,30 hodin) přerušena dodávka el.energie v obci Bohuslavice u Zlína. Toto přerušení se týká také budovy ZŠ a MŠ.
Provoz ZŠ a MŠ bude ve dnech 8.10. a 10.10.2018 zajištěn, tyto dny bude pouze provedena změna v jídelníčku dětí a také Vás prosíme o teplejší oblečení dětí.

Na den 23.10.2018 vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů přerušení činnosti mateřské školy.
Jelikož se jedná o celodenní výpadek elektrické energie, bude provoz ZŠ a MŠ na tento den přerušen!!!


1. října 2018

 • bude probíhat od pondělí 8. 10. 2018 do pondělí 15.10.2018

KONTEJNER BUDE PŘISTAVEN ZA BUDOVOU BÝVALÉ ZŠ NA BETONOVÉ PLOŠE.                    PAPÍR MŮŽE BÝT I NETŘÍDĚNÝ.

 • Předem děkujeme za jakoukoli podporu!

30. září 2018


1. - 5. října 2018

PODZIMNÍ VÝSTAVA KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY

Prosíme děti, aby do MŠ přinesly různé:

 • lesní plody- šišky, žaludy, lískové ořechy, šípky atd.
 • ovoce a zeleninu- jablka, hrušky, okurky, papriky, tykve atd.

 • zahradní a luční květiny- okrasné trávy, bodláky atd.


19. září 2018

1. SCHŮZKA RODIČŮ

Srdečně Vás zveme na první schůzku rodičů v tomto školním roce.

Schůzka se uskuteční ve středu 19. září v 15:30 hod. v jídelně ZŠ.

 • Děti si můžete vyzvednout až po schůzce.

Učíme se s Křemílkem a Vochomůrkou

Milé děti,

vítáme Vás v letošním školním roce a těšíme se na všechna dobrodružství a hry, které spolu zažijeme. Na cestě poznání nás budou doprovázet pohádkoví kamarádi Křemílek a Vochomůrka.

Vaše paní učitelky Lucinka a Boženka