Aktuálně pro rodiče 


10. 5. 2022


4. 5. 2022

Úspěch našich dětí ve výtvarné soutěži

 • Časopis Sluníčko - Dokresli a vymaluj zajíčka

1. 5. 2022

POZOR! 

Ve školce se vyskytly vši. Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit mateřské škole a dítě omluvit z docházky na dobu nutnou k jeho odvšivení. 

Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoliv školy nebo samotných pedagogických pracovníků.


25. 4. 2022


7. 4. 2022

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Vážení rodiče,
dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., §3 odst. 2, o předškolním vzdělávání, v platném znění a po dohodě se zřizovatelem oznamujeme, že od pátku 1. července 2022 do pátku 19. 8. 2022 bude provoz mateřské školy a školní jídelny
z organizačních důvodů PŘERUŠEN.
Provoz mateřské školy 
a školní jídelny (Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvková organizace) bude opět zahájen v pondělí 22. 8. 2022.

Mateřská škola bude v provozu od 22. 8. - 31. 8. 2022 jen pro stávající přihlášené děti ve školním roce 2021/2022. Nově přijaté děti od školního roku 2022/2023 nastoupí 1. září 2022.

V Bohuslavicích u Zlína dne 7. 4. 2022

Mgr. Lenka Vavrušová                                                                                          Ing. Arch. Jana Puškáčová
ředitelka ZŠ a MŠ                                                                                                            starostka obce


4. 3. 2022

  SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče,
od pondělí 7. 3. 2022 - pondělí 14. 3. 2022 bude u budovy bývalé základní školy přistaven kontejner na sběr starého papíru ( může být i netříděný).

Prosíme Vás, abyste nám v rámci možností přispěli.
Výtěžek ze sběru bude použit na pomoc Ukrajině.

Děkujeme Vám za jakoukoli podporu. Děkujeme, že pomáháte!


18. 1. 2022

UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ SLEVY ZA POBYT DÍTĚTE V MŠ

Vážení rodiče,
v daňovém přiznání můžete požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole.
Sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v kalendářním roce vydal
za umístění svého dítěte v mateřské škole, tj. za úplatu za předškolní vzdělávání.
Do slevy se nezapočítává úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ.
Podle § 35b zákona o daních z příjmů lze za rok na každé vyživované dítě uplatnit slevu
maximálně do výše minimální mzdy.
Potvrzení o výši těchto výdajů si vyzvedávejte od 18. ledna u paní učitelek v MŠ.

Mgr. Lenka Vavrušová


20. 12. 2021

Vážení rodiče,
děkujeme vám za skvělou spolupráci v roce 2021 a přejeme všem klidné Vánoce provoněné pohodou a do nového roku 2022 pevné zdraví, štěstí, optimismus a velkou dávku energie.

zaměstnanci ZŠ a MŠ


V pondělí 6. 12. 2021 mohou děti přijít na mikulášskou nadílku v kostýmu čerta, anděla či Mikuláše. 

26. 11. 2021

Mikulášská nadílka

V pondělí 6. prosince nás navštíví Mikuláš se svojí družinou... A jako každý rok se s dětmi učíme básničky a písničky, aby neříkaly všechny děti stejnou Básničky jste již našly ve skříňkách a zde vkládám i pro ty děti, které nebyly ve školce. S básničkou prosím děti seznamte a opakujte. Stejně tak to budeme dělat i my ve školce. Děkujeme. 


4. 11. 2021

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelství ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína po projednání se zřizovatelem školy oznamuje rodičům dětí, že provoz mateřské školy Bohuslavice u Zlína bude přerušen v době od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022.

Provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 3. 1. 2022.


17. 10. 2021

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ PRIMA VIZUS

 Termín vyšetření v naší mateřské škole byl stanoven na: 2. 11. 2021 v 08:30 hod.

 • své děti můžete přihlašovat na vyšetření očí ve školce (formulář je na nástěnce u třídy),
 • cena za vyšetření očí je 170,- Kč,
 • částka se vybírá v mateřské škole před vyšetřením.

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

 • proběhne v pátek 22. 10. 2021
 • cena vánoční sady je 250,- Kč
 • sadu fotografií získají všechny děti a v případě zájmu si sadu můžete zakoupit.
  V opačném případě sadu fotografií vrátíte zpátky do MŠ
  .

POZOR ZMĚNA!

Příspěvek SRPŠ 300,- Kč se platí, po změně,  za KAŽDÉ DÍTĚ, ne na rodinu. 

Prosíme tedy o jeho doplacení (v MŠ).

Děkujeme za pochopení.


Prosíme rodiče, 

aby do 19. října VRÁTILI nebo ZAPLATILI 
ilustrovanou omalovánku Šikovný žáček.

Cena publikace je 70,- Kč.
Děkujeme za pochopení. 


O Z N Á M E N Í !!!

Ředitelství ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína po projednání se zřizovatelem školy oznamuje rodičům dětí mateřské školy, že z důvodu čerpání řádné dovolené pedagogických pracovníků bude

v pátek 29. 10. 2021 mateřská škola Bohuslavice u Zlína    u z a v ř e n a.

Provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí dne 1. listopadu 2021.
5. - 8. 10. 2021


Ve čtvrtek 23. 9. 2021 se děti nefotí. Vánoční focení bylo přesunuto. Jakmile se termín bude blížit, informujeme vás plakátem na nástěnce, ve skupině na Facebooku i tady na stránkách. Děkujeme za pochopení.  


3. 9. 2021