RÁKOSNÍČKOVA PODZIMNÍ VÝSTAVA30. 9. 2022

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče,

od pondělí 17. 10. 2022 zahajuje naše škola sběr papíru. Kontejner bude přistaven za budovou bývalé základní školy na betonové ploše.
Sbíráme pouze tříděný papír - časopisy, noviny, letáky, sešity, knihy, katalogy, psací a balicí papír.

Prosíme, nesbírejte a nenoste kartóny, krabice.
Papír doneste vždy svázaný, popřípadě i zvážený.
Sběr nesmí být mokrý nebo plesnivý.
Budeme rádi za aktivní účast všech dětí a rodičů a za jakýkoliv příspěvek v rámci možností.
Vybraná částka poslouží k pořádání školních akcí nebo nákupu pomůcek pro žáky.
Sběr je do odvolání.
Děkujeme !!!Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Vážení rodiče,
dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., §3 odst. 2, o předškolním vzdělávání, v platném znění a po dohodě se zřizovatelem oznamujeme, že od pátku 1. července 2022 do pátku 19. 8. 2022 bude provoz mateřské školy a školní jídelny
z organizačních důvodů PŘERUŠEN.
Provoz mateřské školy 
a školní jídelny (Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvková organizace) bude opět zahájen v pondělí 22. 8. 2022.

Mateřská škola bude v provozu od 22. 8. - 31. 8. 2022 jen pro stávající přihlášené děti ve školním roce 2021/2022. Nově přijaté děti od školního roku 2022/2023 nastoupí 1. září 2022.

V Bohuslavicích u Zlína dne 7. 4. 2022

Mgr. Lenka Vavrušová                                                                                          Ing. Arch. Jana Puškáčová
ředitelka ZŠ a MŠ                                                                                                            starostka obce