25.6.2019

Seznam pomůcek do 1. ročníku 2019/2020


22.6. 2019

Organizace posledního týdne školního roku 2018/2019

Pondělí  24.6.  Vyučování podle rozvrhu hodin
Úterý      25.6.  Odevzdávání a výměna učebnic 
Středa    26.6.  Úklid tříd, pomůcek, třídění portfolií
Čtvrtek   27.6.  Cvičný poplach, beseda o mimořádných událostech, generálka na odpolední
                          vyřazování žáků 4.ročníku, od 16 hodin slavnostní pasování absolventů školy
                          (pro rodiče žáků 4. ročníku)

Pátek      28.6.  Slavnostní vydání vysvědčení, ukončení školního roku 2018/2019 - do 9 hodin, 
                           tento den nebude v provozu školní družina!

Oznamujeme vám, že v době od 1. 7. do 1. 9. 2019 bude přerušen provoz školní družiny.
Nový školní rok bude v ZŠ a MŠ zahájen v pondělí 2. 9. 2019.
Děkujeme vám za spolupráci v letošním školním roce a přejeme vám pohodové léto
i dovolenou strávenou společně s vašimi dětmi. 
                                                                                kolektiv zaměstnanců školy6.6.2019

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

V pondělí 10. června 2019 pojedeme do Malenovic na dopravní hřiště (písemné testy
a zkoušky mladých cyklistů, cyklistický průkaz, jízda na kolech a šlapacích autech,
pravidla bezpečnosti silničního provozu pro chodce a cyklisty).

S sebou: sportovní oblečení i obuv, přezůvky, psací potřeby, svačinu a pití

Cestovné: 20 Kč,- (autobus + trolejbus tam i zpět)

Odjezd: od školního mostu v 7.27 hod. (sraz v 7.20 hod. u školního mostu) - žáci, kteří chodí ráno do školní družiny, budou mít společný odchod ze školy

Návrat: do 12.20 hod. (odjezd z autobusového nádraží ve 12 hodin)


30.5.2019

UPOZORNĚNÍ !!!

KONTEJNER NA SBĚR PAPÍRU JE JIŽ NAPLNĚN.
PROSÍME, POKUD MÁTE JEŠTĚ SBĚR, UKLÁDEJTE HO POD PŘÍSTŘEŠEK U VCHODU BÝVALÉ BUDOVY ŠKOLY.
DĚKUJEME!


27.5.2019

ŠKOLNÍ VÝLET
Vážení rodiče,
vybíráme peníze na školní výlet - Moravský kras, propast Macocha, Punkevní jeskyně - lodičky, lanovka, ekovláček, Skalní mlýn, Dům přírody MK.
Celý výlet stojí 730,- Kč. (autobusová doprava s pojištěním, průvodcem + veškeré vstupy )
SRPŠ přispělo každému žákovi 400,- Kč. Vybíráme tedy
330,- Kč.
Peníze zašlete, prosím, nejpozději do
3.6.2019 třídním učitelkám.


16.5.2019

FOTOGRAFOVÁNÍ

Společné fotografování žáků na závěr školního roku proběhne v úterý 21.5.2019 od 8 hodin.
Skupinová fotografie třídy: 30 Kč,-
Malá fotografie 10x15:         15 Kč,-


16.5.2019

SBĚR PAPÍRU

Kontejner na papír bude přistaven od 27.5.2019 na betonové ploše u budovy bývalé ZŠ.
Děkujeme všem, kteří nám přispíváte.
Mgr. Lenka Vavrušová


9.5.2019

UKÁZKA VÝCVIKU DRAVCŮ

V úterý 14. 5. 2019 od 10.15 hodin proběhne na hřišti u školy ukázka výcviku 10 dravců a sov
s odborným výkladem.
Děti budou moci vidět vzácné dravce v leteckých a loveckých akcích a také se seznámí
s pomůckami pro výcvik dravců.
Vstupné bude hrazeno ze šablon (dotace EU).

Mgr. Lenka Vavrušová


29.4.2019

Knihovna v Bohuslavicích zve na třetí ročník Cesty za poklady, Tentokrát to bude v neděli 12.5.2019 ve 14 hodin. Snad se všichni sejdeme na správném místě.

Na všechny odvážné se těší místní knihovnice


23.4.2019

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - školní kolo

V úterý 16.4.2019 proběhlo v naší ZŠ školní kolo recitační soutěže. Do finálové dvanáctky se probojovali žáci 1.-4. ročníku, kteří nás budou reprezentovat ve čtvrtek 25.4.2019 a budou soutěžit s žáky ze ZŠ Březnice. PŘEJEME JIM HODNĚ ŠTĚSTÍ !


16.4.2019

VESELÉ VELIKONOCE
PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY


15.4.2019

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Školský zákon č.561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 §183, odst.2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění...

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí
ke vzdělávání, za oznámená.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU konaného dne 4.4. 2019

Do 1. ročníku od šk. roku 2019/2020 byli přijati:

registrační číslo 1/2019      odklad PŠD
registrační číslo 2/2019     přijat/a
registrační číslo 3/2019     přijat/a
registrační číslo 4/2019     přijat/a
registrační číslo 5/2019     přijat/a
registrační číslo 6/2019     přijat/a
registrační číslo 7/2019     přijat/a
registrační číslo 8/2019     přijat/a
registrační číslo 9/2019     odklad PŠD
registrační číslo 10/2019    přijat/a
registrační číslo 11/2019     přijat/a
registrační číslo 12/2019    přijat/a
registrační číslo 13/2019    přijat/a
registrační číslo 14/2019    odklad PŠD


Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


11.4.2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - 3.čtvrtletí

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky ( 3. čtvrtletí ), které se budou konat
v úterý dne 16. 4. 2019 od 16 hodin v jednotlivých třídách ZŠ a MŠ
Bohuslavice u Zlína.
Mgr. Lenka Vavrušová


26.3.2019

SFÉRICKÉ KINO - MOBILNÍ PLANETÁRIUM

Ve čtvrtek 28.3.2019 od 9,30 hodin (3.+ 4. vyučovací hodina) ve školní družině.
Vstupné hrazeno z dotace!

Populárně naučné a vzdělávací filmy vytvořené profesionálními společnostmi. Na jejich tvorbě se podílejí také psychologové, vědci a inženýři. Vzhledem k jejich zaměření jsou doporučovány jako rozšíření výuky v přírodovědných i humanitních předmětech, jsou také vhodným doplňkem do enviromentální výchovy. Tímto programem se snažíme podpořit zájem dětí o svět kolem nás, nabídnout jim netradiční formu doplňkové výuky.
Mgr. Lenka Vavrušová


26.3.2019

Matematický klokan 2019 - vyhodnocení soutěže

Mezinárodní soutěž Matematický klokan se konala v jeden den (letos to bylo v pátek
22. března 2019) na všech školách celé Evropy i Austrálie, které měly zájem se soutěže zúčastnit.
I naše škola se této mezinárodní soutěže zúčastnila.

V kategoriích Cvrček ( 2. a 3. ročník ) a Klokánek (4. ročník ZŠ ) měli žáci na řešení vymezeno 60 minut čistého času. Soutěžící v kategorii Cvrček řešili  18 úloh, soutěžící v kategorii Klokánek 24 úloh (ve skupinách po šesti nebo osmi úlohách za 3, 4 a 5 bodů podle obtížnosti).

V tabulce uvádím úspěšné řešitele kolem 50 bodů.

KATEGORIE CVRČEK                                                               KATEGORIE KLOKÁNEK
1.  Sára Vilímková           55 bodů                                            1. Jiří Machala               89 bodů
     Václav Dolejš             55 bodů                                            2. Nela Rochovanská  68 bodů
2. Adéla Vrbová              52 bodů                                            3. Alžběta Janíková     59 bodů
    Antonín Dolejš            52 bodů                                            
4. Natálie Němcová     57 bodů
3. Jolana Nováková        51 bodů                                            5. Daniel Mikeštík        53 bodů
                                                                                                        Eliška Pavelková      53 bodů

Žáci na nejlepších 3 místech v obou kategoriích byli odměněni diplomy.

Všem úspěšným řešitelům v obou kategoriích blahopřejeme!!!    

Mgr. Lenka Vavrušová


17.3.2019

Oficiální plakát na Školní "besídku" po rocku je na světě. Těšíme se na všechny a děkujeme těm, kteří nosí věcné i finanční dary do tomboly.


12.3.2019

SHOW PRO MALÉ I VELKÉ

V úterý 19.3. od 8,30 - 9,30 hodin proběhne pro všechny děti ze ZŠ i MŠ zábavná show - pestrý pořad různých uměleckých výkonů, velká psí revue na tříkolce, tančící talíře, moderní magie, soutěže a spolupráce s dětmi.
Akce bude hrazena z projektu školy (Šablony II).


12.3.2019

ZPÍVÁNKY

V pátek 15.3.2019 od 8 - 9 hodin se bude pro žáky ZŠ konat výukový hudebně-zábavný program ZPÍVÁNKY s panem Čapčuchem.
Celá akce bude hrazena z projektu školy (Šablony II)
.


5.3.2019

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

Zápis dětí k povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína se bude konat dne 4.dubna 2019 ( čtvrtek )  od 13.00 do 17.00 hod v budově Základní školy a Mateřské školy
( 1.poschodí, I. + II. třída ).
Pohovor s rodiči a rozhodnutí o přijetí nebo odkladu povinné školní docházky proběhne
s ředitelkou školy.

Prosíme rodiče, aby si včas rezervovali termín zápisu jejich dítěte v mateřské škole!
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do
31. 8. 2013.
K zápisu se dostaví i děti, které měly v loňském školním roce povolen odklad povinné
školní docházky.

U zápisu předloží zákonní zástupci dětí:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • vyplněné tiskopisy (žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
  zápisní list).

Tyto dokumenty obdrží v MŠ Bohuslavice u Zlína nebo si je mohou vytisknout
na webových stránkách školy v sekci Dokumenty ZŠ.
Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad povinné školní docházky,
předloží ředitelce školy žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
(dětského lékaře) nebo klinického psychologa.
Pokud dne 4.4.2019 budou tyto dokumenty předloženy ředitelce školy, může být odklad povolen již v termínu zápisu, tedy 4.4. 2019.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


4.3.2019

TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU ROCKSOAR

Milí rodiče,

srdečně Vás zveme na tradiční zábavu se skupinou Rocksoar, která se koná v sobotu 13.4.2019 na Sokolovně v Bohuslavicích u Zlína. Pokud byste chtěli přispět sponzorským darem do tomboly (finančním či věcným), doneste ho prosím do středy 10.4. do družiny. Podpoříte tak děti z MŠ a ZŠ.

Předem děkujeme a těšíme se na setkání!

Za celý tým SRPŠ Martina Mrlíková.

4.3.2019

PROJEKTOVÝ DEN ASIJSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ VŠEMI SMYSLY

Ve čtvrtek 7. března 2019 pojedou všichni žáci do muzea ve Zlíně na výukový program
s názvem ASIJSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ VŠEMI SMYSLY zaměřený na poznávání míst, které
v rámci svých cest projeli cestovatelé Zikmund a Hanzelka.
Projekt se koná u příležitosti 100. narozenin pana Miroslava Zikmunda, které oslavil letos
14. února.
Odjezd: 7,27 hod. autobusem od školního mostu
Návrat: do 10,30 hodin
Vyučování bude od 4. vyučovací hodiny dle rozvrhu!
Celá akce ( včetně dopravy) bude hrazena z projektu ŠABLONY II.


25.1.2019

VÝCHOVNÝ KONCERT " ALENKA V ŘÍŠI HUDBY"

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 pojedeme na výchovný koncert Slováckého komorního orchestru 
s názvem ,,Alenka v říši hudby".
Koncert se koná od 8,30 hodin v kongresovém centru ve Zlíně.
Odjezd autobusem od školního mostu v 7,27 hodin, návrat do 10 hodin.
Vstupné a cestovné: 60 Kč,- prosíme uhradit do středy 30.1. třídní učitelce!
Po návratu ze Zlína budou žáci dostávat výpis z vysvědčení za 1. pololetí.
Výpis si nechávají doma, nevrací se zpět škole!
Provoz školní družiny zůstává nezměněn ( do 16, 15 hodin).


11.1.2019

PLAVÁNÍ ŽÁKŮ 2. a 3. ROČNÍKU

Vážení rodiče,
Vaše děti budou v době od 13.2.2019 - 24.4.2019 absolvovat povinnou plaveckou výuku
na základě §2 odst.3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č.464/2006 Sb. a Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,obor tělesná výchova.Výuka bude probíhat
ve dvoulekcích vždy ve středu (13.2., 20.2.,6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4., 24.4.)
od 9,45-11,15hod. v krytých bazénech plaveckého areálu Zlín, ulice Hradská 888.
Závěrečná dvoulekce plavání připadne na středu 24.4.2019

Přímé vzdělávací náklady a provozní náklady ve výši 1 000Kč,- na žáka budou
hrazeny z prostředků školy. Rodiče budou hradit pouze část nákladů na dopravu žáků autobusem, jelikož ředitelka školy požádala o dotaci na podporu výuky plavání.
Výše příspěvku bude stanovena dodatečně a rodiče budou o této skutečnosti včas
informováni. Pokud se Vaše dítě nebude moci účastnit plaveckého kurzu, pošlete prosím zdravotní oznámení o osvobození z plavání od příslušného dětského lékaře nejpozději
do 8.2.2019


Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy18.12.2018

Radostné a pokojné Vánoce,  hodně štěstí, zdraví
a pohody v novém roce 2019
                                    přejí všichni zaměstnanci školy


16. 12. 2018

Děkujeme všem rodičům, kteří vytvořili se svými dětmi krásné výrobky na prodej do stánku na vánoční jarmark v Bohuslavicích. Díky Vám jsme zde utržili celkem 3 041 Kč. Za tento výdělek budeme postupně pořizovat výukový materiál, didaktické pomůcky a také ceny do soutěží. Moc si vážíme Vaší spolupráce. Děti samotný prodej také velmi bavil a už teď se těší na příští rok. 


30.11.2018
PROJEKTOVÝ DEN VÁNOCE VE ŠKOLE
Kdy: ve čtvrtek 20.12.2018 od 8 -16 hodin
- vánoční zvyky a tradice, koledy
- vánoční hry a soutěže
- vánoční rej v maskách s vyhodnocením nejlepšího kostýmu
- pečení vánočního cukroví a výroba chuťovek a pizza šneků
- vánoční diskotéka
Všechny děti si připraví masku!
Občerstvení a ceny budou hrazeny z dotací EU
( šablona projektový den ve škole)


30.11.2018

VÝSTAVA BETLÉMŮ VE ZLÍNSKÉM ZÁMKU
V pátek 7.12.2018 pojedou všichni žáci na výstavu betlémů a vánočních ozdob
do Zlína na zámek. Pro děti jsou také nachystány vánoční tvořivé dílny a kino
s betlémskou tématikou.
Vstupné i cestovné bude hrazeno z dotací EU.
Vyučování bude 1. hodinu dle rozvrhu hodin.
Odjezd do Zlína v 9,37 hod., návrat kolem 12,45 hod. na oběd.


30.11. 2018

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLE

Ve středu 5. prosince k nám do školy přijde Mikuláš s andělem a čertem.
Děti budou dostávat Mikulášské balíčky.
Všichni žáci si připraví pro Mikuláše krátké vystoupení- písnička, básnička, hra na hudební nástroj apod.


11. 11. 2018

Obec Bohuslavice u Zlína se v neděli 28. 10. 2018 připojila k mnoha obcím, které letošní 100. výročí založení republiky oslavily slavnostním vysazením stromu svobody - lípy. Během tohoto  odpoledne jsme vystoupily i my - děti ze Základní školy v Bohuslavicích a zazpívaly jsme písně Ach synku, synku a českou hymnu. Také jsme přispěly s výstavou obrázků o naší republice. Zde se můžete podívat na pár fotografií ze slavnostní akce. Všechny fotografie naleznete zde.


20.11.2018

Vážení rodiče,
třídní schůzky za 1. čtvrtletí se budou konat ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 16 hodin
v jednotlivých třídách. Těšíme se na Vaši účast.


7.11.2018

VÝCHOVNÝ KONCERT

Ve čtvrtek 15.11.2018 pojedeme na výchovný koncert do Kongresového centra ve Zlíně
na orchestrální program Filharmonie Bohuslava Martinů s názvem Klasikové převážně vážně.
Akce je celá hrazena z fondu SRPŠ.
Společný odjezd bude v 7,54 hod. od zastávky na křižovatce. Návrat do 10,30 hodin. 

Vyučování bude 4. + 5.hodinu dle rozvrhu hodin.
Děti přijdou vhodně oblečeny.6.11.2018

NÁVŠTĚVA DIVADLA - POHÁDKA SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Ve středu 14.11.2018 pojedou všichni žáci na divadelní představení do Zlína na pohádku SNĚHOVÁ KRÁLOVNA.

 
Vstupné i cestovné bude hrazeno z fondu SRPŠ.
Vyučování bude pouze 1. vyučovací hodinu podle rozvrhu hodin.
Návrat do 13 hodin na oběd.


Prosíme o vhodné oblečení dětí!9. 10. 2018

Děkujeme všem rodičům a také dětem, kteří si s námi přišli užít podzimní drakiádu. Fotky z této akce naleznete ZDE, ve složce SRPŠ. Těšíme se na další setkání!


5.10.2018

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Vážení rodiče, 
distribuce EON oznamuje, že v důsledku oprav bude ve dnech 8.10.2018 ( od 9-14 hodin), 10.10.2018 ( od 9-11 hodin) 23.10.2018 ( od 7,30-15,30 hodin) přerušena dodávka el.energie v obci Bohuslavice u Zlína. Toto přerušení se týká také budovy ZŠ a MŠ.
Provoz ZŠ a MŠ bude ve dnech 8.10. a 10.10.2018 zajištěn, tyto dny bude pouze provedena změna v jídelníčku dětí a také Vás prosíme o teplejší oblečení dětí.

Dne 23.10.2018 vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů ředitelské volno. 
Jelikož se jedná o celodenní výpadek elektrické energie, bude provoz ZŠ a MŠ na tento den přerušen!!!


1. 10.2018

ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ FOCENÍ

Vánoční fotografování dětí proběhne v pondělí 8. října 2018
Cena sady ( 10 kusů fotografií různých velikostí ) je 230 Kč,- 
Fotografie obdrží děti do 4 týdnů a jejich koupě je nezávazná !!!  


1. 10.2018

Vážení rodiče!

SBĚR ODPADOVÉHO PAPÍRU BUDE PROBÍHAT od pondělí 8. 10. 2018 
do pondělí 15.10.2018

KONTEJNER BUDE PŘISTAVEN ZA BUDOVOU BÝVALÉ ZŠ NA BETONOVÉ PLOŠE.
PAPÍR MŮŽE BÝT I NETŘÍDĚNÝ. 
Předem děkujeme za jakoukoli podporu!


30. 9. 2018


18.9.2018

Fotografování prvňáčků proběhne ve středu 26.9. od 8 hodin.
Připravte dětem vhodné oblečení a nahlaste třídní učitelce, o jaký počet fotografií máte zájem.

Cena za fotografii je 30 Kč,-13.9.2018

Vážení rodiče,

Srdečně Vás zveme na úvodní třídní schůzky, které se budou konat v úterý 18.9.2018
od 16 hodin v budově ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína ( 1. poschodí ).

Program:
 - seznámení se školním řádem, vnitřním řádem ŠD, s celoročním plánem práce  
   školy

 • - plánované akce školy na 1. pololetí šk. r. 2018/2019, Škola v přírodě
    ( předběžný zájem)
 • školská rada, stanovení výše příspěvku SRPŠ na šk.rok 2018/2019
 • organizace výuky, rozvrh hodin, prospěch a chování žáků
 • integrace žáků - žádosti rodičů, povolení IVP
 • zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019 ( placené, neplacené)
 • konzultační hodiny, individuální pohovory s rodiči
 • sběr papíru, vršků od PET lahví, stolního oleje, zapojení školy do projektů, dotace
 • provoz školy, školní družiny, školní jídelny, výše úplaty
 • hygiena a bezpečnost žáků, GDPR
   Prosíme o účast!

10.9.2018

Ředitelské volno čtvrtek 27. 9. 2018

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice u Zlína
ředitelské volno pro žáky ZŠ
na čtvrtek 27. 9. 2018

Zároveň upozorňuji rodiče na přerušení činnosti školní družiny na tento den.

Mgr. Lenka Vavrušová


12. 8. 2018

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníku