30. 9. 2022


SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče,
od pondělí 17. 10. 2022 zahajuje naše škola sběr papíru. Kontejner bude přistaven za budovou bývalé základní školy na betonové ploše. Sbíráme tříděný papír - časopisy, noviny, letáky, sešity, knihy, katalogy, psací a balicí papír.
Prosíme, nesbírejte a nenoste kartóny, krabice.
Papír doneste vždy svázaný, popřípadě i zvážený (informaci o množství přineseného papíru uveďte do deníčku dítěte).
Sběr nesmí být mokrý nebo plesnivý.
Budeme rádi za aktivní účast všech dětí a rodičů a za jakýkoliv příspěvek v rámci možností.

Vybraná částka poslouží k pořádání školních akcí nebo nákupu pomůcek pro žáky.
Sběr je do odvolání.
                                          Děkujeme !!!


16. 9. 2022

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2022

Vážení rodiče,

letos se žáci naší školy a děti z MŠ mohou účastnit logické olympiády a soutěžit o zajímavé ceny.
Soutěž je pro soutěžící zdarma. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená
na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Zapojit se mohou děti z MŠ od 3 let a žáci od prvního do čtvrtého ročníku.

Prvním krokem je registrace, kterou provedete na www.logickaolympiada.cz 
Kliknete na políčko Vstup do soutěže a dále Chci se registrovat. Registrace musí být provedena nejpozději
do 30.9.2022.
Registraci dětí zajišťují rodiče.

Základní kolo olympiády probíhá z pohodlí domova u PC v měsíci říjnu, dle věkových kategorií.
Veškeré informace naleznete na zmíněných stránkách.

Přejeme všem zúčastněným soutěžícím hodně úspěchů v řešení. 

Mgr. Lenka Vavrušová6. 9. 2022

VÁNOČNÍ FOCENÍ DĚTÍ

V pátek 21. 10. 2022 od 9, 30 hodin proběhne vánoční focení dětí.
Fotografování je nezávazné ( rodiče mohou fotky vrátit ). 


6. 9. 2022

FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

V pátek 21. 10. 2022 od 8, 30 hodin se budou fotografovat naši prvňáčci. Prosíme o vhodné oblečení.
Cena: sada 3 fotografií 150 Kč,-
           každá další fotografie 1 kus/ 20 Kč,-
U třídní paní učitelky nahlaste, prosím, o jaký počet fotografií budete mít zájem.


27. 8. 2022

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci!
Školní rok 2022-2023 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek dne 1. září 2022 v 8 hodin v budově
ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína v jednotlivých třídách.
Všichni žáci si přinesou přezůvky, žáci 1. ročníku také aktovky.
Po skončení slavnostního zahájení (cca v 9 hodin) si budou moci rodiče žáků domluvit způsob platby obědů (v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní M. Ličmanové ).

Na všechny žáky se srdečně těší paní učitelky!

Školní družina a školní jídelna bude v provozu od pátku 2. září 2022. 
V pátek 2. 9. končí výuka po 4. vyučovací hodině ( v 11, 25 hodin ), žáci poté odcházejí na oběd
a do školní družiny.

Od pondělí 5. září bude zahájeno vyučování dle platného rozvrhu hodin jednotlivých ročníků.

Všem žákům přejeme dobrý start do nového školního roku a rodičům hodně sil a optimismu !


14. 6. 2022

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy.
Máme zájem o dobrou spolupráci, a proto Vám chceme ještě před nástupem Vašeho dítěte
do základní školy poskytnout užitečné informace.

Organizace školního roku 2022/2023:

 • zahájení: čtvrtek 1. září 2022
 • vysvědčení za 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023
 • konec 2. pololetí: pátek 30. června 2023

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

 • Den české státnosti: středa 28. září 2022
 • Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
 • Den vzniku samostatného československého státu: pátek 28. října 2022
 • Den boje za svobodu a demokracii: čtvrtek 17. listopadu 2022
 • Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023 (včetně)
 • Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
 • Jarní prázdniny: 2. -19. 2. 2023
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023
 • Velký pátek: pátek 7. dubna 2023
 • Velikonoční pondělí: pondělí 10. dubna 2023
 • Svátek práce: pondělí 1. května 2023
 • Den vítězství: pondělí 8. května 2023
 • Hlavní letní prázdniny: sobota 1. července 2023 - neděle 3. září 2023

ORGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE

Podrobné informace o organizaci prvního týdne školního roku 2022/2023 budou zveřejněny
na stránkách školy  https://www.zsms-bohuslaviceuzlina.cz  
od 25. 8. - 31. 8. 2022

Sledujte prosím webové stránky školy.

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 se společně (děti i rodiče) sejdeme ke slavnostnímu zahájení školního roku v 8:00 hodin
v I. třídě (1. patro).
Škola se otevírá v 7:30 hodin.
Prvňáčci si přinesou aktovku. Slavnostní zahájení trvá přibližně do 9 hodin.
Po skončení slavnostního zahájení si budou moci rodiče žáků domluvit způsob platby obědů
(v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Ličmanové).

Od pátku 2. 9. 2022 probíhá výuka od 7:45 do 11:25.
Děti si přinesou aktovku, pouzdro, přezůvky, svačinu, pití a věci, které dostanou ve čtvrtek.
Pomůcky je třeba podepsat. Osvědčily se permanentní fixy a fixy na textil.

V úterý 6. 9. 2022 v 15.30 hod. se bude konat třídní schůzka.
Program: společná kontrola formulářů (přihlášky ke stravování, do školní družiny, souhlas s evidováním osobních údajů apod.), finanční záležitosti, třídní záležitosti (způsob výuky, nastavení komunikace s rodiči, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální pohovory apod.), různé.

Vyučování

Vyučování začíná v 7:45 a v prvním ročníku končí zpravidla v 11:25.
Budova školy se otevírá v 7:25.
Nejméně 5 minut před začátkem vyučování by měli žáci sedět připraveni na vyučování ve svých třídách.

Po ukončení vyučování odcházejí žáci do šatny, potom na oběd do školní jídelny.
Žáci, kteří se ve škole nestravují a nenavštěvují školní družinu, se ve škole dále nezdržují.

Omlouvání žáka

Zákonný zástupce je povinen oznámit škole počátek nepřítomnosti žáka první den jeho absence osobně nebo na telefonním čísle 577 991 006 (stačí zanechat vzkaz, není nutné volat třídní učitelku).

Předem známou absenci oznámí zákonní zástupci třídnímu učiteli.
Při delší předem známé absenci (4 dny a více) je třeba podat písemnou žádost o uvolnění z vyučování.
O uvolnění žáka rozhoduje ředitelka školy.

Ihned při návratu do školy předloží žák třídní učitelce omluvenku v žákovské knížce (omluvný list).

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny využívají zákonní zástupci po předchozí domluvě s vyučujícím.

Školní družina

Pracovní doba ranní školní družiny je od 6:30 do 7:30.
Provoz odpolední školní družiny je do 16:15.

Stravování

Viz informace vedoucí školní jídelny.
Pro konzumaci svačin je třeba, aby mělo každé dítě vlastní látkový ubrousek a krabičku.

Pitný režim

Tekutiny si přinášejí děti z domu ve vlastní podepsané láhvi.
Ve školní jídelně jsou v čase oběda k dispozici neslazené i slazené nápoje a mléko.

Domácí příprava

Na koncepci domácí přípravy se detailněji domluvíme na první třídní schůzce. Je třeba nastavit oboustranně fungující komunikaci a spolupráci, která bude k prospěchu Vašeho dítěte.

Učivo a úkoly pro nepřítomné žáky

V době nepřítomnosti žáka konzultujte probírané učivo s třídní učitelkou.

Vážení rodiče,
začátek prvního ročníku je pro Vás a Vaše děti náročný. Informací a požadavků je hodně.
Děkuji Vám za trpělivosti čas, který věnujete Vašemu dítěti.
Těším se na spolupráci s Vámi a s Vašimi dětmi na cestu za poznáním.

Náměty pro rodiče

Emocionální, praktická i rozumová příprava jsou pro předškoláka naprosto rovnocenně důležité.
Jen společně tvoří předškoláka připraveného po všech stránkách. Všechny oblasti jsou totiž navzájem propojené a jdou spolu ruku v ruce, děti oblasti využívají během celého svého vzdělávání.

https://www.skolazvesela.cz/2015/08/18/priprava-na-prvni-dny-ve-skole/

https://www.skolazvesela.cz/category/predskolak/

Jak můžete pomoci svým dětem

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi - pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin - vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte - stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za - výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování - příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Vážení rodiče,
věříme, že letošní školní rok zahájíme s úsměvem a optimismem, že bude probíhat
v přátelské atmosféře bez neočekávaných a nepříjemných situací.

Na všechny děti, školáky i rodiče se těší celý pedagogický sbor ZŠ a MŠ Bohuslavice
u Zlína a všichni zaměstnanci školy.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy

SEZNAM POMŮCEK PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY


13. 6. 2022

SPORTOVNĚ- VĚDOMOSTNÍ DEN S MYSLIVCI

V pátek 17. června 2022 půjdeme na mysliveckou chatu, kde nás čeká zajímavý sportovně-vědomostní program s našimi myslivci.

Odchod od školy v 8. 15 hodin.

S sebou: sportovní oblečení, pevnou a pohodlnou obuv, pláštěnku, menší svačinu ( děti si budou opékat špekáčky a bude zajištěn i pitný režim )

Návrat na pozdní oběd do 14 hodin. 


1. 6. 2022

EXKURZE INFORMATIKY

V úterý 7. června pojedou žáci 3. a 4. ročníku na exkurzi informatiky do ZŠ Velký Ořechov.
Sraz: nejpozději v 7. 50 hodin ve třídě- žáci dostanou podrobné informace týkající se tohoto projektu
Odjezd: společně ze zastávky Bohuslavice u Zlína, křižovatka v 8.29 hodin
Vybíráme 20 Kč,- (cestovné)

Návrat: do 12 hodin na oběd. Po obědě půjdou děti do ŠD nebo odcházejí domů. 

S sebou si vezmeme svačinu, pití, pouzdro a přezůvky. 

Mgr. Lenka Vavrušová


26. 5. 2022

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ MALENOVICE

V pátek 3. června 2022 pojedeme do Malenovic na dopravní hřiště.

Žáci 3. + 4. ročníku: písemné testy a zkoušky mladých cyklistů, cyklistický průkaz

Žáci 1. + 2. ročníku: jízda na kolech a šlapacích autech, pravidla BESIP pro chodce a cyklisty

S sebou: sportovní oblečení i obuv, přezůvky, psací potřeby, svačinu a pití

Cestovné: 38 Kč,- (autobus + trolejbus tam i zpět)

Odjezd: od školního mostu v 7.32 hod. (sraz v 7.25 hod. u školního mostu).
Žáci, kteří chodí do ranní školní družiny, budou mít společný odchod ze školy.

Návrat: do 12.20 hod. (odjezd z AN ve Zlíně v 11:50 nebo ve 12 hodin)


25. 5. 2022

DŮLEŽITÁ INFORMACE - VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Vážení rodiče,
sděluji vám, že ze zdravotních důvodů se ruší výuka náboženství do konce školního roku.
Ze stejných důvodů se také neuskuteční plánované první svaté přijímání dětí.
Děkuji za pochopení
                                    Mgr. Lenka Vavrušová


17. 5. 2022

Školní výlet - Milotice - kostýmová prohlídka zámku s hraběnkou, zámecká zahrada- fontána, bludiště, výstava živých dravých ptáků v zámecké jízdárně, archeoskanzen Modrá - areál Živá voda, podvodní skleněný tunel

Termín: 20. května 2022 /pátek/

Cena : 280,- Kč ( SRPŠ přispělo každému žákovi na dopravu 340,- Kč)
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, pojištění, technický doprovod a rezervaci vstupů, 
vstupné - zámek Milotice, historický kostým, areál Živá voda Modrá

Program : 
8.00 hod.       odjezd od školního mostu, sraz u mostu v 7.45 hod.( děti, které navštěvují dopolední školní
                        družinu, budou odcházet společně)
8.00 - 10.00   přejezd do Modré, prohlídka areálu Živá voda - ukázka života ryb v našich vodách, návštěva
                        podvodního skleněného tunelu s živou ukázkou života ryb pod vodou a výkladem, sklepení
                        se želvičkami, procházkový rybník a výstup na vyhlídkovou věž u praturů
10.00 - 14.00 přejezd do Milotic. Kostýmová prohlídka pohádkového zámku Milotice - děti budou rozděleny
                        po skupinách max. 20 dětí, převlečeny do historických kostýmů (princezny a princové) a takto
                        proběhne prohlídka zámku - viz. www.zamekmilotice.cz
                        Prohlídka zámecké zahrady - fontána, bludiště, návštěva výstavy živých dravých ptáků v zámecké                          jízdárně. Drobné nákupy v obchůdcích a cukrárně.
do 15.15 hod. předpokládaný návrat ke škole

Žáci si vezmou svačinku a pití na celý den, pláštěnku, vhodnou obuv a oděv, kapesné dle vlastního uvážení.


16. 5. 2022 

Fotografování tříd

Ve středu 25. května 2022 od 8.00 hodin proběhne fotografování tříd ( závěr školního roku ).
Cena fotografií:  skupinová 15 x 21     40 Kč,-
                             
kamarádi   10 x 15     
20 Kč,-

Ve čtvrtek 26. května 2022 od 8,30 hod. se budou fotit absolventi školy ( sada 3 fotografií v absolventské
                                                                                                                              čepici - 130 Kč,-)


16. 5. 2022

62. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež (26. 5. 2022- 1. 6. 2022)

Pátek (27. 5.) : odjezd 7,32 hod. od školního mostu - soutěžní film Halloweenské zmizení ( sál GAC 1)
                                                                                         - Dům České televize v parku Komenského- výtvarné dílny
                                                                                           ČT Déčko

                          návrat 12,15 - 12,30hod. na oběd

Úterý (31. 5.) :  odjezd 7,32 hod. od školního mostu - soutěžní film Tajemství pana M. ( sál GAC 1)                                                                                                                  - Výstava filmových klapek a kostýmů z filmů B. Zemana 
                                                                                         - Živé vysílání stanice Český rozhlas Zlín z OZC Zlaté
                                                                                           jablko.

                          návrat 12,15 - 12,30 hod. na oběd
Tyto dny nebude vyučování, pouze školní družina!

Filmové projekce jsou zpoplatněny 30 Kč/žáka. Vybíráme 100Kč,- ( 2 filmy + doprava do Zlína a zpět )

PROSÍME O ZAPLACENÍ U TŘÍDNÍCH UČITELŮ DO 26. 5. 2022 !!!


3. 5. 2022

VÝCHOVNÝ KONCERT

Ve středu 11. 5. 2022 se žáci zúčastní výchovného koncertu FBM v Kongresovém centru Zlín
na téma ORCHESTR ZA MŘÍŽEMI.

Odjezd autobusem od školního mostu: 7, 32 hod. ( sraz žáků v 7,20 u školy, společný odchod ze ŠD)
Návrat do 10,30 hod. (vyučování bude pokračovat 4. a 5. vyučovací hodinu)

Vstupné + cestovné: 70 Kč,- ( uhraďte, prosím, do úterý 10. 5. )
S sebou: vhodné společenské oblečení, svačinu a pití


19. 4. 2022

PROJEKTOVÝ DEN S MOBILNÍM PLANETÁRIEM

V pátek 22. 4. 2022 od 9, 45 - 11,25 hodin proběhne v rámci DNE ZEMĚ projektové vyučování - v mobilním planetáriu budou žákům promítnuty 2 výukové filmy s tématikou PODMOŘSKÝ SVĚT a PLANETY VE VESMÍRU.
Vybíráme 100 Kč,-. Platbu proveďte třídním učitelům do 21. 4. 2022

Děkujeme!


23. 3. 2022

Matematický klokan 2021/2022

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla
v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii.
Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa.
V České republice se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995.
I naše škola se této soutěže pravidelně účastní.

Soutěžící byli podle věku rozděleni do 2 kategorií: Cvrček (2. - 3. ročník ZŠ), Klokánek (4. - 5.ročník ZŠ). 
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu,
takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici.
Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

Letošní kolo proběhlo v pátek 18. 3. 2022, v naší škole se jej zúčastnilo 24 žáků od 2. do 4. ročníku
ve 2 kategoriích. Nejlepší účastníci budou oceněni diplomem a drobnou cenou.

Naši nejlepší řešitelé:

Kategorie: Cvrček
1. místo:  Sarah Svitko           (3. ročník)
2. místo: Jiří Dolejš                (2. ročník)
3. místo: Viktoria Vilímková  (3.ročník)

Kategorie: Klokánek
1. místo: Linda Karabcová     (4. ročník)
2. místo: David Dominec       (4. ročník)
3. místo: Lukáš Karel Man     (4. ročník)             

BLAHOPŘEJEME !!!


6. 3. 2022

Vážení rodiče,
od března 2022 můžete pravidelně sledovat fotogalerii školní družiny,
která bude aktualizována každý týden.


4. 3. 2022

Vážení rodiče,
od pondělí 7. 3. 2022 - pondělí 14. 3. 2022 bude u budovy bývalé základní školy přistaven kontejner na sběr starého papíru ( může být i netříděný).

Prosíme Vás, abyste nám v rámci možností přispěli.
Výtěžek ze sběru bude použit na pomoc Ukrajině.

Děkujeme Vám za jakoukoli podporu. Děkujeme, že pomáháte!


21. 2. 2022

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU !!!

Vážení rodiče!
Sděluji Vám, že po domluvě s ředitelstvím Plavecké školy Zlín budou
od 28. 2. 2022 absolvovat plavecký výcvik také žáci 4. ročníku. Tato výuka včetně provozních nákladů bude hrazena z finančních prostředků školy. Rodiče uhradí pouze cestovné autobusem na bazén a zpět ( výše poplatku bude oznámena dodatečně). 
Veškeré informace viz níže.

Mgr. Lenka Vavrušová


21. 1. 2022

INFORMACE K VÝUCE PLAVÁNÍ PRO ŽÁKY 2. a 3. ROČNÍKU

Vážení rodiče, v únoru zahájíme povinnou výuku plavání žáků 2. a 3. ročníku. Veškerá sdělení obdrží žáci
v deníčcích.

Podrobné informace níže:14. 1. 2022

INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY

Ve čtvrtek 20. 1. 2022 se budou konat individuální konzultace s rodiči žáků.
Zákonní zástupci, kteří budou mít zájem, si domluví konzultaci s třídními učitelkami předem ( telefonicky nebo emailem ).

V pondělí 31. 1. 2022 bude ukončeno vyučování za 1. pololetí.
Žáci obdrží výpis z vysvědčení. Výpis si nechávají doma, nevrací se zpět škole.

V pátek 4. 2. 2022 budou mít všichni žáci jednodenní pololetní prázdniny, na které budou navazovat od 7. 2. 2022 týdenní jarní prázdniny.

Výuka bude zahájena opět v pondělí 14. 2. 2022

Mgr. Lenka Vavrušová


3. 1. 2022

POZOR, ČTĚTE - DŮLEŽITÉ!

PRAVIDLA PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ PLATNÉ OD PONDĚLÍ 3. 1. 2022


ORGANIZACE VÝUKY V PŘEDVÁNOČNÍM TÝDNU OD 20. 12. - 22. 12. 2021

PONDĚLÍ 20. 12. 2021

 • 1. ročník vánočního turnaje v týmové hře HOCKEY - ŠPRTEC o velký a malý pohár 
 • Vánoční tvořivé aktivity, soutěže a hry

ÚTERÝ 21. 12. 2021

 • Vánoční tématická vycházka do lesa 
 • S sebou batůžky se svačinou a pitím
 • Návrat na oběd v 11, 30 hodin
 • V případě nepříznivého počasí ( trvalý déšť ) bude vyučování dle rozvrhu hodin!

STŘEDA 22. 12. 2021

 • Vánoční besídky v jednotlivých třídách s nadělováním dárků
 • Ochutnávka vánočního cukroví
 • Vánoční povídání, zvyky a tradice
 • Vánoční pohádky, koledy 
 • Výroba vánočních dekorací

Vyučování bude tento den ukončeno 4. vyučovací hodinou, tedy v 11.25 hod. Poté půjdou děti na oběd.
Školní družina bude v provozu.

Vážení rodiče,
děkujeme vám za skvělou spolupráci v roce 2021 a přejeme všem klidné Vánoce provoněné pohodou a do nového roku 2022 pevné zdraví, štěstí, optimismus a velkou dávku energie.

zaměstnanci ZŠ a MŠ


26. 11. 2021


20. 11. 2021

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče!
Dne 23.11. 2021 proběhne jednání pedagogické rady za 1. čtvrtletí školního roku 2021-2022. 
Hodnocení chování a prospěchu budou mít žáci v žákovských knížkách - notýscích.
Prosíme rodiče o podpis!
Vzhledem ke zpřísnění mimořádných opatření MZČR se nebudou konat čtvrtletní třídní schůzky
v jednotlivých kmenových třídách. Pokud bude potřeba, mohou si zákonní zástupci domluvit individuální konzultace s třídními učitelkami po předchozí domluvě.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


15. 11. 2021

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení zákonní zástupci,
ředitelka Základní školy Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvková organizace,
na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje z personálních, organizačních a provozních důvodů (vysoká nemocnost pedagogů, nepedagogů
i žáků ZŠ)
ředitelské volno pro žáky základní školy na dny 18. a 19. listopadu 2021.
V tyto dny bude přerušen i provoz školní družiny.
V pondělí 22. 11. 2021 proběhne opět screeningové testování žáků.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


2. 11. 2021

SBĚR PAPÍRU

Od pondělí 15. 11. 2021 do 22. 11. 2021 bude probíhat sběr papíru. Kontejner bude přistaven na betonové ploše u budovy bývalé školy.

Děkujeme za jakoukoli podporu.


29. 10. 2021

HALLOWEENSKÉ VYUČOVÁNÍ

V pondělí 1. 11. 2021 budeme mít projektové vyučování na téma HALLOWEEN.
Děti přijdou v kostýmech.


10. 10. 2021

DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ

V pátek 15. 10. 2021 se zúčastníme premiérového divadelního představení pohádky O PALEČKOVI
v Městském divadle Zlín.

Vyučování bude do 8, 30 hodin
(1. vyučovací hodinu dle rozvrhu hodin).
Odjezd: 9,03 hod. od křižovatky
Návrat: do 12,30 hodin (na oběd)

Vstupné + jízdné: 90 Kč,- ( plaťte do 14. 10. 2021 třídním učitelům)

Nezapomeňte na roušku do autobusu!1. 10. 2021

DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ V MALENOVICÍCH

    V pátek 8. října 2021 pojedeme do Malenovic na dopravní hřiště.

 • písemné testy a zkoušky mladých cyklistů, cyklistický průkaz - žáci 3. + 4. ročníku
 • jízda na kolech a šlapacích autech, pravidla BESIP pro chodce a cyklisty - žáci 1. + 2. ročníku

S sebou: sportovní oblečení i obuv, přezůvky, psací potřeby, svačinu a pití, do autobusu a trolejbusu ochranu úst
                (roušku či respirátor)

Cestovné: 38 Kč,- ( autobus + trolejbus tam i zpět )

Odjezd: od školního mostu v 7.32 hod. (sraz v 7.25 hod. u školního mostu).

Žáci, kteří chodí do ranní školní družiny, budou mít společný odchod ze školy.

Návrat: do 12.20 hod. (odjezd z AN ve Zlíně v 11:50 nebo ve 12 hodin)

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ ( TRVALÝ DÉŠŤ ) SE AKCE NEBUDE KONAT A
 ŽÁCI BUDOU MÍT VYUČOVÁNÍ. 13. 10. 2020

INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE PRO ŽÁKY 3. A 4. ROČNÍKU

Vážení rodiče, milí žáci!
Web České televize ČT edu nabízí několik tisíc pečlivě vybraných krátkých vzdělávacích videí pro žáky prvního stupně základních škol a pro řadu vyučovaných předmětů.
Věřím, že vám videa z ČT edu pomohou ukazovat věci názorně, zábavně, poučně i distančně a že je budete využívat. 

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/stredni-skola