30. 5. 2023

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ MALENOVICE

V pondělí 5. června 2023 pojedeme do Malenovic na dopravní hřiště.
Žáci 3. + 4. ročníku: písemné testy a zkoušky mladých cyklistů z pravidel BESIP, bezpečná jízda na kolech - cyklistický průkaz
Žáci 1. + 2. ročníku: jízda na kolech a šlapacích autech, pravidla BESIP pro chodce a cyklisty

S sebou: sportovní oblečení i obuv, přezůvky, psací potřeby, svačinu a pití

Cestovné: 40 Kč,- (doprava autobusem + trolejbusem tam i zpět)

Odjezd: od školního mostu v 7.32 hod. (sraz v 7.25 hod. u školního mostu).
Žáci, kteří chodí do ranní školní družiny, budou mít společný odchod ze školy.

Návrat: do 12.20 hod. (odjezd z AN ve Zlíně v 11:50 nebo ve 12 hodin)


29. 5. 2023

SPORTOVNĚ- VĚDOMOSTNÍ DEN S MYSLIVCI

V pátek 2. června 2023 půjdeme na mysliveckou chatu, kde nás čeká zajímavý sportovně-vědomostní program s našimi myslivci.

Společný odchod od školy v 8. 15 hodin.

S sebou: sportovní oblečení, pevnou a pohodlnou obuv, pláštěnku, menší svačinu ( děti si budou opékat špekáčky a bude zajištěn i pitný režim )

Návrat na oběd do 13 hodin. 


25.5.2023

63. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež (1. 6. 2023- 7. 6. 2023)

Čtvrtek (1. 6.) :  odjezd 9,02 hod. od školního mostu
- Studio Kamarád- výstava studiových dekorací, scénických návrhů, kostýmů, obrazů a televizních postav
  malíře Stanislava Holého (U 13)
- Salon filmových klapek- výstava ve foyer KC Zlín
- Radost tvořit- výstava výtvarných děl dětí se zrakovým postižením - foyer KC Zlín
- zahajovací film Tonda, Slávka a kouzelné světlo (KC Zlín)                                                                                        
návrat 12,15 - 12,30hod. na oběd

Úterý (6. 6.) :   odjezd 7,32 hod. od školního mostu
-
soutěžní film Případ Tesla( sál GAC 5)
soutěžní film Růženka a zlý troll( sál GAC 3)
- Robot novinářem - zábavně edukační aktivita na téma Jak vzniká zpráva (U18)
   
  návrat
12,45 hod. na oběd

Tyto dny nebude vyučování, pouze školní družina!

Filmové projekce jsou zpoplatněny 30 Kč/žáka. Vybíráme 108 Kč,- ( filmy + doprava do Zlína a zpět )

PROSÍME O ZAPLACENÍ U TŘÍDNÍCH UČITELŮ DO 31. 5. 2023 !!!


22. 5. 2023

EXKURZE INFORMATIKY

V pondělí 29. května 2023 pojedou žáci 3. a 4. ročníku na exkurzi informatiky do ZŠ Velký Ořechov.

Sraz: nejpozději v 7. 50 hodin ve třídě- žáci dostanou podrobné informace týkající se tohoto projektu.

Odjezd: společně ze zastávky Bohuslavice u Zlína, křižovatka
              v 8.29 hodin

Vybíráme 22 Kč,- (cestovné)

Návrat: do 12 hodin na oběd. Po obědě půjdou děti do ŠD nebo odcházejí domů.

S sebou si vezmeme svačinu, pití, pouzdro a přezůvky. 

Mgr. Lenka Vavrušová


16. 5. 2023                                                        FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V úterý 23. května 2023 od 8.30 hodin proběhne fotografování tříd ( závěr školního roku ).

Cena fotografií: 

skupinová 15 x 21                40 Kč,-
kamarádi 10 x 15                 
25 Kč,-


10. 5. 2023

Vážení rodiče,
od pondělí 15. 5. 2023 opět zahajuje naše škola sběr papíru. Sbíráme tříděný papír - časopisy, noviny, letáky, sešity, knihy, katalogy, psací a balicí papír.
Prosíme, nesbírejte a nenoste kartóny, krabice.
Papír doneste vždy svázaný a uložte jej k hlavnímu vchodu bývalé školy pod přístřešek, informaci o množství přineseného papíru uveďte do deníčku dítěte.
Sběr nesmí být mokrý nebo plesnivý!!!

Budeme rádi za aktivní účast všech dětí a rodičů a za jakýkoliv příspěvek v rámci možností. Vybraná částka poslouží k pořádání školních akcí nebo nákupu pomůcek pro žáky.
Sběr je do odvolání, nejpozději však do konce školního roku.                                                                                                                                                                                          Děkujeme !!!


2. 5. 2023

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ,, LOTRANDO A ZUBEJDA"

Ve čtvrtek 4. 5. 2023 jedeme do divadla ve Zlíně na pohádkový muzikál
Lotrando a Zubejda.

Vstupné a jízdné: 104 Kč,- (vybírají třídní učitelé nejpozději do 4.5. 2023)

Odjezd od školního mostu v 9:02 hodin

Návrat na oběd (do 12, 30 hodin).

Vyučování bude 1. hodinu dle rozvrhu hodin.

Děti přijdou vhodně oblečeny.


20. 3. 2023

MATEMATICKÝ KLOKAN 2022-2023

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla
v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii.
Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa.
V České republice se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995.
I naše škola se této soutěže pravidelně účastní.

Soutěžící byli podle věku rozděleni do 2 kategorií: Cvrček (2. - 3. ročník ZŠ), Klokánek (4. - 5.ročník ZŠ).
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu,
takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici.
Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. 

Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo
5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

Letošní kolo proběhlo v pátek 17. 3. 2023, v naší škole se jej zúčastnilo 21 žáků od 2. do 4. ročníku
ve 2 kategoriích. Nejlepší účastníci byli oceněni diplomem a drobnou cenou.

Naši nejlepší řešitelé:

Kategorie: Cvrček                                                    Kategorie: Klokánek
1. místo - Lukáš KARABEC ( 3. ročník)                                         1. místo - Adéla NOVÁKOVÁ ( 3. ročník)
2. místo - Tobiáš SEDLÁČEK ( 3. ročník)                                     2. místo - Radek BILAVČÍK ( 4. ročník)
3. místo - Natálie SOUŠKOVÁ ( 3. ročník)                                   3. místo - Viktoria VILÍMKOVÁ ( 4. ročník)

BLAHOPŘEJEME!!!
Zvláštní ocenění si zaslouží žáci 3. ročníku ( Adéla Nováková a Jiří Dolejš)
za odvahu soutěžit ve vyšší kategorii soutěže, než pod kterou spadají.   


17. 3. 2023

Vážení rodiče,
vzhledem k malému zájmu z vaší strany se jarní focení ve škole neuskuteční! 


13. 3. 2023

FOCENÍ DĚTÍ KE DNI MATEK

Focení proběhne ve čtvrtek 6. 4. 2023 jen v případě zájmu rodičů.


13. 3. 2023

žáků, kteří chodí do kroužku náboženství
žáků, kteří chodí do kroužku náboženství

Příští týden 20. 3. 2023 odpadá výuka náboženství. Další hodina bude až 27. 3. 2023


PLÁNOVANÉ ŠKOLNÍ AKCE
V BŘEZNU 2023:

 • 14. 3. 2023    Projekt VESELÉ ZOUBKY - žáci 1. ročníku, ostatní žáci plavecký výcvik
 • 16. 3. 2023    Vystoupení kouzelníka ( Divadlo kouzel ) - vybíráme 60 Kč!
 • 17. 3. 2023    Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN 2023 ( žáci 2. -4. ročníku)
 • 23. 3. 2023    Interaktivní program s pracovníky ZOO Lešná - Zvířata na výletě - žáci 3.+ 4. ročníku
                         -
  zdarma!
 • 28. 3. 2023    Vyučování naruby ( 1. vyučovací hodinu budou učit děti učitele ), poté plavecký výcvik
 • 30. 3. 2023    Návštěva místní knihovny - program ke 100. výročí společnosti Walt Disney Company 
                         ( žáci 3. a 4. ročníku) 

17. 1. 2023

VÝCHOVNÝ KONCERT

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 pojedou žáci ZŠ na výchovný koncert v kongresovém centru ve Zlíně.

Sraz v 7, 20 hodin u školy.

Odjezd autobusem od školního mostu v 7,32 hodin.

Vyučování bude pokračovat 4. a 5. vyučovací hodinu.

Připravte, prosím, dětem vhodné oblečení.

Vstupné + jízdné: 104 Kč,-  ( prosíme o zaplacení do 25. 1. 2023 )


17. 1. 2023

INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY

V úterý 24. 1. 2023 od 15 - 17 hodin proběhnou individuální pohovory s rodiči žáků.
Zákonní zástupci, kteří budou mít zájem, si domluví konzultaci s třídními učitelkami předem ( telefonicky, sms nebo emailem ).
V úterý 31. 1. 2023 bude ukončeno vyučování za 1. pololetí.
Žáci obdrží výpis z vysvědčení. Výpis si nechávají doma, nevrací se zpět škole.

V pátek 3. 2. 2023 budou mít všichni žáci jednodenní pololetní prázdniny.

Výuka bude zahájena opět v pondělí 6. 2. 2023


12. 1. 2023

INFORMACE K VÝUCE PLAVÁNÍ PRO ŽÁKY 2., 3. a 4. ROČNÍKU

Plavání žáků 2., 3. a 4. ročníku
Plavání žáků 2., 3. a 4. ročníku

Vážení rodiče,
v únoru zahájíme povinnou výuku plavání žáků 2., 3. + 4. ročníku.
Veškerá sdělení obdrží žáci v deníčcích.

Podrobné informace níže:


3. 1. 2023

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ BROUČCI

Ve čtvrtek 5. 1. 2023 jedeme na divadelní představení do městského divadla Zlín ( J. Karafiát - Broučci ).

Vyučování bude pouze 1. hodinu dle rozvrhu hodin.

Odjezd v 9 hodin od školního mostu, návrat na oběd do 12, 15 hodin.

Vstupné a jízdné: 104 Kč,- ( prosíme o zaplacení třídním učitelům nejpozději do čtvrtku 5. 1. do odjezdu)


20. 12. 2022

přejí žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ
přejí žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ

Milí rodiče,
přejeme vám vánoční svátky plné lásky, pohody a pokoje se svými milovanými a v novém roce mnoho štěstí, zdraví a osobních úspěchů.

žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína12.12.2022

ORGANIZACE VÝUKY V PŘEDVÁNOČNÍM TÝDNU OD 19. 12. - 22. 12. 2022

PONDĚLÍ 19. 12. 2022

 • Vánoční povídání s panem farářem ( 1. vyučovací hodinu - žáci 1. + 2. ročníku,
                                                               2. vyučovací hodinu - žáci 3. + 4. ročníku )
 • Ostatní vyučovací hodiny dle rozvrhu hodin

ÚTERÝ 20. 12. 2022

 • Vyučování podle rozvrhu hodin s vánoční tématikou
 • 2. ročník vánočního turnaje v týmové hře HOCKEY - ŠPRTEC o velký a malý pohár ( ve školní družině )
 • Vánoční tvořivé aktivity, soutěže a hry ( ve školní družině )

STŘEDA 21. 12. 2022

 • Vánoční tématická vycházka do lesa
 • S sebou batůžky se svačinou a pitím
 • Návrat na oběd v 11, 30 hodin
 • V případě nepříznivého počasí ( trvalý déšť ) bude vyučování dle rozvrhu hodin!

ČTVRTEK 22. 12. 2022

 • Vánoční besídky v jednotlivých třídách s nadělováním dárků
 • Ochutnávka vánočního cukroví
 • Vánoční povídání, zvyky a tradice
 • Vánoční pohádky, koledy
 • Výroba vánočních dekorací

Vyučování bude tento den ukončeno 4. vyučovací hodinou, tedy v 11.25 hod. Poté půjdou děti na oběd.
Školní družina bude v provozu. 


28. 11. 2022

DIVADLO O KOCOURU MIKEŠOVI
S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU


V pondělí 5. 12. 2022 pojedou všichni žáci do Zlína na Malou scénu na divadelní představení O KOCOURU MIKEŠOVI podle knižní předlohy Josefa Lady.
Po skončení představení zavítá mezi děti oblíbená trojice v čele
s Mikulášem a každý si od něj odnese veselý balíček.
Vstupné:  60 Kč,- ( divadlo)
                 30 Kč,- ( Mikulášský balíček) - vše bude hrazeno z prostředků školy ( výtěžek z vánočního jarmarku). 

Vybíráme pouze 20 Kč,- na dopravu ( zaplaťte, prosím, do pátku 2. 12. třídním učitelkám)

Společný odchod od školy v 7,45 hodin na autobus. Návrat do 11, 30 hodin ke škole, všichni žáci půjdou společně na oběd a poté do školní družiny nebo domů. 


28. 11. 2022

VÝCHOVNÝ KONCERT

Ve středu 30. 11. 2022 se žáci zúčastní výchovného koncertu FBM
v Kongresovém centru Zlín na téma PŘED PIKOLOU, ZA PIKOLOU.
Odjezd autobusem od školního mostu: 7, 32 hod. 
Sraz žáků v 7,20 u školy, společný odchod ze ŠD.

Návrat do 10,30 hod. (vyučování bude pokračovat 4. a 5. vyučovací hodinu)
Vstupné + cestovné bude hrazeno školou ( výtěžek z vánočního jarmarku)!

S sebou: vhodné společenské oblečení, svačinu a pití) 
4. 11. 2022

DŮLEŽITÁ INFORMACE - VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

žáků, kteří chodí do kroužku náboženství
žáků, kteří chodí do kroužku náboženství


Vážení rodiče,
sděluji vám, že v pondělí 7. 11. 2022 nebude kroužek náboženství.
Další týden 14. 11. bude probíhat výuka náboženství beze změn.
Od 21. 11. se ze zdravotních důvodů opět náboženství nebude konat.
O opětovném zahájení kroužku vás budeme včas informovat.

                                                                Děkuji za pochopení
                                                                Mgr. Lenka Vavrušová  


1. 11. 2022

PÍSEČNÁ ANIMACE


Ve středu 9. 11. od 9,15  - 10,15 hodin proběhne ve škole PÍSEČNÁ ANIMACE
- program pro děti, který podporuje kreativitu, grafomotoriku, soustředění
  a spolupráci v kolektivu.

Cena: 60 Kč,-

Učit se budeme 1. vyučovací hodinu a následně po skončení programu
(4. + 5. vyučovací hodinu).

Platbu proveďte hotovostně u třídních učitelů.

  


1. 11. 2022

ŘEDITELSKÉ VOLNO 18. 11. 2022

Vážení rodiče,
v souladu s § 24 odst. (2), zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuji
na pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno z organizačních a provozních důvodů.
Dalším důvodem je úspora energií - ředitelské volno navazuje na den pracovního volna a předchází víkendu.
Pro tento den bude mimo provoz taktéž školní družina. Obědy budou žákům odhlášeny hromadně.

Do školy se žáci vrátí v pondělí 21. 11. 2022.

Mateřská škola bude v provozu beze změn.

Ředitelské volno bylo uděleno se souhlasem zřizovatele.

V Bohuslavicích u Zlína dne 1. 11. 2022                                Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


18. 10. 2022

V pondělí 31. 10. 2022 budeme mít projektové vyučování na téma HALLOWEEN.
Děti přijdou v kostýmech s tematickým zaměřením ( čarodějové. kostlivci, strašidla, dýně, upíři apod.)


17. 10. 2022

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V MALENOVICÍCH 

V pondělí 24. října 2022 pojedeme do Malenovic na dopravní hřiště.

 • písemné testy a zkoušky mladých cyklistů, cyklistický průkaz - žáci 3. + 4. ročníku
 • jízda na kolech a šlapacích autech, pravidla BESIP pro chodce a cyklisty - žáci 1. + 2. ročníku

S sebou: sportovní oblečení i obuv, přezůvky, psací potřeby, svačinu a pití

Cestovné: 42 Kč,- ( autobus + trolejbus tam i zpět )

Odjezd: od školního mostu v 7. 32 hod. (sraz v 7. 25 hod. u školního mostu).

Žáci, kteří chodí do ranní školní družiny, budou mít společný odchod ze školy.

Návrat: do 12.20 hod. (odjezd z AN ve Zlíně v 11, 50 nebo ve 12 hodin),

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ ( TRVALÝ DÉŠŤ ) SE AKCE NEBUDE KONAT A ŽÁCI BUDOU MÍT VYUČOVÁNÍ. 


11. 10. 2022

BESEDA S MYSLIVCI

V pátek 14. 10. 2022 v 8 hodin k nám do školy přijedou myslivci, aby s dětmi pobesedovali  o životě lesní zvěře a její ochraně, o tradicích, signálech, důvodech občasného lovu. Děti si mohou připravit pro myslivce otázky.
Výuka bude od 3. vyučovací hodiny.


11. 10. 2022

PROJEKT JABLÍČKOVÝ DEN 

JABLÍČKOVÝ DEN V ZŠ BOHUSLAVICE U ZLÍNA
JABLÍČKOVÝ DEN V ZŠ BOHUSLAVICE U ZLÍNA

Ve středu 12. 10. 2022 proběhne celodenní školní projekt JABLÍČKOVÝ DEN. 
Podrobné informace mají všichni žáci v deníčcích.


16. 9. 2022

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2022

Vážení rodiče,

letos se žáci naší školy a děti z MŠ mohou účastnit logické olympiády a soutěžit o zajímavé ceny.
Soutěž je pro soutěžící zdarma. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená
na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Zapojit se mohou děti z MŠ od 3 let a žáci od prvního do čtvrtého ročníku.

Prvním krokem je registrace, kterou provedete na www.logickaolympiada.cz 
Kliknete na políčko Vstup do soutěže a dále Chci se registrovat. Registrace musí být provedena nejpozději
do 30.9.2022.
Registraci dětí zajišťují rodiče.

Základní kolo olympiády probíhá z pohodlí domova u PC v měsíci říjnu, dle věkových kategorií.
Veškeré informace naleznete na zmíněných stránkách.

Přejeme všem zúčastněným soutěžícím hodně úspěchů v řešení. 

Mgr. Lenka Vavrušová6. 9. 2022

VÁNOČNÍ FOCENÍ DĚTÍ

V pátek 21. 10. 2022 od 9, 30 hodin proběhne vánoční focení dětí.
Fotografování je nezávazné ( rodiče mohou fotky vrátit ). 


6. 9. 2022

FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

V pátek 21. 10. 2022 od 8, 30 hodin se budou fotografovat naši prvňáčci. Prosíme o vhodné oblečení.
Cena: sada 3 fotografií 150 Kč,-
           každá další fotografie 1 kus/ 20 Kč,-
U třídní paní učitelky nahlaste, prosím, o jaký počet fotografií budete mít zájem.


27. 8. 2022

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci!
Školní rok 2022-2023 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek dne 1. září 2022 v 8 hodin v budově
ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína v jednotlivých třídách.
Všichni žáci si přinesou přezůvky, žáci 1. ročníku také aktovky.
Po skončení slavnostního zahájení (cca v 9 hodin) si budou moci rodiče žáků domluvit způsob platby obědů (v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní M. Ličmanové ).

Na všechny žáky se srdečně těší paní učitelky!

Školní družina a školní jídelna bude v provozu od pátku 2. září 2022. 
V pátek 2. 9. končí výuka po 4. vyučovací hodině ( v 11, 25 hodin ), žáci poté odcházejí na oběd
a do školní družiny.

Od pondělí 5. září bude zahájeno vyučování dle platného rozvrhu hodin jednotlivých ročníků.

Všem žákům přejeme dobrý start do nového školního roku a rodičům hodně sil a optimismu !


14. 6. 2022

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy.
Máme zájem o dobrou spolupráci, a proto Vám chceme ještě před nástupem Vašeho dítěte
do základní školy poskytnout užitečné informace.

Organizace školního roku 2022/2023:

 • zahájení: čtvrtek 1. září 2022
 • vysvědčení za 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023
 • konec 2. pololetí: pátek 30. června 2023

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

 • Den české státnosti: středa 28. září 2022
 • Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
 • Den vzniku samostatného československého státu: pátek 28. října 2022
 • Den boje za svobodu a demokracii: čtvrtek 17. listopadu 2022
 • Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023 (včetně)
 • Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
 • Jarní prázdniny: 2. -19. 2. 2023
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023
 • Velký pátek: pátek 7. dubna 2023
 • Velikonoční pondělí: pondělí 10. dubna 2023
 • Svátek práce: pondělí 1. května 2023
 • Den vítězství: pondělí 8. května 2023
 • Hlavní letní prázdniny: sobota 1. července 2023 - neděle 3. září 2023

ORGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE

Podrobné informace o organizaci prvního týdne školního roku 2022/2023 budou zveřejněny
na stránkách školy  https://www.zsms-bohuslaviceuzlina.cz  
od 25. 8. - 31. 8. 2022

Sledujte prosím webové stránky školy.

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 se společně (děti i rodiče) sejdeme ke slavnostnímu zahájení školního roku v 8:00 hodin
v I. třídě (1. patro).
Škola se otevírá v 7:30 hodin.
Prvňáčci si přinesou aktovku. Slavnostní zahájení trvá přibližně do 9 hodin.
Po skončení slavnostního zahájení si budou moci rodiče žáků domluvit způsob platby obědů
(v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Ličmanové).

Od pátku 2. 9. 2022 probíhá výuka od 7:45 do 11:25.
Děti si přinesou aktovku, pouzdro, přezůvky, svačinu, pití a věci, které dostanou ve čtvrtek.
Pomůcky je třeba podepsat. Osvědčily se permanentní fixy a fixy na textil.

V úterý 6. 9. 2022 v 15.30 hod. se bude konat třídní schůzka.
Program: společná kontrola formulářů (přihlášky ke stravování, do školní družiny, souhlas s evidováním osobních údajů apod.), finanční záležitosti, třídní záležitosti (způsob výuky, nastavení komunikace s rodiči, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální pohovory apod.), různé.

Vyučování

Vyučování začíná v 7:45 a v prvním ročníku končí zpravidla v 11:25.
Budova školy se otevírá v 7:25.
Nejméně 5 minut před začátkem vyučování by měli žáci sedět připraveni na vyučování ve svých třídách.

Po ukončení vyučování odcházejí žáci do šatny, potom na oběd do školní jídelny.
Žáci, kteří se ve škole nestravují a nenavštěvují školní družinu, se ve škole dále nezdržují.

Omlouvání žáka

Zákonný zástupce je povinen oznámit škole počátek nepřítomnosti žáka první den jeho absence osobně nebo na telefonním čísle 577 991 006 (stačí zanechat vzkaz, není nutné volat třídní učitelku).

Předem známou absenci oznámí zákonní zástupci třídnímu učiteli.
Při delší předem známé absenci (4 dny a více) je třeba podat písemnou žádost o uvolnění z vyučování.
O uvolnění žáka rozhoduje ředitelka školy.

Ihned při návratu do školy předloží žák třídní učitelce omluvenku v žákovské knížce (omluvný list).

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny využívají zákonní zástupci po předchozí domluvě s vyučujícím.

Školní družina

Pracovní doba ranní školní družiny je od 6:30 do 7:30.
Provoz odpolední školní družiny je do 16:15.

Stravování

Viz informace vedoucí školní jídelny.
Pro konzumaci svačin je třeba, aby mělo každé dítě vlastní látkový ubrousek a krabičku.

Pitný režim

Tekutiny si přinášejí děti z domu ve vlastní podepsané láhvi.
Ve školní jídelně jsou v čase oběda k dispozici neslazené i slazené nápoje a mléko.

Domácí příprava

Na koncepci domácí přípravy se detailněji domluvíme na první třídní schůzce. Je třeba nastavit oboustranně fungující komunikaci a spolupráci, která bude k prospěchu Vašeho dítěte.

Učivo a úkoly pro nepřítomné žáky

V době nepřítomnosti žáka konzultujte probírané učivo s třídní učitelkou.

Vážení rodiče,
začátek prvního ročníku je pro Vás a Vaše děti náročný. Informací a požadavků je hodně.
Děkuji Vám za trpělivosti čas, který věnujete Vašemu dítěti.
Těším se na spolupráci s Vámi a s Vašimi dětmi na cestu za poznáním.

Náměty pro rodiče

Emocionální, praktická i rozumová příprava jsou pro předškoláka naprosto rovnocenně důležité.
Jen společně tvoří předškoláka připraveného po všech stránkách. Všechny oblasti jsou totiž navzájem propojené a jdou spolu ruku v ruce, děti oblasti využívají během celého svého vzdělávání.

https://www.skolazvesela.cz/2015/08/18/priprava-na-prvni-dny-ve-skole/

https://www.skolazvesela.cz/category/predskolak/

Jak můžete pomoci svým dětem

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi - pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin - vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte - stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za - výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování - příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Vážení rodiče,
věříme, že letošní školní rok zahájíme s úsměvem a optimismem, že bude probíhat
v přátelské atmosféře bez neočekávaných a nepříjemných situací.

Na všechny děti, školáky i rodiče se těší celý pedagogický sbor ZŠ a MŠ Bohuslavice
u Zlína a všichni zaměstnanci školy.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy

SEZNAM POMŮCEK PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY


17. 5. 2022

Školní výlet - Milotice - kostýmová prohlídka zámku s hraběnkou, zámecká zahrada- fontána, bludiště, výstava živých dravých ptáků v zámecké jízdárně, archeoskanzen Modrá - areál Živá voda, podvodní skleněný tunel

Termín: 20. května 2022 /pátek/

Cena : 280,- Kč ( SRPŠ přispělo každému žákovi na dopravu 340,- Kč)
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, pojištění, technický doprovod a rezervaci vstupů, 
vstupné - zámek Milotice, historický kostým, areál Živá voda Modrá

Program : 
8.00 hod.       odjezd od školního mostu, sraz u mostu v 7.45 hod.( děti, které navštěvují dopolední školní
                        družinu, budou odcházet společně)
8.00 - 10.00   přejezd do Modré, prohlídka areálu Živá voda - ukázka života ryb v našich vodách, návštěva
                        podvodního skleněného tunelu s živou ukázkou života ryb pod vodou a výkladem, sklepení
                        se želvičkami, procházkový rybník a výstup na vyhlídkovou věž u praturů
10.00 - 14.00 přejezd do Milotic. Kostýmová prohlídka pohádkového zámku Milotice - děti budou rozděleny
                        po skupinách max. 20 dětí, převlečeny do historických kostýmů (princezny a princové) a takto
                        proběhne prohlídka zámku - viz. www.zamekmilotice.cz
                        Prohlídka zámecké zahrady - fontána, bludiště, návštěva výstavy živých dravých ptáků v zámecké                          jízdárně. Drobné nákupy v obchůdcích a cukrárně.
do 15.15 hod. předpokládaný návrat ke škole

Žáci si vezmou svačinku a pití na celý den, pláštěnku, vhodnou obuv a oděv, kapesné dle vlastního uvážení.13. 10. 2020

INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE PRO ŽÁKY 3. A 4. ROČNÍKU

Vážení rodiče, milí žáci!
Web České televize ČT edu nabízí několik tisíc pečlivě vybraných krátkých vzdělávacích videí pro žáky prvního stupně základních škol a pro řadu vyučovaných předmětů.
Věřím, že vám videa z ČT edu pomohou ukazovat věci názorně, zábavně, poučně i distančně a že je budete využívat. 

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/stredni-skola