16. 5. 2022 

Fotografování tříd

Ve středu 25. května 2022 od 8.00 hodin proběhne fotografování tříd ( závěr školního roku ).
Cena fotografií:  skupinová 15 x 21     40 Kč,-
                             
kamarádi   10 x 15     
20 Kč,-

Ve čtvrtek 26. května 2022 od 8,30 hod. se budou fotit absolventi školy ( sada 3 fotografií v absolventské
                                                                                                                              čepici - 130 Kč,-)


16. 5. 2022

62. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež (26. 5. 2022- 1. 6. 2022)

Pátek (27. 5.) : odjezd 7,32 hod. od školního mostu - soutěžní film Halloweenské zmizení ( sál GAC 1)
                                                                                         - Dům České televize v parku Komenského- výtvarné dílny
                                                                                           ČT Déčko

                          návrat 12,15 - 12,30hod. na oběd

Úterý (31. 5.) :  odjezd 7,32 hod. od školního mostu - soutěžní film Tajemství pana M. ( sál GAC 1)                                                                                                                  - Výstava filmových klapek a kostýmů z filmů B. Zemana 
                                                                                         - Živé vysílání stanice Český rozhlas Zlín z OZC Zlaté
                                                                                           jablko.

                          návrat 12,15 - 12,30 hod. na oběd
Tyto dny nebude vyučování, pouze školní družina!

Filmové projekce jsou zpoplatněny 30 Kč/žáka. Vybíráme 100Kč,- ( 2 filmy + doprava do Zlína a zpět )

PROSÍME O ZAPLACENÍ U TŘÍDNÍCH UČITELŮ DO 26. 5. 2022 !!!


3. 5. 2022

VÝCHOVNÝ KONCERT

Ve středu 11. 5. 2022 se žáci zúčastní výchovného koncertu FBM v Kongresovém centru Zlín
na téma ORCHESTR ZA MŘÍŽEMI.

Odjezd autobusem od školního mostu: 7, 32 hod. ( sraz žáků v 7,20 u školy, společný odchod ze ŠD)
Návrat do 10,30 hod. (vyučování bude pokračovat 4. a 5. vyučovací hodinu)

Vstupné + cestovné: 70 Kč,- ( uhraďte, prosím, do úterý 10. 5. )
S sebou: vhodné společenské oblečení, svačinu a pití


19. 4. 2022

PROJEKTOVÝ DEN S MOBILNÍM PLANETÁRIEM

V pátek 22. 4. 2022 od 9, 45 - 11,25 hodin proběhne v rámci DNE ZEMĚ projektové vyučování - v mobilním planetáriu budou žákům promítnuty 2 výukové filmy s tématikou PODMOŘSKÝ SVĚT a PLANETY VE VESMÍRU.
Vybíráme 100 Kč,-. Platbu proveďte třídním učitelům do 21. 4. 2022

Děkujeme!


23. 3. 2022

Matematický klokan 2021/2022

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla
v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii.
Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa.
V České republice se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995.
I naše škola se této soutěže pravidelně účastní.

Soutěžící byli podle věku rozděleni do 2 kategorií: Cvrček (2. - 3. ročník ZŠ), Klokánek (4. - 5.ročník ZŠ). 
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu,
takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici.
Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

Letošní kolo proběhlo v pátek 18. 3. 2022, v naší škole se jej zúčastnilo 24 žáků od 2. do 4. ročníku
ve 2 kategoriích. Nejlepší účastníci budou oceněni diplomem a drobnou cenou.

Naši nejlepší řešitelé:

Kategorie: Cvrček
1. místo:  Sarah Svitko           (3. ročník)
2. místo: Jiří Dolejš                (2. ročník)
3. místo: Viktoria Vilímková  (3.ročník)

Kategorie: Klokánek
1. místo: Linda Karabcová     (4. ročník)
2. místo: David Dominec       (4. ročník)
3. místo: Lukáš Karel Man     (4. ročník)             

BLAHOPŘEJEME !!!


6. 3. 2022

Vážení rodiče,
od března 2022 můžete pravidelně sledovat fotogalerii školní družiny,
která bude aktualizována každý týden.


4. 3. 2022

Vážení rodiče,
od pondělí 7. 3. 2022 - pondělí 14. 3. 2022 bude u budovy bývalé základní školy přistaven kontejner na sběr starého papíru ( může být i netříděný).

Prosíme Vás, abyste nám v rámci možností přispěli.
Výtěžek ze sběru bude použit na pomoc Ukrajině.

Děkujeme Vám za jakoukoli podporu. Děkujeme, že pomáháte!


21. 2. 2022

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU !!!

Vážení rodiče!
Sděluji Vám, že po domluvě s ředitelstvím Plavecké školy Zlín budou
od 28. 2. 2022 absolvovat plavecký výcvik také žáci 4. ročníku. Tato výuka včetně provozních nákladů bude hrazena z finančních prostředků školy. Rodiče uhradí pouze cestovné autobusem na bazén a zpět ( výše poplatku bude oznámena dodatečně). 
Veškeré informace viz níže.

Mgr. Lenka Vavrušová


21. 1. 2022

INFORMACE K VÝUCE PLAVÁNÍ PRO ŽÁKY 2. a 3. ROČNÍKU

Vážení rodiče, v únoru zahájíme povinnou výuku plavání žáků 2. a 3. ročníku. Veškerá sdělení obdrží žáci
v deníčcích.

Podrobné informace níže:14. 1. 2022

INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY

Ve čtvrtek 20. 1. 2022 se budou konat individuální konzultace s rodiči žáků.
Zákonní zástupci, kteří budou mít zájem, si domluví konzultaci s třídními učitelkami předem ( telefonicky nebo emailem ).

V pondělí 31. 1. 2022 bude ukončeno vyučování za 1. pololetí.
Žáci obdrží výpis z vysvědčení. Výpis si nechávají doma, nevrací se zpět škole.

V pátek 4. 2. 2022 budou mít všichni žáci jednodenní pololetní prázdniny, na které budou navazovat od 7. 2. 2022 týdenní jarní prázdniny.

Výuka bude zahájena opět v pondělí 14. 2. 2022

Mgr. Lenka Vavrušová


3. 1. 2022

POZOR, ČTĚTE - DŮLEŽITÉ!

PRAVIDLA PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ PLATNÉ OD PONDĚLÍ 3. 1. 2022


ORGANIZACE VÝUKY V PŘEDVÁNOČNÍM TÝDNU OD 20. 12. - 22. 12. 2021

PONDĚLÍ 20. 12. 2021

 • 1. ročník vánočního turnaje v týmové hře HOCKEY - ŠPRTEC o velký a malý pohár 
 • Vánoční tvořivé aktivity, soutěže a hry

ÚTERÝ 21. 12. 2021

 • Vánoční tématická vycházka do lesa 
 • S sebou batůžky se svačinou a pitím
 • Návrat na oběd v 11, 30 hodin
 • V případě nepříznivého počasí ( trvalý déšť ) bude vyučování dle rozvrhu hodin!

STŘEDA 22. 12. 2021

 • Vánoční besídky v jednotlivých třídách s nadělováním dárků
 • Ochutnávka vánočního cukroví
 • Vánoční povídání, zvyky a tradice
 • Vánoční pohádky, koledy 
 • Výroba vánočních dekorací

Vyučování bude tento den ukončeno 4. vyučovací hodinou, tedy v 11.25 hod. Poté půjdou děti na oběd.
Školní družina bude v provozu.

Vážení rodiče,
děkujeme vám za skvělou spolupráci v roce 2021 a přejeme všem klidné Vánoce provoněné pohodou a do nového roku 2022 pevné zdraví, štěstí, optimismus a velkou dávku energie.

zaměstnanci ZŠ a MŠ


26. 11. 2021


20. 11. 2021

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče!
Dne 23.11. 2021 proběhne jednání pedagogické rady za 1. čtvrtletí školního roku 2021-2022. 
Hodnocení chování a prospěchu budou mít žáci v žákovských knížkách - notýscích.
Prosíme rodiče o podpis!
Vzhledem ke zpřísnění mimořádných opatření MZČR se nebudou konat čtvrtletní třídní schůzky
v jednotlivých kmenových třídách. Pokud bude potřeba, mohou si zákonní zástupci domluvit individuální konzultace s třídními učitelkami po předchozí domluvě.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


15. 11. 2021

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení zákonní zástupci,
ředitelka Základní školy Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvková organizace,
na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje z personálních, organizačních a provozních důvodů (vysoká nemocnost pedagogů, nepedagogů
i žáků ZŠ)
ředitelské volno pro žáky základní školy na dny 18. a 19. listopadu 2021.
V tyto dny bude přerušen i provoz školní družiny.
V pondělí 22. 11. 2021 proběhne opět screeningové testování žáků.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


4. 11. 2021

   Informace pro rodiče žáků základní školy k testování

 • dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 1. 11. 2021 proběhne ve dnech
  8. a 15. 11.  2021 testování žáků základní školy na onemocnění covid-19
 • screeningové testování proběhne formou antigenních testů v jednotlivých třídách
 • žádáme rodiče, aby žáky do školy posílali včas, testovat se budeme na začátku 1. vyučovací hodiny

            Děkujeme za spolupráci!


2. 11. 2021

SBĚR PAPÍRU

Od pondělí 15. 11. 2021 do 22. 11. 2021 bude probíhat sběr papíru. Kontejner bude přistaven na betonové ploše u budovy bývalé školy.

Děkujeme za jakoukoli podporu.


29. 10. 2021

HALLOWEENSKÉ VYUČOVÁNÍ

V pondělí 1. 11. 2021 budeme mít projektové vyučování na téma HALLOWEEN.
Děti přijdou v kostýmech.


18. 10. 2021

V pátek 22. 10. 2021 od 8, 30 hodin proběhne vánoční focení dětí. 
Fotografování je nezávazné ( rodiče mohou fotky vrátit ).


18. 10. 2021

POZOR ZMĚNA!

Příspěvek SRPŠ 300,- Kč se platí, po změně, za KAŽDÉHO ŽÁKA, ne na rodinu !

Prosíme tedy o jeho doplacení (v ZŠ).

Děkujeme za pochopení.


10. 10. 2021

DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ

V pátek 15. 10. 2021 se zúčastníme premiérového divadelního představení pohádky O PALEČKOVI
v Městském divadle Zlín.

Vyučování bude do 8, 30 hodin
(1. vyučovací hodinu dle rozvrhu hodin).
Odjezd: 9,03 hod. od křižovatky
Návrat: do 12,30 hodin (na oběd)

Vstupné + jízdné: 90 Kč,- ( plaťte do 14. 10. 2021 třídním učitelům)

Nezapomeňte na roušku do autobusu!1. 10. 2021

DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ V MALENOVICÍCH

    V pátek 8. října 2021 pojedeme do Malenovic na dopravní hřiště.

 • písemné testy a zkoušky mladých cyklistů, cyklistický průkaz - žáci 3. + 4. ročníku
 • jízda na kolech a šlapacích autech, pravidla BESIP pro chodce a cyklisty - žáci 1. + 2. ročníku

S sebou: sportovní oblečení i obuv, přezůvky, psací potřeby, svačinu a pití, do autobusu a trolejbusu ochranu úst
                (roušku či respirátor)

Cestovné: 38 Kč,- ( autobus + trolejbus tam i zpět )

Odjezd: od školního mostu v 7.32 hod. (sraz v 7.25 hod. u školního mostu).

Žáci, kteří chodí do ranní školní družiny, budou mít společný odchod ze školy.

Návrat: do 12.20 hod. (odjezd z AN ve Zlíně v 11:50 nebo ve 12 hodin)

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ ( TRVALÝ DÉŠŤ ) SE AKCE NEBUDE KONAT A
 ŽÁCI BUDOU MÍT VYUČOVÁNÍ. 


10.9.2021

FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Ve čtvrtek 23. 9. 2021  od 10, 00 hodin se budou fotografovat naši prvňáčci.
Prosíme o vhodné oblečení.
Cena: sada 3 fotografií 100 Kč,-
           každá další fotografie 1 kus/ 20 Kč,-
U třídní paní učitelky nahlaste, prosím, o jaký počet fotografií budete mít zájem.


24. 8. 2021

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci!
Školní rok 2021-2022 bude zahájen ve středu dne 1. září 2021 v 8 hodin v budově ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína v jednotlivých třídách.
Všichni žáci si přinesou přezůvky, žáci 1. ročníku také aktovky.
Po skončení slavnostního zahájení  (cca v 9 hodin) si budou moci rodiče žáků domluvit způsob platby obědů
(v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Ličmanové).
Na všechny žáky se srdečně těší paní učitelky!
Školní družina a školní jídelna bude v provozu od čtvrtku 2. září 2021. 
Od tohoto dne bude také zahájeno vyučování dle platného rozvrhu hodin jednotlivých ročníků.

Informace k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19:
- Od žáků se nevyžaduje při prvním příchodu do školy prohlášení o bezinfekčnosti.

- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy
  a pohybu osob před školou.

- Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy a školských zařízení je
  omezen. Platí i pro rodiče žáků prvních ročníků (povolena je účast pouze zákonných zástupců
  dítěte).

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

- Každá osoba (žáci, zaměstnanci i třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy a ve společných
  prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném
  mimořádném opatření MZČR.

- V případě, že se u žáka objeví příznaky infekčního onemocnění, škola informuje zákonného
  zástupce žáka. Ten si žáka neprodleně vyzvedne, telefonicky kontaktuje praktického lékaře,
  který rozhodne o dalším postupu.

- Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
  onemocnění (včetně alergického onemocnění) je umožněn vstup do školy pouze v případě,
  prokáže-li se lékařským potvrzením o této skutečnosti.

- Školní stravování probíhá za stejných podmínek jako v závěru loňského roku.

- Plošné testování ve školách je cíleno pouze na žáky. Proběhne 3x po sobě - 1., 6. a 9. září.
  Pouze žáci I. třídy (1.+ 2. ročníku) se budou testovat až ve čtvrtek 2. září.
  Od 10. září testování již probíhat nebude.

- Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr. Organizace testování
  bude stejná jako v závěru školního roku. Žákům 1. - 3. ročníku mohou při testování asistovat
  zákonní zástupci. Jedná se o výjimku z omezení vstupu třetích osob.
  Celou dobu musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest.

- Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

- 14 dní po plně dokončeném očkování

- potvrzení o prodělané nemoci Covid - 19 (180 dní od prvního pozitivního testu)

- doložení negativního výsledku testu provedeném v odběrovém místě

- Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
  ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením MZd - použití ochrany dýchacích cest
  po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, u konzumace
  potravin musí sedět v lavici.

- V případě, že se žák odmítne testovat, nosí celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest.

- Pokud žák není přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test bezodkladně
  po příchodu do školy.

- V ranní školní družině se žáci netestují, budou testováni až ve škole.

- Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku dýchacích cest, nemůže
  žákovi škola umožnit vzdělávání a osobní přítomnost ve škole. Škola kontaktuje zákonného
  zástupce, žáka izoluje od ostatních. Žák v tomto případě není automaticky omluven ze vzdělávání
  a nemá nárok na distanční vzdělávání.

- Všichni testovaní žáci budou nosit ochranu dýchacích cest pouze ve společných prostorách školy.

Doporučení !
Vzhledem k tomu, že se mohou informace měnit ze dne na den, doporučujeme rodičům,
aby více sledovali webové stránky školy, popřípadě deníčky svých dětí.

Vážení rodiče,
věříme, že letošní školní rok zahájíme s úsměvem a optimismem, že bude probíhat
v přátelské atmosféře bez neočekávaných a nepříjemných situací v souvislosti
s koronavirovou situací.

Na všechny děti, školáky i rodiče se těší celý pedagogický sbor ZŠ a MŠ Bohuslavice
u Zlína a všichni zaměstnanci školy.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


24. 7. 2021

SEZNAM POMŮCEK PRO 1. ROČNÍK 2021 / 202213. 10. 2020

INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE PRO ŽÁKY 3. A 4. ROČNÍKU

Vážení rodiče, milí žáci!
Web České televize ČT edu nabízí několik tisíc pečlivě vybraných krátkých vzdělávacích videí pro žáky prvního stupně základních škol a pro řadu vyučovaných předmětů.
Věřím, že vám videa z ČT edu pomohou ukazovat věci názorně, zábavně, poučně i distančně a že je budete využívat. 

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/stredni-skola