23.1.2020

UKONČENÍ 1. POLOLETÍ ŠK. R. 2019/2020

Ve čtvrtek 30.1. 2020 bude ukončeno 1.pololetí školního roku 2019/2020. 
Vyučování bude 3 vyučovací hodiny podle rozvrhu hodin, 4. vyučovací hodinu obdrží žáci výpis vysvědčení za 1. pololetí.
Tento výpis si nechávají doma, nevrací se zpět škole.
Školní družina bude v provozu do 16.15 hodin.

V pátek 31.1.2020 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny.
Tento den školní družina nebude v provozu.
Mgr. Lenka Vavrušová


16.1.2020

FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ DO ZLÍNSKÉHO DENÍKU

Vážení rodiče prvňáčků,
vaše děti byly vyfotografovány pro jedinečný školní seriál Zlínského deníku.
Zajistěte si vydání regionálního Deníku ve středu 22. ledna. Budete tak mít originální památku na chvíli, kdy se z vašeho dítěte stal školák. Cena novin je 17 Kč,-

Mgr. Lenka Vavrušová


15.1.2020

VÝUKA PLAVÁNÍ PRO ŽÁKY 2. a 3. ročníku

Vážení rodiče,
i v tomto školním roce se podle školního vzdělávacího programu budou účastnit žáci
2. a 3. ročníku výuky plavání. Tato výuka je bezplatná (hrazena z rozpočtu školy - 1 150 Kč
na žáka), provozní náklady ve výši 500 Kč bude taktéž hradit škola.

Organizační pokyny:
- Výuka žáků 2. ročníku bude probíhat na dětském bazénu, vstup přes pokladnu 50m bazénu.
- Výuka žáků 3. ročníku bude probíhat na 25m bazénu, vstup z ulice Hradská.

Trvání dvoulekcí:
od 9:45 do 11:15 hod.

Termíny dvoulekcí:  
(vždy středa):
12.2., 19.2., 26.2., 11.3., 18.3., 25.3.,1.4., 8.4., 15.4., 22.4. 2020
- Odjezd od školy ( školní most): 9:05 hod.
- Příjezd ke škole: do 12:15 hod.

Rozvrh vyučovacích hodin pro žáky 1.+ 4. ročníku a neplavce se nebude měnit.
Žáci budou pracovat v jednotlivých třídách podle svých rozvrhů hodin.
Aktuální změny budou žákům vždy včas oznámeny.

Povinné vybavení do plavání:
Plavky (chlapci klasické, nikoliv s dlouhými nohavicemi), koupací čepice, ručník, mýdlo -vše uloženo v igelitové tašce.
Žáci 3. ročníku navíc igelitový sáček na přenesení obuvi v prostorách plaveckého areálu.

Doprava žáků bude zajištěna autobusem. Náklady na dopravu hradí rodiče.
Rodiče však budou hradit pouze
část nákladů na dopravu žáků autobusem, jelikož ředitelka školy požádala o dotaci na podporu výuky plavání. Cenu jízdného nám dosud dopravce nesdělil, budete informováni později.

Z výuky plavání (tj. celého kurzu) lze dítě omluvit pouze z vážných zdravotních důvodů
na základě lékařského potvrzení. Omluvit z jednotlivých lekcí pro dočasnou zdravotní indispozici lze na základě běžné omluvenky rodičů.
Pokud se Vaše dítě zatím "neskamarádilo s vodou" a má k plavání určitou averzi,
snažte se ho spíše motivovat kladně, aby tuto počáteční fázi překonalo (můžete
se např. výuky účastnit spolu s dítětem či jinak mu vyjádřit svou podporu a zároveň mu vysvětlit důležitost dovednosti plavat).
Určitě ale není namístě dítě z těchto důvodů z výuky omlouvat.
Máme zkušenosti, že se nakonec vždy každému podaří přestat se vody bát a bezpečně zvládnout základy plaveckých stylů.

Mgr. Lenka Vavrušová


4. 1. 2020

SBÍRKA PRO ÚTULEK

Ráda bych poděkovala vám všem, kdo jste se na předvánoční sbírce pro Útulek Zlín- Vršava podíleli. V útulku měli z tak velké hromady darů velkou radost nejen zaměstnanci, ale určitě 
i samotná zvířátka. Děkuji.

Bc. Lucie Gottfried


17.12.2019

Radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce 2020 vám přejí děti, žáci a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína