30. 10. 2020

VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY ZŠ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY 

Vážení rodiče!
V době distanční výuky mohou žáci odebírat oběd do vlastních nádob.
V případě vašeho zájmu o odebírání obědů je nutné informovat vedoucí školní jídelny paní Miroslavu Ličmanovou na tel. 774 527 981 do pondělí 2. 11. 2020 nejpozději do 8 hodin. 
Výdej obědů bude probíhat v době od 11.00 do 11.30 hodin. Způsob odebírání si dohodnete telefonicky.  
Upozornění: Neodebrané obědy propadají!

Věříme, že tuto nelehkou situaci opět společně zvládneme.
Děkujeme vám za spolupráci, které si velmi vážíme.
Mgr. Lenka Vavrušová


30. 10. 2020

POKRAČUJEME V DISTANČNÍ VÝUCE

Vážení rodiče!
Vzhledem k současné "covidové" situaci a dalším mimořádným opatřením vlády budeme opět od 2. listopadu pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem.
Žáci 1. a 2. ročníku se budou nadále vzdělávat pomocí platformy Škola v pyžamu,
žáci 3. a 4. ročníku budou vzděláváni opět částečně online formou ( přes ZOOM ) a zčásti formou samostatné práce žáků (offline), jak jste již byli zvyklí.

Rozvrh hodin pro online výuku žáků 3. a 4. ročníku zde:


Pondělí                                                   3. ročník                                    4. ročník
                                                                8,00-8,30 JČ                             10,00-10,30 JČ
                                                                8,35-9,05 JA                             10,35-11,05 JA
                                                                9,10-9,40 M                                11,10-11,40 M

Středa                                                     3. ročník                                     4. ročník
                                                                10,00-10,30 JČ                           8,00-8,30 JČ
                                                                10,35-11,15 JA                              8,35-9,05 JA
                                                                11,10-11,40 M                                9,10-9,40 M

Pátek                                                       3. ročník                                     4. ročník
                                                                8,00-8,30 JČ                              10,00-10,30 JČ
                                                                8,35-9,05 JA                              10,35-11,05 JA
                                                                9,10-9,40 M                                11,10-11,40 M

Bližší informace k distanční výuce vám rádi poskytnou všichni učitelé.

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme pevné zdraví, mnoho sil a optimismu.
Mgr. Lenka Vavrušová 


27. 10. 2020

INFORMACE K ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče!
Sděluji vám, že žádat o ošetřovné bude jednodušší.
Česká správa sociálního zabezpečení připravila nové formuláře žádostí o dávku.
Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče.
Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář - viz. informace níže


23. 10. 2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE - PRÁZDNINOVÝ TÝDEN

 • Čerpání ošetřovného v době prázdnin
 • Pravidla chování pro žáky v době prázdnin
 • Jak mluvit s dětmi o koronaviru - odkazy

14. 10. 2020


UZAVŘENÍ ŠKOL A ČERPÁNÍ OČR

Vážení rodiče!
Od dnešního dne jsou uzavřena školská zařízení. MPSV včera vydalo tiskovou zprávu
k čerpání ošetřovného (OČR) s podrobnějšími informacemi (viz. příloha):

 • rodiče dětí, kteří k dnešnímu dni nedovršili 10 let věku, mohou z tohoto
  důvodu čerpat OČR,
 • rodiče se mohou v péči střídat bez omezení,
 • prohlášení o uzavření školského zařízení nevystavuje příslušná škola, ČSSZ připravuje
  formulář žádosti, který bude vyplňovat samotný zaměstnanec po ukončení
  kalendářního měsíce, popř. po ukončení péče v průběhu měsíce.

S přáním stálého zdraví Mgr. Lenka Vavrušová


13. 10. 2020

INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE PRO ŽÁKY 3. A 4. ROČNÍKU

Vážení rodiče, milí žáci!
Web České televize ČT edu nabízí několik tisíc pečlivě vybraných krátkých vzdělávacích videí pro žáky prvního stupně základních škol a pro řadu vyučovaných předmětů.
Věřím, že vám videa z ČT edu pomohou ukazovat věci názorně, zábavně, poučně i distančně a že je budete využívat. 

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/stredni-skola


13. 10. 2020

INFORMACE K UZAVŘENÍ ZŠ

VÁŽENÍ RODIČE!

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR PŘECHÁZEJÍ OD STŘEDY 14. 10. 202O ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA DISTANČNÍ VÝUKU.

DO ŠKOLY BY SE ŽÁCI MĚLI VRÁTIT PO PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH V PONDĚLÍ 2. LISTOPADU 2020.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ VÝUKY DO KONCE TOHOTO TÝDNE MAJÍ ŽÁCI UVEDENY V DENÍČKU, OSTATNÍ INFORMACE BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH BĚHEM ÚTERÝ A STŘEDY.

                                                                                            Mgr. Lenka Vavrušová


11. 10. 2020

Dny volna pro žáky ZŠ - pondělí 26.10. a úterý 27.10.2020

V souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 8.10.2020 o přijetí krizových opatření vyhlásilo MŠMT na pondělí 26.10. a úterý 27.10.2020 pro žáky ZŠ dny volna.
Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. - 30. října.
                                                                                                            Mgr. Lenka Vavrušová


9. 10. 2020

Přerušení plaveckého výcviku

Vážení rodiče,
na základě Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 bude až do odvolání přerušen plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku. Pondělní výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin.

                                                                                        Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


2. 10. 2020

INFORMACE KHS ZLÍN A ZLÍNSKÉHO KRAJE V SOUVISLOSTI
S NAŘÍZENÍM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍCH SE
K ONEMOCNĚNÍ COVID-19


1.10.2020

FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ

V úterý 6. 10. 2020 se budou žáci 1. ročníku fotografovat - cena jedné fotografie 13x18 cm ( Můj první školní rok) bude 30 Kč,-
Zároveň budou mít všichni žáci naší školy možnost vyfotografovat se na soubor fotografií
s vánoční tématikou - viz. obrázek. Cena sady 250 Kč,- Toto fotografování je nepovinné!


30.9.2020

PLAVECKÝ VÝCVIK PRO ŽÁKY 3. a 4. ROČNÍKU

Vážení rodiče,
Vaše dítě bude v době od 5. 10. 2 020 - 16. 11. 2020 absolvovat povinnou
plaveckou výuku na základě §2 odst.3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č.464/2006 Sb.
a Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, obor tělesná výchova.

Jedná se o náhradu 7 lekcí, které se v loňském školním roce z důvodu mimořádných opatření neuskutečnily. Výuka bude probíhat ve dvoulekcích vždy v pondělí (5. 10., 12.10., 19. 10., 26.10., 2. 11., 9. 11. a 16. 11. 2020) od 9,20-10,40 hod. v krytých bazénech plaveckého areálu Zlín, ulice Hradská 888.

Přímé vzdělávací náklady a provozní náklady ve výši 1 650Kč,-/ žáka budou hrazeny
z prostředků školy. Rodiče budou hradit pouze část nákladů na dopravu žáků autobusem, jelikož ředitelka školy vyřídila dotaci na podporu výuky plavání. Výše příspěvku bude stanovena dodatečně a rodiče budou o této skutečnosti včas informováni.

Vyučování v době plaveckého výcviku bude pouze 1. vyučovací hodinu - JČ.
Všichni žáci musí mít nachystány 2 roušky na cestu autobusem.
V případě jakýchkoli změn v souvislosti s vládními nařízeními vás budeme informovat!

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


10. 9.2020

POZOR - DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  PRO RODIČE !!!

Vážení rodiče!
Na základě doporučení Krajské hygienické stanice ve Zlíně se nebudou konat třídní schůzky! Pokud budete mít zájem o osobní schůzky s vyučujícími, domluvte si individuální konzultaci.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lenka Vavrušová

Citace z doporučení KHS Zlín zde:
"Zároveň Vás moc prosím, abychom společně udělali maximum pro co nejméně problémový chod škol. Prosím, snažte se nevytvářet rizikové situace, které představují nařízení karantény pro mnoho dětí, žáků či zaměstnanců školy.
V tomto období nedoporučujeme konání třídních schůzek, velkých porad, nadbytečné slučování a spojování tříd. Je nezbytné omezit konání hromadných a dále školících prezenčních akcí. Prosím, upřednostňujte v co největší míře elektronickou komunikaci jak
s rodiči, tak s kolegy jako náhradu porad.
Na území Zlínského kraje došlo k výraznému nárůstu počtu onemocnění. Jen za poslední týden jsme evidovali 143 nových případů nákaz, u nichž jsme v některých případech
nezjistili zdroj nákazy, což je významné riziko šíření onemocnění v populaci. V okresech Uherské Hradiště a Zlín je riziko komunitního přenosu."


9. 9. 2020

POZOR - ČTĚTE!!!

Vážení rodiče!
Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci platí od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov.
Upozorňuji Vás tedy na skutečnost, že při vstupu do budovy musí mít děti nasazenou roušku na obličeji. Roušku si sundají až po příchodu do třídy. Náhradní 1- 2 roušky musí mít připravené na výměnu v aktovce. Ve třídách budou pracovat bez roušek.
Rodiče vstupují do budovy školy s rouškou a to jen v nevyhnutelných případech.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


7. 9. 2020

DŮLEŽITÁ  INFORMACE  KE  ŠKOLE  V  PŘÍRODĚ

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci v souvislosti s rozšiřujícím se onemocněním Covid-19
se v letošním školním roce neuskuteční škola v přírodě.
Rodičům, kteří zaplatili zálohy nebo provedli celkovou platbu, budou peníze vráceny na účet během měsíce září.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


30. 8. 2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVÝCH PRVŇÁČKŮ !!!

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci v souvislosti s šířícím se onemocněním Covid-19 v blízkém okolí vás žádáme, aby nové prvňáčky doprovodili na zahájení školního roku pouze rodiče.
Doporučujeme všem doprovázejícím osobám, aby měli ústa zakryta rouškou a při vstupu do budovy školy použili dezinfekci.

Děkujeme vám za pochopení a za spolupráci.

Mgr. Lenka Vavrušová


22. 8. 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci!
Školní rok 2020-2021 bude zahájen v úterý dne
1. září 2020 v 8 hodin v budově ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína v jednotlivých třídách. Všichni žáci si přinesou přezůvky, žáci 1. ročníku také aktovky. Po skončení zahájení si budou moci rodiče žáků domluvit způsob platby obědů (v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Ličmanové).
Na všechny žáky se srdečně těší paní učitelky!
Školní družina a školní jídelna bude v provozu od středy 2. září 2020.
Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy

Informace k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19:

Zahájení školního roku
Školy zahájí činnost ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu. Nebude nijak omezen počet dětí a žáků ve třídách a dalších skupinách. Není nutné vyplňovat prohlášení o bezinfekčnosti a žádný předpis ani neupravuje pohyb před budovou školy. Při zahájení školního roku provede škola aktualizaci údajů /telefonní čísla a emaily zákonných zástupců a zaměstnanců školy/.

Nošení roušek
Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest bude záviset na tzv. semaforu
/ hygienická a protiepidemická opatření/. Pokud se na semaforu objeví oranžová barva, budou roušky nasazeny povinně.

Hygienická opatření
V rámci hygienických opatření a v rámci omezení rizika šíření onemocnění a zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a zaměstnanců školy bude pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen.
Ve školách bude k dispozici dezinfekce, po příchodu do budovy si budou všichni mýt ruce. Bude se častěji větrat a vytírat. Školy si mají opatřit dálkové teploměry a zásobu roušek pro případy, kdy žák nebo učitel začne během dne vykazovat příznaky virového onemocnění. Nemusí ale měřit teplotu při vstupu do školy. Alergici  a chronicky nemocní musí prokázat, že netrpí infekční nemocí. Škola bude všem průběžně zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Karanténa
Pokud bude žák nebo učitel pozitivní na covid-19, o umístění dalších lidí do karantény rozhodne krajská hygienická stanice. Neplatí přitom, že by do karantény automaticky musela celá třída nebo každý, kdo s nakaženým přišel do kontaktu. Podle manuálu se hygienici budou rozhodovat podle velikosti školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony) nebo počtu dětí ve třídě, především ale podle místní epidemiologické situace.
Učitel v karanténě se může s ředitelem domluvit, že bude učit na dálku. Může také zůstat na nemocenské a pobírat 60 % platu.

Distanční výuka
Výuka na dálku je povinná při nadpoloviční absenci v jedné třídě kvůli karanténě nebo
z rozhodnutí ministerstva či hygieny. Pokud chybí méně než polovina dětí, je distanční výuka pouze doporučená. Děti, které nejsou v karanténě, se dál vzdělávají prezenčně.
Ve školkách platí to samé pro poslední ročník, který je povinný. Distanční výuka se zavádí ve chvíli, kdy je v karanténě polovina dětí posledního ročníku nebo celé školky.

Známkování
Ministerstvo počítá s tím, že návrat do škol bude pro některé děti obtížný. Manuál vyjmenovává stresové faktory, jako je ztráta pravidelného režimu, obava o své zdraví či zdraví blízkých, nová socioekonomická situace v rodinách, ztráta přátel, ukončení některých zájmových aktivit, ale i riziko vyššího výskytu šikany a užívání omamných látek. Učitelé proto mají s žáky pracovat co nejvíc individuálně, zbytečně je nestresovat a vyhnout se i známkování.
V prvních týdnech budou pedagogové ověřovat dosažené znalosti bez nutnosti hodnocení známkou, budou sledovat dosažené znalosti u každého žáka. Zmapují dosažený pokrok
u každého žáka a na výsledky budou reagovat přípravou výuky. Cílem je zajistit, aby všichni žáci měli šanci získat potřebné znalosti a dovednosti s ohledem na své předpoklady.
Zvláštní pozornost by měli dostat především žáci, kteří měli nepříznivé podmínky pro vzdělávání, téměř nebo vůbec se ho neúčastnili anebo výrazně zaostávají.

Počítače pro online výuku
Základní školy dostanou finanční prostředky v celkové výši 1,2 miliardy na elektroniku. Prostředky nejsou určeny pouze pro učitele, školy by za ně měly nakoupit do zásoby počítače pro žáky, kteří se dostanou do karantény a nebudou mít vlastní vybavení.

Výlety a soutěže
Přinejmenším v prvním pololetí se zruší sportovní soutěže a omezí ty ostatní. Celostátní soutěže, které pořádá MŠMT, letos ministerstvo vůbec nevyhlásí. Meziškolní soutěže a turnaje, které si školy pořádají sami, manuál doporučuje odložit na druhé pololetí. Školní výlety a soutěže nejsou zakázané. Školy ale musí počítat s tím, že se může změnit epidemiologická situace, takže například objednají ubytování, ale výlet se nebude moci uskutečnit.

Školné při nařízené karanténě
Pokud je dítěti/žákovi/ nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a školné se platí, uvádí MŠMT.
Pokud bude přerušen provoz v mateřské škole 5 dní a více, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délkyomezení nebo přerušení provozu. Totéž platí i pro  školní družinu.

Doporučení !
Vzhledem k tomu, že se mohou informace měnit ze dne na den, doporučujeme rodičům, aby více sledovali webové stránky školy, popřípadě deníčky svých dětí.

Vážení rodiče,
věříme, že letošní školní rok zahájíme s úsměvem a optimismem, že bude probíhat
v přátelské atmosféře bez neočekávaných a nepříjemných situací v souvislosti
s koronavirovou situací.

Na všechny děti, školáky i rodiče se těší celý pedagogický sbor ZŠ a MŠ Bohuslavice
u Zlína a zaměstnanci školy.
                                                   Mgr. Lenka Vavrušová


19.8.2020

SEZNAM POMŮCEK PRO ŽÁKY 1.ročníku