16. 7. 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

jsme rádi a vážíme si toho, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy.
Máme zájem o dobrou spolupráci, a proto Vám chceme ještě před nástupem Vašeho dítěte
do základní školy poskytnout užitečné informace.

Organizace školního roku 2024/2025:

 • zahájení: pondělí 2. září 2024
 • vysvědčení za 1. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2025
 • konec 2. pololetí: pondělí 30. června 2025

ORGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE VE ŠKOLNÍM ROCE 2024-2025:

Podrobné informace o organizaci prvního týdne školního roku 2024/2025 budou zveřejněny
na stránkách školy https://www.zsms-bohuslaviceuzlina.cz// 
od 26. 8. - 1. 9. 2024
Sledujte, prosím, webové stránky školy.

V pondělí 2. 9. 2024 se společně (děti i rodiče) sejdeme ke slavnostnímu zahájení školního roku v 8:00 hodin
v I. třídě (1. patro).
Škola se otevírá v 7:30 hodin.
Prvňáčci si přinesou aktovku. Slavnostní zahájení trvá přibližně do 9 hodin.
Po skončení slavnostního zahájení si budou moci rodiče žáků domluvit způsob platby obědů
(v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Ličmanové).

Od úterý 3. 9. 2024 bude probíhat výuka od 7:45 do 11:25.
Děti si přinesou aktovku, pouzdro, přezůvky, svačinu, pití a věci, které dostanou v pondělí.
Pomůcky je třeba podepsat. Osvědčily se permanentní fixy a fixy na textil.

Vyučování

Vyučování začíná v 7:45 a v prvním ročníku končí v 11:25 hodin (po 4. vyučovací hodině).
Budova školy je z bezpečnostních důvodů uzavřena a otevírá se po zazvonění od 6:15 hodin.
Nejméně 5 minut před začátkem vyučování (v 7:40 hod.) by měli žáci sedět připraveni na vyučování ve svých třídách.
Po ukončení vyučování odcházejí žáci do šatny, potom na oběd do školní jídelny.
Žáci, kteří se ve škole nestravují a nenavštěvují školní družinu, se ve škole dále nezdržují.

Omlouvání žáka

Zákonný zástupce je povinen oznámit škole počátek nepřítomnosti žáka první den jeho absence osobně nebo na telefonním čísle 577 991 006 (stačí zanechat vzkaz, není nutné volat třídní učitelku).

Předem známou absenci oznámí zákonní zástupci třídnímu učiteli.
Při delší předem známé absenci (4 dny a více) je třeba podat písemnou žádost o uvolnění z vyučování.
O uvolnění žáka rozhoduje ředitelka školy.
Ihned při návratu do školy předloží žák třídní učitelce omluvenku
v notýsku (omluvný list).

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny využívají zákonní zástupci po předchozí domluvě s vyučujícím.

Školní družina

Pracovní doba ranní školní družiny je od 6:30 do 7:30 hod.
Provoz odpolední školní družiny je do 16:15 hod.

Stravování

Viz informace vedoucí školní jídelny.
Pro konzumaci svačin je třeba, aby mělo každé dítě vlastní látkový ubrousek a krabičku.

Pitný režim

Tekutiny si přinášejí děti z domu ve vlastní podepsané láhvi.
Ve školní jídelně jsou v čase oběda k dispozici neslazené i slazené nápoje a mléko.

Domácí příprava

Na koncepci domácí přípravy se detailněji domluvíme na první třídní schůzce. Je třeba nastavit oboustranně fungující komunikaci a spolupráci, která bude k prospěchu Vašeho dítěte.

Učivo a úkoly pro nepřítomné žáky

V době nepřítomnosti žáka konzultujte probírané učivo s třídní učitelkou.


Vážení rodiče,
začátek prvního ročníku bude pro Vás a Vaše děti náročný. Informací a požadavků je hodně.
Děkujeme Vám za trpělivost i čas, který věnujete Vašemu dítěti.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a s Vašimi dětmi na cestu za poznáním.

Náměty pro rodiče

Emocionální, praktická i rozumová příprava jsou pro předškoláka naprosto rovnocenně důležité.
Jen společně tvoří předškoláka připraveného po všech stránkách. Všechny oblasti jsou totiž navzájem propojené a jdou spolu ruku v ruce, děti oblasti využívají během celého svého vzdělávání.

https://www.skolazvesela.cz/2018/08/18/priprava-na-prvni-dny-ve-skole/

https://www.skolazvesela.cz/category/predskolak/

Jak můžete pomoci svým dětem

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi - pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin - vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte - stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za - výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování - příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Vážení rodiče,
věříme, že školní rok 2024-2025 zahájíme s úsměvem a optimismem, že bude probíhat v přátelské atmosféře bez neočekávaných a nepříjemných situací.

Na všechny děti, školáky i rodiče se těší celý pedagogický sbor ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína a všichni zaměstnanci školy.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy

SEZNAM POMŮCEK PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY zde:


26. 6. 2024

PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče,

v pátek ukončíme tento školní rok. Chtěli bychom Vám všem poděkovat za výbornou spolupráci, ochotu a vstřícnost. Komunikace a spolupráce s Vámi byla vždy výborná.
Velmi si toho vážíme.
Přejeme Vám a Vašim dětem pohodové prožití prázdnin, hodně sluníčka, radosti
a společných zážitků.
Doufáme, že se v září všichni ve zdraví potkáme a že škola bude zase školou tak, jak má být. Mějte se krásně.

Vedení školy, paní učitelky, učitelé a ostatní zaměstnanci ZŠ a MŠ


19. 6. 2024

ORGANIZACE POSLEDNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE (24. 6. - 28. 6. 2024)

Vážení rodiče,
od 24. 6. (včetně) bude výuka v ZŠ končit po 4. vyučovací hodině. ŠD bude zajištěna v plném provozu.
Organizace týdne:
Pondělí:
závěrečné procvičování a upevňování učiva, třídnické hodiny, úklid pomůcek
Úterý: odevzdávání a výměna učebnic na příští školní rok
Středa: úklid kabinetů, pomůcek, dle počasí procházka k lesu nebo interaktivní zábavná cvičení
Čtvrtek: cvičný poplach, ochrana obyvatelstva za mimořádných situací
Pátek: slavnostní vydání vysvědčení, ukončení školního roku 2023-2024 - tento den již nebude v provozu školní družina, ukončení vyučování v 9 hodin!
Od 16 hodin slavnostní pasování žáků 5. ročníku na školní zahradě ( akce Otevřená zahrada )

A pak - HURÁ NA PRÁZDNINY!!!


19. 6. 2024

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ MALENOVICE

V pátek 21. června 2024 pojedou žáci 3. a 4. ročníku do Malenovic na dopravní hřiště.

4. ročník - písemné testy a zkoušky mladých cyklistů z pravidel BESIP, bezpečná jízda na kolech,
plnění cyklistických průkazů
3. ročník: jízda na kolech a šlapacích autech, pravidla BESIP pro chodce a cyklisty, příprava na testy

S sebou:
sportovní oblečení i obuv, přezůvky, psací potřeby, svačinu a pití, přilbu na kolo

Cestovné: 42 Kč,- (doprava autobusem + trolejbusem tam i zpět)

Odjezd: od školního mostu v 8.15 hod. - společný odchod ze školy.

Návrat: do 12.20 hod. (odjezd z AN ve Zlíně v 11:50 nebo ve 12 hodin)


22. 5. 2024

ŠKOLNÍ VÝLET - PRADĚDOVO KRÁLOVSTVÍ, ZOO OLOMOUC

termín: 31. května 2024 /pátek/

Cena : 200,-Kč (SRPŠ přispělo každému žákovi na dopravu)
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, pojištění, technický doprovod a rezervaci vstupů, 
                           vstupné – Pradědova galerie, ZOO Olomouc, Safari vláček

Program :

7.30 hod. odjezd od školy – od školního mostu, sraz 7.20 hod.

7.30 – 11.30 přejezd do Jiříkova na Rýmařovsku, návštěva Pradědovy galerie – 450 vyřezaných plastik zvířat, Betlém s figurami životní velikosti, atrakce pro děti – houpačky, prolézačky, lanová dráha, pozorovatelna – chov daňků, osobní volno na občerstvení a drobné nákupy.

11.30 – 14.30 přejezd na Svatý kopeček u Olomouce, prohlídka ZOO, výstup na vyhlídkovou věž, okruh vláčkem po ZOO, občerstvení, drobné nákupy v obchůdcích.

do 16.30 hod. – předpokládaný návrat ke škole

Žáci si vezmou svačinku a pití na celý den, pláštěnku, vhodnou obuv a oděv, kapesné dle vlastního uvážení. Prosím rodiče žáků, aby provedli úhradu výletu nejpozději do čtvrtku 30. 5. 2024 (v hotovosti třídním učitelkám nebo na účet školy).


20. 5. 2024

64. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež (30. 5. 2024- 5. 6. 2024)

Čtvrtek (30. 5.) : odjezd 9,02 hod. od školního mostu
- Salon filmových klapek- výstava ve foyer KC Zlín
- zahajovací film Lars je LOL (KC Zlín) - žáci 3.-5. ročníku
- divadelní představení MDZ - Honza málem králem - žáci 1. a 2. ročníku
návrat do 12,45 hod. na oběd

Úterý (4. 6.) : odjezd 9,02 hod. od školního mostu
- park Komenského -
hry, aktivity, živý program
- AZ kvíz - junior - zábavně soutěžní kvíz pro děti - Dům ČT:D

návrat do 12,45 hod. na oběd

Tyto dny bude vyučování pouze 1 vyučovací hodinu.

Filmové projekce a divadelní představení jsou zpoplatněny (50 Kč/žáka - film, 100 Kč/žáka - divadlo). Vybíráme 152 Kč,- ( divadlo + dvakrát doprava do Zlína a zpět ) - žáci 1. a 2. ročníku
                 
102 Kč,- ( filmová projekce + dvakrát doprava do Zlína a zpět ) - žáci 3. - 5. ročníku

PROSÍME O ZAPLACENÍ U TŘÍDNÍCH UČITELŮ DO 29.5. !!!


16. 5. 2024

FOCENÍ - ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU


V pondělí 27. května 2024 od 8.30 hodin proběhne fotografování tříd ( závěr školního roku ).

Cena fotografií:          skupinová 15 x 21       50 Kč,-
                                     kamarádi  10 x 15       30 Kč,-12. 4. 2024

POZOR - OPĚT VÝSKYT VŠÍ !

Vážení rodiče,
upozorňujeme vás, že se na naší škole opět u některých žáků vyskytly vši.

Prohlédněte, prosím, dětem vlasy. V případě nálezu vší či hnid vás prosíme o jejich důsledné odstranění.

Děkujeme.


25. 3. 2024

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN 2024 

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla
v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii.
Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa.
V České republice se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995.
I naše škola se této soutěže pravidelně účastní.

Soutěžící byli podle věku rozděleni do 2 kategorií: Cvrček (2. - 3. ročník ZŠ), Klokánek (4. - 5.ročník ZŠ).
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu,
takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici.
Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.

Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo
5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

Letošní kolo proběhlo v pátek 22. 3. 2024, v naší škole se jej zúčastnilo 30 žáků od 2. do 5. ročníku
ve 2 kategoriích. Nejlepší účastníci byli oceněni diplomem a drobnou cenou.

Naši nejlepší řešitelé:

Kategorie: Cvrček                                           Kategorie: Klokánek
1. místo - Ondřej DOMINEC ( 3. ročník)                            1. místo - Adéla NOVÁKOVÁ ( 4. ročník)
2. místo - Matyáš JANÍK ( 3. ročník)                                 2. místo - Lukáš KARABEC ( 4. ročník)
3. místo - Jáchym URBÁŠEK ( 3, ročník)                          3. místo - Radek BILAVČÍK ( 5. ročník)
               - Kristiana SEDLÁČKOVÁ ( 2. ročník)
               - Tom MRLÍK ( 2. ročník)

BLAHOPŘEJEME!!!


PLÁNOVANÉ AKCE V BŘEZNU 2024:

 • březen 2024 Projekt VESELÉ ZOUBKY - žáci 1. ročníku, žáci 2.-3. ročníku plavecký výcvik
 • 22. 3. 2024 Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN 2024 ( žáci 2. - 5. ročníku)
 • 22. 3. 2024 Návštěva místní knihovny - Noc s Andersenem - program ke 100. výročí narození Eduarda Petišky ( žáci 3. a 4. ročníku) 
 • 27. 3. 2024 Vyučování naruby ( 1.+2. vyučovací hodinu budou učit děti učitele )

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - ŠK. ROK 2024-2025

Podrobnosti naleznete v sekci Zápis do 1. ročníku


19. 1. 2024

INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY A UKONČENÍ 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU

V úterý 23. 1. 2024 od 15 - 17 hodin proběhnou individuální pohovory s rodiči žáků.
Zákonní zástupci, kteří budou mít zájem, si domluví konzultaci s třídními učitelkami předem
( telefonicky, SMS nebo emailem ).
Ve středu 31. 1. 2024 bude ukončeno vyučování za 1. pololetí.
Žáci obdrží výpis z vysvědčení ( v poslední vyučovací hodině, vyučování končí ve 12,20 hod.¨)
Výpis si nechávají doma, nevrací se zpět škole.

Ve čtvrtek 1. 2. a v pátek 2. 2. 2024 budou mít všichni žáci ZŠ volno ( ŘVjednodenní pololetní prázdniny).

Výuka bude zahájena opět v pondělí 5. 2. 2024


19. 1. 2024

VÝUKOVÝ PROGRAM POZNÁNÍ PROŽITKEM
VE
ZLÍNĚ - náhradní termín za prosinec                   

Žáci 3. - 5. ročníku - 26. 1. 2024

Vybíráme 76 Kč,- ( program + cestovné do Zlína ) - plaťte třídním učitelům!
Většina žáků již má zaplaceno od prosince.

Odjezd od školního mostu v 7, 32 hodin

Návrat na oběd nejpozději do 11,30 hodin


16. 1. 2024

Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,

ředitelka ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína vyhlašuje na základě § 24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb.
a po projednání se zřizovatelem školy 
ve čtvrtek 1. 2. 2024 ředitelské volno.

Ředitelské volno a uzavření ZŠ  je vyhlášeno z provozních a organizačních důvodů.

Školní družina taktéž nebude v provozu. 

Mateřská škola bude v provozu bez omezení.

V pátek 2. 2. 2024 navazují pro žáky ZŠ celostátní pololetní prázdniny.


10. 1. 2024

INFORMACE K VÝUCE PLAVÁNÍ PRO ŽÁKY 2., 3. a 4. ROČNÍKU

Plavecký výcvik žáků 2., 3. a 4. ročníku
Plavecký výcvik žáků 2., 3. a 4. ročníku

Vážení rodiče,
od 13. února zahájíme povinnou výuku plavání žáků 2., 3. + 4. ročníku.
Veškerá sdělení obdrží žáci od svých třídních učitelů.

Podrobné informace zde:


21.12.2023

Milí rodiče,
přejeme vám vánoční svátky plné lásky, pohody a pokoje se svými milovanými a v novém roce mnoho štěstí, zdraví a osobních úspěchů.

                                       žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína


14. 12. 2023

ORGANIZACE VÝUKY
V PŘEDVÁNOČNÍM TÝDNU
OD 18. 12. - 22. 12. 2023

PONDĚLÍ 18. 12. 2023

 • Vánoční povídání s panem farářem
   8 - 8,45 hod. - žáci 1. + 2. ročníku
   9 - 9,45 hod. - žáci 3. + 4. ročníku
  10 - 10,45 hod. - žáci 5. ročníku
 • Ostatní vyučovací hodiny dle rozvrhu hodin

ÚTERÝ 19. 12. 2023

 • 1. vyučovací hodina dle rozvrhu
 • Kouzelník ve škole- bude placeno z výtěžku prodeje vánočních výrobků 
 • od 3. vyučovací hodiny dle rozvrhu hodin 

STŘEDA 20. 12. 2023

 • 1. + 2. hodina- vyučování podle rozvrhu hodin s vánoční tématikou
 • od 9,30 -11,25 hodin - 3. ročník vánočního turnaje
  v týmové hře HOCKEY - ŠPRTEC o velký a malý pohár
 • Vánoční tvořivé aktivity, soutěže a hry
  ( ve školní družině )


ČTVRTEK 21. 12. 2023

 • Vánoční besídky v jednotlivých třídách s nadělováním dárků
 • Ochutnávka vánočního cukroví
 • Vánoční povídání, zvyky a tradice
 • Vánoční pohádky, koledy
 • Výroba vánočních dekorací

PÁTEK 22. 12. 2023

 • 3D KINO - promítání vzdělávacích filmů- VESMÍR, POLÁRNÍ MEDVĚD - částečně bude hrazeno školou, děti budou platit 70 Kč - třídním učitelům

 • Vánoční tématická vycházka do lesa ke krmelci
 • Návrat na oběd v 11, 25 hodin
 • V případě nepříznivého počasí ( trvalý déšť ) bude náhradní vánoční činnost ve třídách
 • Vyučování bude tento den ukončeno 4. vyučovací hodinou, tedy v 11.25 hod. Poté půjdou děti na oběd.
  Školní družina bude v provozu. 


22. 11. 2023

INFORMACE K VÝSTRAŽNÉ STÁVCE ŠKOL 27. 11. 2023


24. 10. 2023

V úterý 31. 10. 2023 se uskuteční projektové vyučování na téma HALLOWEEN.
Děti přijdou v kostýmech s tématickým zaměřením ( čarodějové. kostlivci, strašidla, dýně, upíři apod.)


17. 10. 2023

JABLÍČKOVÝ DEN
JABLÍČKOVÝ DEN

Ve středu 25. 10. 2023 proběhne ve všech třídách celodenní školní projekt 
JABLÍČKOVÝ DEN.
Podrobnější informace budou mít žáci
v deníčcích. 


13. 9. 2023

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2023

2023
2023

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním roce se koná již 16. ročník soutěže "Logická olympiáda " pořádané Mensou ČR.
Soutěž je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku vašich dětí, namísto získaných znalostí a vědomostí.

Soutěž je vyhlášena pro následující kategorie:
Kategorie MŠ: mateřské školy
Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy
Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída).
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
Kategorie C: studenti všech druhů středních škol, v případě víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia.

Účast v soutěži je dobrovolná. Prvním krokem je registrace, kterou provedete na www.logickaolympiada.cz

Kliknete na políčko Registrace pro soutěžící. Registrace musí být provedena nejpozději do 30.9.2023. Registraci dětí zajišťují rodiče. Základní kolo olympiády probíhá z pohodlí domova u PC v měsíci říjnu, dle věkových kategorií.

Veškeré informace naleznete na zmíněných stránkách.

Naše škola je do soutěže zaregistrována a ve škole tedy budeme mít přehled o všech žácích, kteří se
do soutěže zapojí. Každý takový žák bude přinejmenším odměněn plusovými body za účast v soutěži. 

Přejeme všem zúčastněným soutěžícím hodně úspěchů v řešení.

Mgr. Lenka Vavrušová


7. 9. 2023

EDUKAČNÍ PROGRAM

V pondělí 18. 9. 2023 od 7,45 - 11,30 hodin se žáci 3., 4. a 5. ročníku ZŠ zúčastní edukačního programu
na téma ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA a ZDRAVÍ DĚTEM.

Cena programu: 110 Kč,- Tuto částku zaplatí žáci třídním učitelům nejpozději do 15. 9. 2023
Po skončení programu budou mít vyučování podle rozvrhu hodin.


5. 9. 2023

Ředitelské volno pro žáky ZŠ - 29. 9. 2023

Vážení rodiče,

v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a po dohodě se zřizovatelem, vyhlašuji 29. 9. 2023 ředitelské volno pro žáky ZŠ z provozních a organizačních důvodů. Školní družina ani školní jídelna nebude tento den
v provozu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


5. 9. 2023

FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ a VÁNOČNÍ FOCENÍ

V pondělí 16. 10. 2023 od 7, 45 hodin se budou fotografovat naši prvňáčci. Prosíme o vhodné oblečení.
Cena: sada 3 fotografií 150 Kč,-
každá další fotografie 1 kus/ 20 Kč,-
U třídní paní učitelky nahlaste, prosím, o jaký počet fotografií budete mít zájem.
Od 8, 30 hodin proběhne vánoční focení dětí. Toto fotografování je nezávazné ( rodiče mohou fotky vrátit ). 


29. 8. 2023

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci!
Školní rok 2023-2024 bude slavnostně zahájen v pondělí dne 4. září 2023 v 8 hodin v budově
ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína v jednotlivých třídách.
Všichni žáci si přinesou přezůvky, žáci 1. ročníku také aktovky.
Po skončení slavnostního zahájení (cca v 9 hodin) si budou moci rodiče žáků domluvit způsob platby obědů (v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní M. Ličmanové).
Na všechny žáky se srdečně těší celý pedagogický sbor!
Školní družina ( ranní i odpolední) a školní jídelna bude v provozu od úterý 5. září 2023.
V úterý 5. 9. 2023 končí výuka ve všech ročnících po 4. vyučovací hodině ( v 11, 25 hodin ), žáci poté odcházejí na oběd a do školní družiny.
Od středy 6. září bude zahájeno vyučování dle platného rozvrhu hodin jednotlivých ročníků.

Všem žákům přejeme dobrý start do nového školního roku a rodičům hodně sil a optimismu!


30. 6. 2023

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych upřímně poděkovat všem rodičům, žákům, zaměstnancům, zřizovateli, zastupitelům, školské radě a dalším přátelům školy za celoroční spolupráci.
Vaší pomoci s
i moc vážím a posouvá nás to dál.

Přeji vám všem pohodové prožití léta, hodně sluníčka, radosti
a společných zážitků
.

Mgr. Lenka Vavrušová


29. 6. 2023

PRACOVNÍ SEŠITY PRO BUDOUCÍ ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

Milí rodiče,
žáci jednotlivých ročníků obdrželi pracovní sešity na budoucí školní rok a současně s vysvědčením přinesou
i seznam těchto pracovních sešitů. Prosíme vás o uhrazení částky za sešity nejpozději do 27.9.2023
na účet školy 181 500 994/0300 nebo během září u svých třídních učitelů.

Budoucí ročníky:

2. ročník: prosíme o zaslání částky 451,-Kč za nakoupené pracovní sešity do výuky ve 2. ročníku. Děkujeme

3. ročník: prosíme o zaslání částky 644,-Kč za nakoupené pracovní sešity do výuky ve 3. ročníku. Děkujeme

4. ročník: prosíme o zaslání částky 749,-Kč za nakoupené pracovní sešity do výuky ve 4. ročníku. Děkujeme

5. ročník: prosíme o zaslání částky 901,-Kč za nakoupené pracovní sešity do výuky v 5. ročníku. Děkujeme

Současně vám sdělujeme, že budoucí prvňáčci obdrží všechny pracovní sešity zcela zdarma, na nákup pracovních sešitů u ostatních ročníků byl poskytnut příspěvek z rozpočtu školy v celkové výši 7 000,-Kč
( 200,-Kč na žáka).
Seznam ostatních školních potřeb pro žáky jednotlivých ročníků přinesou žáci v den vysvědčení a je také uveřejněn zde: 
Školní potřeby 

Mgr. Lenka Vavrušová