Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Lenka Vavrušová, výchovná poradkyně

Telefon: +420 607 648 724, +420 733 508 680

E-mail: zsboh@zlinedu.cz, lenka.vavrusova@seznam.cz

Konzultační hodiny: pondělí od 13.00 – 14.00
v ostatních dnech po předchozí domluvě


Mgr. Šárka Votavová, školní metodička prevence

Telefon: +420 604 255 496

E-mail: votavova.sarka@seznam.cz

Konzultační hodiny: středa od 13.30 – 14.30
v ostatních dnech po předchozí domluvě


Mgr. Helena Štipčáková, školní zdravotník

Telefon: +420 608 219 584

E-mail: helca313@seznam.cz

Konzultační hodiny: úterý od 13.00 – 14.00
v ostatních dnech po předchozí domluvě


Rozsah školních poradenských služeb