V čele školy stojí ředitelka Mgr. Lenka Vavrušová, která řídí pedagogické pracovníky základní i mateřské školy.


         Kontaktní telefon na ředitelství školy                                 577 991 006                                    733 508 680                  

        Kontaktní telefon do mateřské školy                                    577 991 167                 774 586 983