SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení funguje při ZŠ a MŠ v Bohuslavicích oficiálně od roku 2016.

Cílem a smyslem existence spolku je zejména :

  • podpora potřeb, práv a zájmů našich dětí

  • udržování vzájemné komunikace mezi školou , jejím zřizovatelem
    a rodiči dětí

  • všestranná podpora školy v její činnosti, zejména nad rámec poskytovaný zřizovatelem

  • zájem o vytváření atmosféry pozitivity a spolupráce v oblasti působnosti školy

Ve spolupráci se školou a zřizovatelem školy toto sdružení pořádá:

Říjen  - Sběr železa, Drakiáda
Prosinec - Mikulášská nadílka
Březen - Sběr papíru
Duben - Společenský večírek SRPŠ
Červen - Dětský den, Pasování absolventů


Zápis z členské schůze z 11. 9. 2019 ke stáhnutí zde:


Na třídních schůzkách dne 14. 9. 2021 byl odsouhlasen příspěvek SRPŠ
na školní rok 2021/2022 ve výši 300 Kč,- na rodinu.
Úhradu proveďte, prosím, do konce září hotově třídním učitelům nebo
na účet školy. 
Děkujeme.


DRAKIÁDA 7. 10. 2018