SRPŠ

SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení funguje při ZŠ a MŠ v Bohuslavicích oficiálně od roku 2016.

Cílem a smyslem existence spolku je zejména :

  • podpora potřeb, práv a zájmů našich dětí

  • udržování vzájemné komunikace mezi školou , jejím zřizovatelem
    a rodiči dětí

  • všestranná podpora školy v její činnosti, zejména nad rámec poskytovaný zřizovatelem

  • zájem o vytváření atmosféry pozitivity a spolupráce v oblasti působnosti školy

Ve spolupráci se školou a zřizovatelem školy toto sdružení pořádá:

Říjen  -      Sběr papíru, Drakiáda
Prosinec - Mikulášská nadílka
Březen -    Dětský karneval
Duben -     Společenský večírek SRPŠ
Červen -    Dětský den, Pasování absolventů


Zápis z členské schůze z 11. 9. 2019 ke stáhnutí zde:


Na třídních schůzkách dne 26. 9. 2023 byl odsouhlasen příspěvek SRPŠ
na školní rok 2023/2024 ve výši 300 Kč,- na žáka.
Úhradu proveďte, prosím, nejpozději do 31. 10. 2023 na účet školy. 
Děkujeme.


DRAKIÁDA 7. 10. 2018