Povinné informace ke GDPR

1) Sazebník úhrad za poskytování informací